Австралия и България – едно задълбочаващо се партньорство Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 24 Януари 2013 13:51

Австралия и България – едно задълбочаващо се партньорство

Джени Блумфийлд, посланик на Австралия за България

От началото на тази година редакцията на нашето издание започва да отбелязва националните празници на държавите, които имат акредитирани посланици в България. Целта ни като Дипломатическо дружество и аналитично издание е не само да поднесем искрените си поздравления и пожелания, а да предоставим на нашите читатели до края на годината съдържателни материали за всички тези държави и двустранните им отношения с България.

Нейно Превъзходителство г–жа Джени  Блумфийлд, извънреден и пълномощен посланик на Австралия за България със седалище в Атина, Гърция бе на посещение на 23 и 24 януари 2013 год в София и ни предостави следния материал по повод Националния празник на страната си– 26 януари, за което сърдечно й благодарим.

 

Австралия и България се радват на топли и конструктивни взаимоотношения, основаващи се на връзките между общностите и народите им, на споделени ценности и задълбочаващо се сътрудничество в отговор на глобалните предизвикателства, вкл. посредством все по-тясното партньорство на Австралия с Европейския съюз.

 

Българската общност в Австралия, която наброява 12 000 души (повечето емигрирали в периода между двете световни войни), дава своя положителен принос в мултикултурното австралийско общество и се явява важен мост между двете държави.

От установяването на дипломатически връзки между нашите страни през 1972 г. до днес взаимоотношенията ни са претърпели сериозно развитие.

Последните години бележат обнадеждаващо засилване на контактите на държавно ниво. Парламентарният заместник министър на външните работи на Австралия г-н Ричард Марлз бе на посещение в София през м. юли 2012 г., в рамките на което проведе конструктивни разговори с представители на българския парламент и с други официални лица. Г-н Марлз имаше възможност лично да изрази солидарността на австралийците с българския народ във връзка с трагичния инцидент в Бургас от 18 юли 2012 г.

През 2009 г. Австралия посрещна горещо бившия президент Георги Първанов, който бе у нас на първата официална визита от страна на български държавен глава.

Чрез разменените посещения на депутати от нашите парламенти връзките между страните ни се задълбочават допълнително, а през изминалата година двете правителства започнаха провеждането на редовни разговори на високо равнище, с цел засилване на взаимодействието ни по въпроси от двустранно, регионално и международно значение.

На 26 януари Австралия отбелязва своя национален празник – датата, на която през 1788 г. Великобритания основава първата европейска колония на континента. На този ден ние Австралийците си припомняме своите постижения и правим равносметка за място ни в съвременния свят.

Днес Австралия е отворена страна, крачеща уверено напред. Тя обединява народности с богата палитра от култури, етнически произход, език и религиозна принадлежност. Икономиката ни е на 12 място по мащаб в света, членове сме на Г20. Австралия е сред основателките на ООН и поддържа активни позиции в почти всички регионални и глобални институции. През 2013 и 2014 г. като непостоянен член на съвета за сигурност на ООН нашата страна ще се старае да даде своя принос в работата му чрез своята креативност, енергия и практически подход към търсене на решения за проблемите.

Външната ни политика е отражение на позициите на Австралия като държава от Азиатско-тихоокеанския регион със силни културни, исторически и икономически връзки с Европа. Оценяваме, че нашият регион преминава през период на сериозни промени, които ще дадат дълбоко отражение върху австралийската икономика, общество и стратегическа среда.

Азия вече се явява най-населеният континент. В рамките само на няколко години той ще се превърне също в най-мащабния производител и потребител на стоки и услуги и в дом за най-голям процент от средната класа по света. Австралия има своите предимства не само поради близкото си разположение до бързо развиващите се азиатски икономики, но и поради силните си финансови, политически и културни връзки с азиатските съседи.

Даваме си сметка също, че бързият икономически растеж променя по-широките международни интереси на азиатските държави и влияе върху установения стратегически ред в региона. Страните в него модернизират своите средства за отбрана и повишават капацитета си за демонстрация на сила. Паралелно с това икономическият подем оказва силен натиск върху енергийните, водни и хранителни ресурси. В региона и в момента се наблюдават стратегически огнища на напрежение, напр. ядрената програма на Северна Корея, както и някои неразрешени спорове за територии.

На този фон външната политика на Австралия твърдо акцентира върху последователните инвестиции в стабилност и икономически растеж за целия регион. Нашата комплексна взаимосвързаност и разрастваща се двустранни ангажименти играят ролята на сериозни стабилизиращи сили, които излизат на преден план при евентуална проява на напрежение. Ето защо политиката на Австралия е с фокус върху двустранните и регионални усилия за изграждане на доверие, диалог и традиции в областта на сътрудничеството.

В това отношение значими са дълбоките исторически и културни връзки на Австралия с Европа. Убедени сме, че задълбочаването на взаимодействието между Азия и Европа ще спомогне за затвърждаване на стабилността и просперитета в нашия регион и активно насърчаваме този процес посредством различни организации, сред които и форума „Азия-Европа” (ASEM). А когато наблюдаваме развитието на държави като България и нейните засилващи се търговски и икономически връзки с Азиатско-тихоокеанския регион, това може само да ни обнадеждава.

Днес Австралия и България са партньори, включително и по линия на отношенията между нашата страна и ЕС, на който България е страна членка, както и на НАТО, където Австралия е държава за връзка. Заедно се борим с глобалните предизвикателства като тероризма, разпространението на оръжия за масово поразяване и трансграничната престъпност. Страните ни работят последователно за постигането на целите за мир, сигурност и просперитет в своите региони и в света.

Австралия отчита приноса на България към осигуряването на мир и стабилност на Балканите и активната й роля в международни организации като ООН. Приветстваме последователния ангажимент на държавата към международните усилия за опазване на мира и разоръжаването. Оценяваме също така уникалната позиция на България като страна членка на ЕС със силни връзки в Черноморския регион и многогодишни традиции за ангажираност в Близкия Изток.

Налице е, разбира се, широко поле за допълнително разгръщане на нашите двустранни отношения. Това ще стане възможно, като българите и австралийците научат повече едни за други. В тази връзка със задоволство отбелязваме, че нарастващ брой австралийски туристи откриват България като приятелска и гостоприемна европейска дестинация. Австралийският бизнес също отчита силните страни на България и все повече наши фирми проучват възможностите на българския пазар.

Успешно развиващата се българска общност в Австралия ни дава солидна основа, върху която допълнително да заздравим нашите отношения в областта на бизнеса, туризма, културния и образователен обмен. Австралия е решена да работи съвместно със своите български партньори за постигането на тази цел.

 

Интернет–страницата на Посолството на Австралия ще намерите на адрек:      www.bulgaria.embassy.gov.au

 

Интересни факти за Австралия, подбрани от редакцията на „Експерт–БДД”

– Австралия е шестата по големина страна и 13–тата по големина икономика в света.

– При откриването на Австралия през 1606 година местното население е говорило между 200 и 300 езика. Днес 40% от населението има корените на произхода си в различни култури, а запазените езици са 226.

– Наименованието Австралия произлиза от латинското australis „южен”. Първото документално използване на името Australia  е от 1625 година, но едва към 1824 год. британското Адмиралтейство приема, че континента официално ще се нарича Австралия.

– Тя е най–силно урбанизираната държава в света с 89% градско население.

– Скалните рисунки н природния парк Какаду са не не по–малко от 23 000 години.

– Австралийският футбол, създаден през средата на 19–ти век, наследник на келтския футбол, се играе освен в Австралия, единствено в Нова Гвинея.

– С 1500 души контингент от въоръжените си сили участвали в операцията ISAF в Афганистан, Анвстралия е най–големия съюзник на НАТО в коалицията и има значим принос за възстановяване на провинция Урузган.