Позиция на Българското дипломатическо дружество по т.н. Наредба за кариерно развитие на дипломатическите служители Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 14 Март 2013 07:04

Позиция на Българското дипломатическо дружество по т.н. Наредба за кариерно развитие на дипломатическите служители

УС на БДД обсъди задълбочено предложения документ за обществено обсъждане. Членовете на УС на БДД се съгласиха със следното:

1. Проектът за Наредба представлява неумел опит за кодификация на различни правила, касаещи в някаква степен кариерното развитие на дипломатическите служители. Той цели по-нататъшно политизиране на дипломатическата служба, което е несъвместимо с практиката на демократичния свят. Някои от предложените членове влизат в рязко противоре... чие с действащото законодателство, в частност – със Закона за дипломатическата служба.

Други „развиват” съответните членове от Закона, като ги лишават от съдържание. Въвеждат се нови термини и нови дейности на дипломатите, нови органи без да се прецизира тяхното съдържание, дейност или състав. Няма аргументи за въвеждането на някакви квоти за различни дипломатически рангове, за дипломатите на ръководни и неръководни длъжности във ведомството и т.н. В УС на БДД преобладава мнението, че проектът е подготвен „набързо”, „на коляно”, с което се обясняват драстичните противоречия с българското законодателство и дипломатическата практика.
2. Проектът се появи и обсъжда в неподходящо време. Не е ясно защо обществената дискусия по един поднормативен акт се провежда тогава, когато политическото и социално напрежение в България стигна до жертви, кръв и оставки. Едно от обясненията е, че зад справедливото недоволство на българите някой се опитва да скрие по-нататъшното разбиване на дипломатическата служба.
3. УС на БДД подкрепя предложенията за изтегляне на този проектодокумент от публичното пространство, за спиране на всякакви дискусии по него в тази тежка за България обстановка. В същото време искаме да потвърдим, че БДД е в състояние да представи конкретни забележки и предложения по отделните текстове в процеса на евентуална коренна преработка на този проект. По общо мнение този процес следва да започне веднага след създаването на правителство и назначаването на министър на външните работи след парламентарните избори в Република България.


София, 13 март 2013 г.

УС на БДД