СТАНОВИЩЕ на Българско дипломатическо дружество по Решение № 2–150 от 13 март 2013 година на Комисията за разкриване на досиетата Печат
Автор Експерт   
Събота, 16 Март 2013 16:01

СТАНОВИЩЕ

на Българското дипломатическо дружество по Решение № 2–150 от 13 март 2013 година на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

 

Българското дипломатическо дружество посреща със силна тревога и осъжда поредното  оповестяване на бивши и действащи служители на българските служби за сигурност, някои от които не са приключили мандата си в съответната страна на пребиваване.

 

Разглеждаме това като сериозно посегателство върху националната сигурност и външната политика на Република България, което подронва международния авторитет на страната, може да доведе до нежелателни последици в отношенията с други държави, поставя под заплаха
безопасността на редица български и чужди граждани и представлява самоубийствено посегателство на държавата над собствената й държавност.

Поради това считаме, че т. нар. Закон за досиетата не само не постигна прокламираните цели, но вреди на държавата и служи като инструмент за дискриминация на отделни категории български граждани, които са служили и продължават да служат на българската държава.

Още веднъж призоваваме да бъде прекратена порочната практика на официално осветяване и заклеймяване на служителите на  българските служби за сигурност, включително като бъде отменен или съществено изменен, Закона за достъп и разкриване на документите за обявяване на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, на който се основава тази практика.

 

Това изисква горният въпрос да влезе в дневния ред на новото Народно събрание.

София, 15.03. 2013 г.

Управителен съвет на БДД