Писмо до Премиера и министър на външните работи на Република България господин Марин Райков от 25. 03. 2013 г. Печат
Автор Експерт   
Понеделник, 25 Март 2013 17:48

Управителният съвет на Българско дипломатическо дружество /БДД/ се обърна с писмо към Премиера и министър на  външните работи на Република България годподин Марин Райков с предложения за потвърждаване на поканата за разширени мисии на международните организации за наблюдение на предстоящите парламентарни избори и за официално призоваване на държавите членки ва ОССЕ да подкрепят пълномащабна наблюдателна мисия на Бюрото за демократични институции и права на човека /БДИПЧ/ на ОССЕ, като изпратят допълнително необходим брой свои наблюдатели.

Текстът на писмото до Премиера е следният:

ДО

Г-Н МАРИН РАЙКОВ,

МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

Във връзка с осигуряване на по-голяма прозрачност и укрепване на доверието на обществото към процеса на провеждане и резултатите от предстоящите предсрочни парламентарни избори, Българското дипломатическо дружество /БДД/ предлага да бъдат взети предвид следните практически мерки:

 

- да бъде разпоредено на посланика на Република България в Полша да влезе във връзка с г-н Янез Ленарчич, Директор на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на ОССЕ във Варшава, като отново потвърди обществената нагласа и решението на Народното събрание, преди да бъде разпуснато, за поканване на разширени мисии на международни оорганизации за наблюдение на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Тази стъпка е необходимо да бъде предприета през следващите два-три дни, когато БДИПЧ на ОССЕ ще оформя доклада от своята предварителна мисия в София, състояла се на 18-20 март 2013 г., където трябва да бъде направена и препоръка относно равнището на ангажираност на ОССЕ с наблюдението на изборите в България;

- да бъде разпоредено на постоянния представител на Република България в ОССЕ да потвърди отново обществената нагласа и решението на Народното събрание, преди да бъде разпуснато, за поканване на разширени мисии на международни организации за наблюдение на предстоящите предсрочни парламентарни избори, и призове официално държавите-членки да подкрепят пълномащабна наблюдателна мисия на БДИПЧ на ОССЕ, като изпратят допълнително необходим брой свои наблюдатели. По преценка на наши експерти, необходими са поне 50, до 62, дългосрочни наблюдатели /25 до 31, екипа от по двама души/ и около 300, но не по-малко от 250, краткосрочни наблюдатели /за самия изборен ден/;

- да бъде разпоредено на посланиците ни в основните държави-членки на ОССЕ да се обърнат с молба към МВнР на съответните страни за изпращане допъпнително на наблюдатели за изборите в Република България.

 

От своя страна, БДД е готово да окаже при необходимост съдействие за обезпечаване на пълноценната дейност на международните наблюдатели.

 

В очакване на Вашия отговор оставаме с уважение,

 

София, 25 март 2013 г.                                                                              

 

Стефан Димитров

Изпълнителен директор на БДД