Наука, политика, разузнаване – кръгът, в който действат големите стратези и геополитици и променят цели региони в света Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 22 Август 2013 15:34

Наука, политика, разузнаване – кръгът, в който действат големите стратези и геополитици и променят цели региони в света

Боян Чуков

В малка балканска държава се появяват внезапно досиета на православния висш клир – предстои избор на бъдещ патриарх, тъй като действащият е твърде болен и възрастен. Защо?

Действащият папа във Ватикана се отказва от престола и никой не дава смислено обяснение за този прецедент. Какво стои зад тези драматични събития? Защо се случват? Кой ги направлява?

Светът се вълнува за революционните кървави промени в редица държави в Близкия Изток, които са „планирани” няколко години по-рано под името „арабска пролет”. „Пролетта” докарва на власт ислямисти, районите продължават да са неспокойни . Цифрите на убити и ранени в Либия, Тунис, Египет растат.

 

В уредената Европа е разклатена официалната валута на Европейския съюз, а обреченият от натрупания рекорден дълг щатски долар се стабилизира?!

Едни държавни ръководители падат, други са убити, трети – сменени, но това не носи стабилност, а възникването на нови конфликти.

За да разберем какво става около нас и по света трябва да имаме ясна представа в какво време живеем. Обяснения от типа: „за всичко са виновни комунистите и Държавна сигурност” е типична реплика за хора - жертви на класическото „промиване на мозъци”. Обикновено тези хора не се замислят за обективните обстоятелства и ситуация, а по-скоро се чувстват комфортно да създадат убеждението да има някой виновен.

Днес, за да си обясним събитията около нас трябва да си даваме ясна представа за употребата на понятия като „мека сила”/МС/, да познаваме технологиите на социалното инженерство и да осмислим словосъчетанието „умна власт”. Няма събитие по света, което да не ползва зад кадър МС, десетократно увеличена с най-новите информационни и когнитивни технологии. В последните години няма случай на пряко военно вмешателство, което да не е предшествано от информационна артилерийска подготовка. Големите експерти в прилагането на МС са световно известни фигури като Збигнев Бжежински, Ф. Гордън, Хенри Кисинджър, М. Макфол, К. Райс и други. Прави впечатление, че изброените личности са се въртяли в професионалната си кариера постоянно в един и същи кръг: от науката в политиката, от политиката в разузнаването, от разузнаването в науката - широко разпространена практика за тези страни, в които имаме сериозна държавност и стратегически планове за десетилетия напред във времето.

Главният смисъл на използването на МС е във формирането на привлекателна власт, т.е. способност да се влияе на поведението на хората, опосредствено да бъдат заставяни да правят това, което в други случаи, при никакви обстоятелства не биха извършили. Този резултат се постига чрез използването на „властта на информацията и образа”, властта на смисъла. Накратко, ядрото на МС включва в себе си - нематериалност, информативност и подвижност.

Епохата на информационната революция, в която живеем позволява да се прекодира съзнанието на индивида, като се започне от историческата памет и се завърши със света на символите - смисли. Човек винаги е живял в тримерно измерение - в реалния свят, в информационния свят и в символичния свят.

Ефективни инструменти на водещите държави в прилагането на „мека сила” са предоставянето на услугата висше образование, развитие на обществените науки, чиято основна цел е производство на смисли - теории и концепции, легитимиращи позициите и възгледите на държавата, прилагаща инструмента МС.

Основен инструмент на МС са медиите, които в глобален мащаб манипулират историческата памет. Чрез художествени произведения се третират определени исторически факти. Наполеон преди време е казал: „Аз се страхувам повече от три вестника от колкото от сто хиляди щика”. Днес обаче има една съществена разлика. Твърдението, че „Който владее информацията-той управлява света” отстъпи място на когнитивния принцип „Който умее да систематизира информацията и от нея да получава знания, той управлява света”. Не е случаен фактът, че т.н. болонска система в образованието генерира млади хора, които не са в състояние да направят елементарен синтез на фактите, които ги заобикалят.

Предимство на „меката сила”, допълнена от нови технологии, позволява леко и бързо да се въздейства върху съзнанието на хората, да се променя историческата памет, да се формират нови смисли. Съпротивата срещу психоисторическата инвазия се парира чрез формите на МС, като „толерантност”, „политическа коректност”, „общочовешки ценности”, „световна демократична общност” и др.

Светът се намира в преход. С помощта на МС е възможно да се извърши методичен разпад на суверенитета на държавата. Този процес се реализира на мирогледно ниво. Обикновените хора не са в състояние да фиксират и усетят промените, който се катализират посредством МС. Населението се превръща в биомаса от управляеми индивиди. Нещо подобно е примерът с бавното сваряване на жабата и вторият вариант - пускането й във вряща вода. Поставена във вряща вода тя веднага се опитва да напусне неприемливата среда. Ако се постави в хладка вода и течността се загрява плавно, то резултатът е коренно различен. Жабата се сварява без тя да се усети, без да реагира. Именно с тази технология се извършва демонтажът на държавния суверенитет в България вече трето десетилетие. Суверенитетът на народа е нещо, което се фиксира в съзнанието. Това се случва тогава, когато даденият индивид възприема своя народ като част от собственото си семейство.

Религията е сериозен фактор, който пречи на мощните глобализационни процеси. Те целят превръщането на света в сбор от атомизирани индивиди. Различните вероизповедания формират определен мироглед, който осмисля околната среда, начина на живот, поведение и предприети действия. През тях на дадения индивид се дава съответната цивилизационна проекция. В същото време религията се отличава от насилствено въвежданата мирогледна „конфекция” в съзнанието на народите. В този смисъл би трябвало да стане ясно на кого служат тези „български” медии и журналисти, които от позицията на невежеството периодично атакуват православния клир в България.

Политиката, действията на медиите напомнят на онази старица, която хвърлила преди векове съчки в кладата на Ян Хус. С това свое действие бабичката заслужила от великия мъж, чиито живот е преминал в борба за защита на бедните, думите превърнали се крилата фраза: Sancta Simplicitas!, или „О, свещена простота!“

Днес в целия свят се наблюдава повишено внимание към Църквата. Макар и официално да живеем в глобализиращ се свят, всеки народ се опитва да намери своята национална идентичност. Идеологическите доктрини идват и си заминават във времето. Единствено религията е тази, която остава, обединява хората, продължава да играе важна роля за определянето и съхранението на националната идентичност.

„Слънчевият сплит” на Светия престол е изтъкан от финанси-разузнаване-политика

Всяка една промяна във Ватикана получава като следствие и своята геополитическа проекция. Повечето медии се впуснаха в най-дребните, не толкова съществени детайли от живота на предпоследния папа, Бенедикт XVI и в този на новоизбрания папа Франциск и така „изпуснаха” същественото, невидимото в смяната на караула на Светия престол.

Ватикана е държава, но и световен център, с огромно влияние. „Слънчевият сплит” на Светия престол във Ватикана е изтъкан от финанси-разузнаване-политика.

В геополитиката съществува метод, наречен „геополитически редукционизъм”. Световните вероизповедания, погледнати през въпросната формула се оказва, че са съществен компонент в противоборството между атлантическия и евразийския полюс. Професор Игор Панарин в някои от своите лекции говори за противоборството между „православно-католическата цивилизация” и „юдео-протестантската цивилизация”. Основите на последната са поставени от Британската империя или по-точно моделът е британско-холандски. Ню Йорк е изграден преди време от холандците.

В исторически план Британската юдео-протестантска империя разгромява Испанската католическа империя, а след това и Руската православна империя.

Да се върнем към геополитическия редукционизъм и да го приложим като метод по отношение на световните религии. Христянството след 1054 година се разделя на два основни клона - Православен и Католически. Официалната причина е не дотам известната дума „филиокве” – Filioque, латинска фраза, която означава „...и от Сина“...

По-късно от католицизма се отделя и обособява протестантството. То от своя страна също се разцепва на два основни клона - лютерани и калвинисти. Важното, същественото в случая е да се знае, че последователите на Мартин Лутер, отделяйки се от католицизма, правят завой и се „доближават” до Православието. Не е случаен, макар и малко известен е фактът, че най-много във времето германски благородници протестанти-лютерани приемат Православието. Последователите на французина Жан Калвин /латинизирано от френското Ковен/, произхождащ от фамилията на френски евреи от гр. Нуайон, провинция Пикардия, се отчуждават не само от католиците, но и безкрайно много от православните.

Ползването на същата методика по отношение на исляма води до подобна схема. Мюсюлманите след смъртта на Мохамед се разделят на шиити и сунити. Нека да направим паралел: шиитите са „аналог” на православните, а сунитите - на католиците. Редица секти, гравитиращи около шиитите, като например алевитите, се „приближават” до православните. От сунитите се отделят уахабитите, които в света на т.нар. правоверни са „аналог” на протестантите-калвинисти.

Сталин е сравнявал болшевишката партия с Йезуитския орден. Звучи парадоксално, но е факт. Йезуитският орден, Опус Дей и Малтийският орден понякога са взаимодействали с Православието. По времето на управлението на император Павел I /Павел Първи Петрович, царувал 1796-1801г., е избран за Велик магистър на Малтийския орден, на който предоставя убежище в Русия, след като Орденът е прогонен от Малта от Наполеон Бонапарт – бел. авт./ Малтийският кръст е включен като елемент в герба на Руската империя.

Йезуитският орден създава в Парагвай уникална цивилизация. В XVI век в Южна и Северна Америка индианците са били унищожавани поголовно от завоевателите европейци. В Парагвай местните жители са интегрирани от пристигналите ”откриватели” от Стария свят.

Три века по-късно, през XIX век в така наречения новооткрит нов свят е била създадена сплотена мултиетническа общност. В Парагвай са изградени първите ж.п. линии в Латинска Америка. Проблемът възниква по-късно, когато става ясно, че за строителството не са били взети кредити от Британската империя. Парагвай като католико-йезуитска държава се развива с ускорени темпове. Вследствие на британски заговор, в един момент, страната е нападната едновременно от Бразилия, Аржентина и Уругвай. Войната срещу Парагвай се финансира от Британската империя. Около 90 на сто от мъжкото население на страната е унищожено! Дори днес, няколко века по-късно в Парагвай няма британско посолство. В столицата Асунсион четири улици носят имената на руски генерали, които имат положителен принос към съдбата и бъдещето на страната през XX век.

Сталин успешно е използвал опита на йезуитите в СССР. Първо, колективизацията и второ, индустриализацията.

Няма как да не прави впечатление, че отвъд Ламанша и Атлантика много ревниво се отнасят към сближаването на католици и православни. В момент, в който е налице активизиране на диалога между Първи и Трети Рим, обикновенно в Латинска Америка избухват в медиите педофилски или хомосексуални скандали. В този контекст трябва да се разглежда и атентатът срещу папата през 1981 година. Зловещо организирана постановка. Мюсюлманин, използван от православни християни, стреля срещу католика Карол Войтила. Първото, което му идва в главата на просветения католик или православен е, че „Небитието победи Битието”.

Ако вникнем по-дълбоко в по-горния текст веднага ще осъзнаем и останем дълбоко убедени, че няма как Сергий Антонов и България да са били замесени в атентата срещу папата през 1981 година. Формулата „Разделяй и владей” важи с пълна сила и в конфесионален план.

Какво се случи във Ватикана – кой стои зад смяната на папа Бенедикт XVI и последвалото ръкополагане на папа Франциск

Смяната на предпоследния папа Бенедикт XVI и последвалото ръкополагане на папа Франциск бе съпроводена от мощен удар върху Банка Ватикана, най-секретната институция на Ватикана. Финансовата институция бе подчинена пряко на папата и нямаше никакъв външен контрол над нея. Банка Ватикана има за спонсори над 30 000 католически религиозни организации и разполага с огромна финансова мощ. През далечната 1860 година Ватикана е длъжник на банковата група на Ротшилд. Дълговете на Светия престол ги връщат на банкерите обикновените италианци.

На 9 февруари 2013 г. папата се среща с представители на Малтийския орден, който изпълнява ролята на посредник, а на следващия ден, Бенедикт XVI обявява най-неочаквано своето оттегляне и Банка Ватикана е поставена под външен контрол.

До този момент в света има три властови центъра: Ватикана - идеологически център на „новия световен ред” със значителен неконтролируем финансов ресурс. Втори властови център, финансовия, представен от Лондонското Сити. Трети, политически властови център, е разположен във Вашингтонския окръг Колумбия.

Случилото се през последните месеци в Светия престол напомня на „ватиканска пролет”, по аналогия със събитията в Северна Африка и Близкия Изток, наречени „арабска пролет”? Промените във Ватикана трябва да доведат до преформатиране на мирогледните позиции на Светия престол, в унисон с глобализационните императиви.

Информация в аванс - какво стои зад нея

През май 2012 година шефът на Отдел информация и нормативно-законодателно регулиране в Белия дом Касс Сънштайн /Cass Robert Sunstein/, шефът на Отдел информация и нормативно-законодателно регулиране в Белия дом, наричан още „информационен цар” на президента Обама, заявява пред близкото си обкръжение, че „след арабската пролет” ще имаме „ватиканска пролет”. Лавината от медийни и административни атаки от световната банкова система срещу Ватикана започна, когато Светият престол подкрепи инициативата на блока БРИКС /BRICS – англ., акроним от имената на Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка – бел. авт./ за реорганизация на световната финансова система.

Какво се бе случило? Петте страни предприеха стъпки за ликвидиране на финансовия контрол на Лондон, Франкфурт, Ню Йорк и Вашингтон, като имат за цел създаването на собствена система за разплащания. По този начин Ватикана попадна в списъка на фактическите врагове на банковия картел, Ротшилд - Сорос, Европейската централна банка и Международния валутен фонд. Самият Касс Сънштайн е типичен пример за неотроцкист от новото поколение. Не са много тези, които са информирани, че той е и посредникът между Белия дом и тези, които управляват операцията Уикилийкс и Джулиан Асандж.

Накратко казано, Ватикана бе атакувана широкомащабно и превзета от финансираните от Ротшилд и Сорос мондиалистки и неотроцкистки структури. Същите, които организираха и осъществиха „когнитивното управление” при реализирането на „цветните революции” в Сърбия, Украйна, Грузия, Тунис, Египет и други.

За любителите на дълбочинните анализи мога да посоча като факт, че на 17 март т. г. представител на Ватикана предложи „Ден на юдаизма”. Налице е видима промяна и натиск католиците да признаят юдеите за свой „старши брат” т.е. за лидер.

По отношение на новия папа у нас в медиите се изписаха доста неверни версии и анализи, като постоянно са правят коментари за скриване на истинските цели на така наречената „ватиканската пролет”. Самият факт, че Франциск бе избран за глава на римо-католическата църква в изключително кратък срок навежда на мисълта, че въпросът с неговата кандидатура е бил решен предварително.

Реално, почти паралелно с предаването на властта в Светия престол, Малтийският орден завзе финансите на Ватикана. Повече от ясно е, че йезуитите получиха цялата явна и скрита власт в града-държава, средище на световния католицизъм. За да стане картината по-пълна, трябва да се отбележи и следният немаловажен факт: папа Франциск е в топли дружески отношения с „либералния равин” Абрам Скорки. Освен това е съавтор с него на книгата „Диалог”, излязла от печат през 2010 година на испански език, с название Sobre el Cielo y la Terra. Думата “sobre” има две значения „за” и „над”. По-ясно казано, книжният диалог между архиепископа-йезуит и либералния равин е озаглавен „Над Небето и Земята”, т.е. внушава се едва ли не, че йезуитите и равините са „над Бога”.

Основната цел на промените във Ватикана е формулирана много точно от Олга Четверикова, водещ руски специалист по Ватикана и конфесионалните въпроси. Според нея става въпрос за „нова евангелизация”, където „под красивата формула се скрива старо съдържание, същината на което е в икуменическата откритост и междурелигиозния диалог, чиято цел е по-нататъшното размиване на христянството /етика и догматика/ в „единна световна религия” под ръководството на римския папа, който самият пребивава под контрола на „старшия брат”.

Православие, служби за сигурност, досиета

Накрая бих искал да се спра и на темата за Българската православна църква / БПЦ, ДС и досиетата.

Би трябвало да анализираме събитията около изнасянето на досиета на сановници от висшия клир и развихрилата се жалка кампания у нас срещу православния клир През призмата на изнесеното дотук. Нещата се познават най-добре в сравненията.

Ще започна с факта, че Ватикана винаги е разполагала с мощни специални служби.

Формално структурата за сигурност Светия престол - Sodalitium pianum, е разформирована през 1922 година, при папа Бенедикт XV. Важно е да се отбележи, че Разузнаването и Контраразузнаването на Светия престол винаги са функционирали перфектно. По времето на оглавяването на Светия престол от папа Йоан Павел II, секретните служби на Ватикана са изключително активни в Латинска Америка и в Русия. Прочутият „ловец на нацисти” Симон Визентал твърди, че Контраразузнаването на Светия престол е по-ефективно и от това на МОСАД. Кадровият състав на ватиканските специални служби се обучава от бившия офицер от италианските секретни служби /SISDE/, Доменико Джиани. Тук бих искал да обърна внимание на следното, че Разузнаването на Ватикана има тайна мрежа от кардинали, монсеньори, свещеници, както и доверени светски сътрудници. При това положение, според нашите „експерти” целият този апарат от „доносници” няма нищо общо с Бога! Да, ама не! Това, което е забранено и неморално за Православието, според нашите медии е позволено и морално за католицизма. Шеф на Контраразузнаването по времето на папа Йоан Павел e кардиналът от Пиаченца, Луиджи Поджи, починал на 93 години през 2010 година. На една почтена възраст той е преназначен за пазител на секретния архив на Ватикана.

Говори се, че новият шеф на секретните служби във Ватикана ще бъде Хосе Луис Уболди от Буенос Айрес. Той е сивият кардинал на аржентинското Контраразузнаване и приятел на новия, току що ръкоположен папа Франциск. Ватикана никога не е разпускала своите специални служби, които често са ставали причина за обрати в историята на човечеството.

През 2012 година папа Бенедикт XVІ извиква отново на служба чехословашкия кардинал Йозеф Томко, испанеца Хулио Ерансон и италианеца Салваторе Де Джорджи да разследват скандалите в църквата. Те приготвят досие от 300 страници по темата. През 2012 година Йозеф Томко е на 88 години.

Мрежата на ватиканското разузнаване е глобална. Бившият служител на финансовата полиция Доменико Джиани помага на Светия престол да създаде гъста мрежа от агенти и осведомители във Ватикана. Редица западни експерти правят интересен паралел. Те считат, че ватиканските специални служби силно напомнят на ЩАЗИ от времената на ГДР. Паралел с българското Православие е направо неуместен!

Ватиканското контраразузнаване е създадено през 1500-та година. Неговият девиз е бил „За Кръста с шпага”. Ватиканското разузнаване разкрива заговори, които остават неизвестни дори за ЦРУ и МОСАД. Тук ще спомена, че Агентурата на ватиканските разузнавачи в расо разкрива подготвяно покушение срещу израелския премиер Голда Майер, т. е. говоря за структура, с без спорно изявен професионализъм.

Служителите на специалните служби на Ватикана, легендирани като работещи специалисти в призрачния Институт на йезуитите, ползващ се с правото на екстратериториалност, се трудят на улица „Керубини” 32 в Рим. Институтът е бил поне едно десетилетие е оглавяван от монсеньор Новачек.

На улица „Керубини” 32 в Рим се трудят служителите на специалните служби на Ватикана, легендирани като работещи специалисти в призрачния Институт на йезуитите, който се ползва с правото на екстратериториалност. Институтът поне едно десетилетие е оглавяван от монсеньор Новачек.

Нападките срещу Българската православна църква, които се появиха миналата 2012 година, могат да се обяснят съвсем елементарно през призмата на написаното по-горе. Както и случилото се през последните седмици във Ватикана. Т. е. заслужава си да се запита човек защо точно еди кога си се извадиха досиета на висшия православен български клир – дали в дъното на събитията бяха парите на Международната ортодоксална банка, дали стояха паметници на културата, неизвестни за светското общество, или имаше трета и четвърта причина за осветяването на досиетата, като например желание да се откъсне БПЦ от руско влияние?

Случилото се във Ватикана напоследък засега е по ясно като причини, цел, залагане на бъдещи действия.

Започнах анализа си с здравата връзка на политика, религия и разузнаване, като кръг, от решенията и действията на който се направляват глобални процеси на различни континенти в света. Този кръг ражда революции, правителствени промени, преструктуриране на групи държави, свързани с слагане на ръка на ресурси, геополитически маршрути, бъдещо влияние...