Eвропейските енергийни правила в този им вид са спорни и ще пораждат кризи Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 12 Юни 2014 13:55

Eвропейските енергийни правила в този им вид са спорни и ще пораждат кризи

Проф. д–р на ик.н Ангел Димов٭/


След избухването на глобалната капиталистическа криза през 2008 г. значително се засили процеса на преминаване от еднополюсен (доминиран от САЩ) към могополюсен свят, в който социалистически Китай има най-голяма национална икономика, а Русия е най-силна ядрена държава. Този процес е необратим, но представителите на отвъдокеанската финансова олигархия се мъчат да задържат изплъзващата им се абсолютна глобална власт, включително чрез увеличаване броя на американските войски в Европа и изтласкване на руските компании от енергийните пазари на страните-членки на Европейския съюз (ЕС).

С оглед на това в подвластният им Евросъюз се приемат законови „норми и правила”, които забраняват на руските енергийни производители да продават своите енергоносители на български и други европейски потребители и повеляват тази приятна и печеливша (включително и чрез повишаване на цените) дейност да бъде предоставяна на американски и други чуждестранни фирми-посредници. Под

лозунги за „диверсификация” на газовите доставки и за „енергийна независимост” в европейските страни се настаняват американски транснационални корпорации, като Калифорнийската компания Шеврон (Chevron Corporation) за добив и доставки на скъп втечнен, шистов газ.

Европейските енергийни закони за първи път се прилагат при строителството на съдбоносният за България газопровод „Южен поток”. Въвеждането на техните разпоредби съвпада с икономическите санкции, които Америка и ЕС налагат на Русия, заради предизвиканите (от западните тайни служби) към края на 2013 г. в Украйна събития, довели до доброволното връщане на полуостров Крим в пределите на руската държава.

Съгласно с подписаните двустранни договори,българо-руското сътрудничество за построяване на газопровода „Южен поток” е изгодно за България.

То съответства на изискванията на ЕС, чиято основна цел е да способства за постоянно усъвършенстване на „условията за живот и труд” на народа (Преамбюл на Римският - 1957 г. и Лисабонският - 2007 г. договори).

Но под предлог, че са нарушени „вътрешните правила в енергетиката” на Евросъюза, а също и „процедурите за възлагане на публични поръчки” през юни 2014 г. чиновници от Европейската комисия правят обструкции с цел да бъде отнето правото на регистрираното строително и газопреносно българо-руско дружество да търгува с природен газ, транспортиран по газопровода „Южен поток”. Обвиняват българската страна, че е нарушила така наречения европейски „трети енергиен пакет”, по силата на който не можело „Газпром”, чийто предмет на дейност е производство и доставяне на природен газ, едновременно да поддържа производствени мощности и мрежа за пренос. Дават ултимативни заповеди да бъдат преработени подписаните и вече действащи двустранни споразумения за строителство и поддържане на въпросния газопровод между руската компания „Газпром” и България. Публично отправят заплахи, че ако не бъдат променени тези двустранни споразумения в съответствие с „трети енергиен пакет”, нашата страна щяла да бъде санкционирана с глоба за стотици милиони евро, а вече започналото строителство на газопровода „Южен поток” до Австрия и Италия ще бъде преустановено.

Съгласно с въпросния „енергиен пакет”, руската компания „Газпром” не можела да бъде собственик на трасираната на територията на ЕС газопроводна тръба, въпреки, че по нея тече добития в Русия природен газ. Дори и да владее тази тръба, „Газпром” трябвало да използва услугите на независим оператор, който да регулира цените на транспортирания природен газ.

Очевидно самото написване и узаконяване на разглежданите европейски енергийни „правила” е проява на расизъм. Този расизъм трудно може да бъде прикриван с фразата за осигуряване на „недискриминационен достъп” до газопровода „Южен поток” на трети доставчик на природен газ.

Първо, с въпросните правила е направен опит да бъде отнето законното и справедливо право на руската компания „Газпром” да доставя на потребителите добития от нея природен газ. Нашите братя славяни се третират, като северна раса хора, които едва ли не са длъжни да добиват газ и други енергносители във вечно замръзнали райони и да ги предоставят на богоизбрани чуждестранни търговци, които използват търговията с монополни продукти за придобиване на глобална власт, трупане на баснословни печалби и угнетяване на народите.

Второ, искането да бъде включен трети доставчик на природен газ в българо-руската част на газопровода „Южен поток” доказва, че на българите се гледа като на долна категория хора, които са некадърни сами да стопанисват положените на българска земя газопроводни тръби. Към тях следвало да се прикрепи „трети доставчик”, на когото „Газпром” да плаща полагащите се на нашата държава транзитни такси и дивиденти.

В нашата страна такава робска система е формирана при производството на електроенергия, жито, слънчоглед и рапица. Българи копаят въглища, орат земята и прибират земеделската реколта, а господстващите чуждестранни банкери и търговци изкупуват и експортират произведените стоки и присвояват по-голямата част от продукта на труда на поробените българи.

Науката е доказала, че разделянето на еднинният възпроизводствен процес на стадии, фази (кредитиране-производство-търговия) открива възможности за циклично избухване на национални и глобални капиталистически икономически кризи. При капитализма тези фази се обособяват, получават самостоятелно развитие и противостоят една на друга. През определени периоди от време (десетина години) се появяват диспропорции и дисбаланси между независимо развиващите се възпроизводствени фази и избухват финансови, търговски, производствени и други кризи на капитала. Тези кризи временно урегулират съотношенията между отделните стадии на единният възпроизводствен процес, но немогат да премахнат свойствената на капиталистическата обществена система анархия на производството.

Последствията от капиталистическите икономически кризи са ужасни. При тяхното избухване (главно във фазите на кредитиране и стоковото обръщение) се разрушава значителна част от съществуващия основен и оборотен капитал, без работа остават стотици милиони хора и се съсипва техния живот.

Разделянато на процеса на доставяне на природен газ от произвеждащата го руска компания „Газпром” разкрива потенциални възможности за избухване на кризи в нашия енергиен сектор. Не е изключено да възникват конфликти между производители и доставчици и да бъде прекъсвано снабдяването на потребителите с природен газ.

За да турят ръка върху търговията с природният газ на стратегическата българска част на газопровода „Южен поток” представителите на отвъдокеанската финансова и търговска олигархия

използват своите местни васали и марионетки, които през първите дни на юни 2014 г. предизвикаха предсрочни парламентарни избори в България. Целта е по време на безвластието, назначеното от президента служебно правителство да предоговори българо-руските спогодби и да ги постави в съответствие с европейските енергийни правила, т.е. да се изпълнят американските искания, които по думите на сенатор Джон Маккейн (казани на 8 юни 2014 г. в Министерския съвет) трябва да има „по-малко руско участие по въпроси, касаещи „Южен поток”.

При тази изкуствено създадена политическа ситуация у нас вместо да се влиза в американският сценарии и се бърза с предсрочните парламентарни избори би трябвало да се води политика на отстояване на народните интереси, като преди всичко се осигурява непрекъснато строителство на газопровода „Южен поток” и се доказва, че разгледаните енергийни „правила” са в разрез с основните цели на ЕС. Личностите и партиите, които следват тази българска геополитика сигурно ще бъдат почитани и уважавани от повечето български граждани.

*/Авторът е бивш народен представител

Изразените позиции на автора може да не съответстват на разбиранията на изданието.