Позорните петна върху българската дипломация да бъдат извадени на светло Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 09 Февруари 2017 21:50

Позорните петна върху българската дипломация да бъдат извадени на светло

Декларация на Българското дипломатическо дружество

Президентът Румен Радев постави ясно и точно задачите пред служебното правителство. Основната задача е подготовката на честни и демократични избори. За да бъдат честни тези избори, за да може всеки един гласоподавател да вземе информирано решение е необходимо да бъдат извадени „скелетите от гардероби” на предишното, коалиционно правителство.

Това се отнася до всички министерства, ведомства и агенции, независимо от това коя политическа сила е издигнала техните ръководители.

Българското дипломатическо дружество вижда изпълнението на тази задача от министъра на външните работи в следните основни направления:

- Политическо. Българският избирател трябва да е наясно кой, кога и защо сътвори най-големия гаф в българската външна политика през целия български преход – бламирането на кандидатурата на госпожа Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН. Кой носи отговорността за това позорно петно върху българската дипломация, за отпадането на България от групата на сериозните и предсказуеми държави. При подаването на своя вот на предсрочните парламентарни избори българите трябва да знаят кой и защо допусна България да се „откаже” от конкурентната надпревара за непостоянен член на СС на ООН в полза на Полша. Потърсена ли е административна и финансова отговорност за тези изключителни гафове?

- Кадрово. Българското общество следва да бъде запознато с причините за назначаването в чужбина на кадри, включително и посланици, които са на следпенсионна възраст, за значителното увеличение на времетраенето на мандата на редица дипломати, включително и на посланици. Тези случаи са в пряко нарушение на българското законодателство. Защо се преназначават дипломати, включително и посланици, от една столица в друга без да се завръщат в България ? За българския избирател ще бъде важно да знае вярна ли е информацията, че голяма част от дипломатите, назначени в чужбина и на средни ръководни постове в МВнР през последните месеци, симпатизират открито на партиите от предишното правителство. И кому е нужно раздуването на щата на постоянното представителство към ЕС в Брюксел след като по-голямата част от дейността по председателството ще се извърши по столиците на държавите-членки и в София? Ще бъде интересно да научим къде работят днес кадрите от политическия кабинет на министър Митов, както и каква заплата и премии са получавали на своите постове в близкото обкръжение на този министър.

Очакваме също служебният външен министър да провери компрометираните назначения на високи постове, протоколите от „спешните и извънредни” заседания на Кариерната комисия през последните месеци, заповедите за уволнение на кадрови дипломати, които съдът е признал за незаконосъобразни и да информира българската общественост за резултатите от тази проверка.

В същото време той би могъл да подготви аргументирани предложения за
повишаване на административния капацитет и мотивацията на дипломатическата служба, които да предложи на следващото правителство в светлината на българското председателство на Съвета на ЕС;

- Административно-финансово. Българският избирател и данъкоплатец трябва да е наясно къде отиват неговите средства за финансово осигуряване на външната политика. За неговия информиран избор ще съдейства информация от страна на служебния външен министър относно продажбата на Дипломатическия клуб и опитите за продажба на редица български имоти зад граници, за подписаните от предишното правителство обществени поръчки и др.

За българското общество ще бъде важно да знае вярна ли е информацията, че изпълнението на обществената поръчка по поддръжка и „обновяване“ на визовата информационна система се извършва по начин, който може да подкопае критично техническата готовност на България за присъединяването ни към Шенгенското пространство.

Не е ясно също как бе проведен „конкурса” за наемане на частна фирма, която трябваше да предложи нова структура на МВнР и на какъв принцип бяха подбрани лекторите. Тази фирма получи над 100 000 лева бюджетни средства за своето „изследване” и „обучение”. От следствието и прокуратурата очакваме конкретни решения до извънредните парламентарни избори по сигналите за неправомерни действия по закупуването на телефонни централи, както и за избора на фирма за закупуване от МВнР на самолетни билети за командировки в чужбина.

Предлагаме на служебния външен министър да формулира предложение до премиера за отзоваването на всички генерални консули, назначени по политически съображения. Напомняме, че някои от тях агитираха открито срещу избора на действащия български президент. Това се отнася и за тези назначения, които не отговарят на чл. 24 на Закона за дипломатическа служба, а именно: (2) По изключение за ръководител на задгранично представителство може да бъде назначено лице, което не е от състава на дипломатическата служба само когато то е изявена личност, която се ползва с безспорно добро име и авторитет в Република България. Това ще бъде първа стъпка към премахване на допуснатите деформации на Закона за дипломатическата служба, към възстановяване на законността и нормализиране на дипломатическата служба.

Българското дипломатическо дружество ще бъде в състояние да даде своята оценка за работата на служебното правителство и служебния външен министър, в частност тогава, когато, обществеността получи честна и неподправена информация по поставените въпроси. Не може да се крием зад гриф „класифицирана” информация или „спешни нужди” по подготовката на председателството на Съвета на ЕС при информация и подозрения за закононарушения и действия с негативен морален ефект върху дипломатическата служба и българското общество.

София, 9 февруари 2017 г.

УС на БДД