Стратегическа автономия и отбраната на Европа Печат
Автор Експерт   
Вторник, 17 Октомври 2017 19:17

Стратегическа автономия и отбраната на Европа

По пътя към Европейска армия ?

Новоизлязлата книга «Стратегическа автономия и отбраната на Европа» на издателство «Диитц» –Германия на немски и английски език в обем от 500 страници е единствената в Европа, която представя подробни сведения за готовността на 28–те страни–членки на ЕС за подкрепа на една по–дълбока интеграция в общата политика за сигурност и отбрана, позициите на правителствата, политическите партии, експертите и общественото мнение, военните бюджети, състоянието на армиите им и участия в международни военни формирования и мисии.

В началото на книгата са поместени три материала на група германски учени, които представят и коментират европейските решения от 2016 г., свързани с Общата политика за сигурност и отбрана, правят сравнения и извличат някои изводи от публикуваните в книгата 28 статии от отделните страни, изготвени по една обща зададена схема от 8 въпроса. Изискването за последните внася повече фактология, отколкото възможност на авторите за изводи, оценки и предложения, каквито все пак не липсват. Един от трите уводни и обобщаващи материали е посветен на състоянието на европейската отбранително–технологична и индустриална база, който представлява определен интерес. Координатор за авторските материали е фондация «Фридрих Еберт», а взискателността на г–жа Анна Мариа Келнер допринася за оформянето и уточняването на текстовете.

Така книгата се превръща в един изключително ценен справочник и сериозен принос за стимулиране на дебатите в страните–членки по изключително важната и комплексна  тема за бъдещето на  сигурността в Европа. Тя дава отговор на въпроса, дали Европейската армия е една далечна цел, или в политическите и експертни дискусии в страните–членки вече има сериозни жалони за бъдещи големи крачки в тази посока.

Идеята се заражда още през пролетта на 2016 г., авторите от 28 –те страни работят до юли, но след обявяването на Глобалната стратегия, приемането й през септември и изготвянето на План за реализацията й през декември 2016 г., се налагат допълнения, променя се и заглавието, в което понятието «Стратегическа автономия» е взето от текста на Стратегията, а това за «Европейска армия» е поставено вече като подзаглавие с въпросителна. Поради необходимостта от тези допълнения е преводът й и на ангрийски език, издаването на книгата закъснява с около 6 месеца и се появява на книжния пазар едва през юли 2017 г.

Мнение за изданието са дали генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, бившият президент на Полша Александър Квашневски  и председателят на Мюнхенската конференция за сигурност посланик Волфганг Ишингер.

Тя не е представяна досега в България, но гарантирано ще предизвика интереса на политици, военни, представители на отбранителната индустря, преподаватели, журналисти и всички, които се интересуват от бъдещето на сигурността в Европа и най–вече ще породи дебати, които биха подпомогнали формулиране на национални позиции и практически стъпки на правителството на България.

Автор на раздела за България е Симеон Николов.

 

Verlag J.H.W. Dietz Nachf.

Anna Maria Kellner/ Uwe Optenhögel/ Hans-Peter Bartels (Hg.)

Strategische Autonomie und die Verteidigung Europas

Auf dem Weg zur Europäischen Armee?

496 Seiten
Broschur
26,00 Euro
ISBN 978-3-8012-0497-6