Водораздел за малодушие или национално достойнство и държавност Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 22 Февруари 2018 23:59

Водораздел за малодушие или национално достойнство и държавност

Любомир Шопов

В Турция вече е задействана електронна правителствена програма,в рамките на която потомците на изселниците от Балканите, Кавказ, Крим, Егейските острови и арабските страни могат да получат точни данни за родословното си дърво.

Интензивни миграционни процеси от Балканите е имало през 1878,1912 и 1923 г.
Стотици хиляди турски граждани вече се възползват от тази "услуга", по- специално по отношение на България, Македония, Румъния, Босна и Херцеговина. Съобщава се,че тези държави безпроблемно предоставят двойно гражданство.С изключение на Гърция, която изисква сложна процедура и затруднява този процес. Турция директно насочва хората към министерствата на правосъдието, на външните работи,на вътрешните работи и към консулствата на съответните страни.
От България преселванията преобладаващо са в рамките на двустранни спогодби, които не допускат запазване на българско гражданство на заминалите за Турция лица или предоставяне на такова на техните потомци, родени впоследствие там.
"Българската партия" ДПС се опитва да прокара в Народното събрание закон,според който те/потомците/ автоматично могат да станат български граждани. Ако бъде приет, този закон ще гарантира увеличаването на мюсюлманското население у нас с над един милион души.
Неправомерно е запазването на българското гражданство на над 300 000 души, които по собствено желание се преселиха в Турция през 1989 г. и след това.
Турция рязко променя своята политика,която по принцип не позволява двойно гражданство.
Изключението по отношение на съседните страни се прави с единствената цел Анкара да получи допълнителни лостове за въздействие върху обществено-политическия живот в тях. Примерът с България през последните 27 г. е достатъчно показателен. Предвижда се и вариант за предоставяне на турско гражданство на повечето от бежанците от Сирия, които без съмнение ще бъдат използвани според "българския сценарий". Анкара освобождава от военна служба синовете на изселниците, в случай,че те се възползват от двойното гражданство и се заселят в България на закупена предварително земя. Предвиждат се и финансови стимули за провеждане на тази операция.
Докато премиерът Бойко Борисов разрешава европейските и балканските проблеми, България продължава да върви по пътя на ислямизирането на над един милион цигани, на османизирането на стотици хиляди "български турци" и турцизирането на десетки хиляди българи мохамедани. Въздейства се върху психиката и нагласата на милиони българи.
Ако Анкара и ДПС успеят, към тези хора в перспектива ще се присъедини огромно количество потомци на изселници, което опасно ще промени демографското съотношение и християнския характер на нашата страна.
По същество, със своята политика към Турция България, въпреки "страховитата телена ограда", широко отваря границата на ЕС за турско и ислямско влияние. Как да тълкуваме тогава думите на министър председателя, че "в лицето на Турция България има сериозен съсед, който ни пази гърба"?
Редно е г-н Бойко Борисов, като домакин своевременно да информира ръководителите на ЕС, които ще се срещнат на 26 март т.г.във Варна с президента Реджеп Ердоган за съществуващия открит Тракийски въпрос между България и Турция, както и за изброените тук опасни за Балканите и за Европа стъпки на Анкара по въпросите на миграцията и гражданството.
Още повече, че всяка година на 26 март България отбелязва Деня на Тракия и помни трагичните събития от 1913 г., които не са частен въпрос, а водораздел за малодушие или национално достойнство и държавност!