ИЗМАМАТА Печат
Автор Експерт   
Неделя, 20 Януари 2019 20:40

 

ИЗМАМАТА

посланик Любомир Шопов

Откъси от „Измамата”- книга втора на „Турският въпрос и държавната сигурност» на посланик  Любомир Шопов*/

ТУРСКИЯТ ВЪПОС И ДЪРЖАВНАТА СИГУРНОСТ

По принцип, оценките за плюсовете и минусите за управлението на държавата и ролята на отделните политици в него следва да се определят от реалните резултати за подобряване състоянието на страната и народа. Важни са и личните способности на управляващите да се възползват в обществен плюс или да пропуснат шансовете и възможностите, които конкретният исторически период предоставя. Коректната оценка трябва да бъде съобразена с реалното състояние на държавата, със силата на външните фактори, налагащи промени в нейното управление, с размера на рисковете и техните последтвия. На критика и търсене на отговорност подлежат решения, водещи до накърняване на суверенитета и интересите на страната. Осъдителни са управленски мерки, предоставящи възможности за партийни, съсловни и личностни облаги.
У нас битуват различни негативни определения за силите, които управляват България след 1989 г. За жалост, с малки изключения за личности и управленски практики те съответстват на действителността. Българският тълковен речник помага да разберем смисъла на наложилите се вече в обществото термини:
-шайка-група хора,обединени за престъпни цели
-мафия-група за организирана престъпност
-прослойка-обществена група,която се отличава с някакви особености
-елит-отбрана част от дадена социална група,среда,професия и др.
-класа-обществена група,обединена от еднакво отношение към средствата за производство.
С думата "политическа" отпред всяко едно от споменатите определения придобива конкретен смисъл,който като правило съответства на етапите на разграбване на страната през последните години".

 

ГЛОБАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В СВЕТА И БЪЛГАРИЯ."ПРЕХОДЪТ"-ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

По време на т.н.преход бяха допуснати тежки вътрешни и външни пробойни на държавния кораб, които вкараха страната в невиждана до сега криза. Властта манипулира обществото и предоставя нагласени статистичеки днни за някакъв напредък, за ръст на производство, за намаляване на безработица, за подобряване на социалното положение на гражданите. Животът им,обаче,става все по тежък. Действителните размери на Третата национална катастрофа далеч надхвърлят мащабите на двете предходни национални катастрофи. Днес под въпрос е поставено самото съществуване на България. Властта след 1989 г.се оказа неподготвена за водовъртежа на неолибералната глобализация, в която бе вкарана малката българска лодка. Нещо повече, почти без иаключение ТЯ активно способства/с изгода за себе си? за подчиняване на държавата и нейните граждани на международния и на българския корпоративен и спекулативен капитал. Псевдодемократите критикуват и злорадстват над Тодор Живков за идеята България да стане 16-та република на СССР. Живков благодарение в немалка степен на тази неосъществена на практика политическа декларация постигна привилигеровано положение в отношенията на София с Москва и изведе държавата до 27-мо място в света по социално-икономически показатели/оценка на ООН/. Как ще обяснят "евроатлантиците" и ВЛАСТТА факта,че България в днешни дни,като фактическа република или щат в Обединените европейски щати/ЕС/ заема последното 28 място в съюза по същите тези показатели,по които България беше 28-ма В СВЕТА? Но е първа по корупция,с бедно болно и необразовано население,срастнала се с мафията,без суверенитет и отбранителен потенциал, без мисъл за оцеляване, та камо ли ползотворно за българите социално-икономическо развитие.Про-турското ДПС дърпа конците на властта,капсулира мюсюлманското население,под благосклонните погледи на всички парламентарно представени партии ислямизира и турцизира циганите.Премиерът подпомага Турция за осъществяване на глобалните и планове и всички заедно доволстват и охолстват на гърба на народа! БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ ЕВРОПЕИЗИРА-ТЯ СЕ ОСМАНИЗИРА!ДО КОГА?

 

"ВЪЗРОДИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ" В ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ

Част Първа
Според турските закони,всеки турски гражданин е турчин и трябва да носи турско име.През 80-те години на м.в.,със смяната на имената,българската държава прилага същия подход,за да избегне реална опасност за обявяване на автономия в Кърджалийско и Шуменско на турска национална основа.Осуетена е възможност за раделяне на България по "кипърския вариант".Смяната на имената е в отговор на непрестанната и нарастваща турска агресия,спъваща възможностите за интеграция и нормално провеждане на икономическа и социална политика на българската държава.На манипулациите на Анкара с "изселване","турско малцинство" и "автономия" все някога трябва да бъде сложен край.За съжаление,българските мюсюлмани с турско самосъзнание и днес са разменна монета в игрите на Анкара,ДПС и продажната "българска политическа класа",които не мислят сериозна за подобряване на тяхното социално положение,още по-малко за приобщаване към българските и европейските ценности и стремежи.
Въпросът за националните малцинства-там,където те съществуват е изключително сложен.Отделните страни търсят неговото разрешаване съобразно спецификата на своето историческо развитие и интереса на държавата.Продължилата пет столетия османска окупация води до демографски промени.По нашите земи в различно време,се заселват власи,арбанаси,саси,кумани,печенеги,татари,черкези и други тюркски народности..Това са отделни етнически групи,говорещи езици на тюркска основа.Главното свързващо звено мезду тях е исляма,който повечето изповядвар.В различно време в България се заселват и цигани,но и те са разнородни.Кардарашите са известни като "сръбски" или "унгарски" цигани.Йерлиите се делят на "български"цигани-християни и протестанти и "турски цигани"-мюсюлмани.Лударите/рудари/се самоопределят като власи или влашки цигани.Демирджиите не говорят цигански,а български и са християни.Опитите на българската държава по царско и социалистическо време да интегрира това разнородно население,което в никакъв случай не може да бъде определено като национално ммалцинство в днешно време се определят като "възродителни процеси".

 

ВЪЗРОДИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ

Част Втора

"Възродителните"процеси засягат българите мохамедани.част от които се турчеят,"българските турци" и циганите в страната.В рамките на тези процеси са опитвани различни подходи.Има случаи на насилие,но те са в името на възстановяване на историческата истина на българските корени на немалка част от това население,както и за запазване на териториалната цялост на българската държава.В първите години на социалистическото строителство тюркоезичното население за известно време се ползва от културна автономия с турски училища,,вестници,театър и привилегии за постъпване в техникуми и висши учебни заведения..Това,обаче,разделя хората и дава на Турция големи възможности за въздействие и манипулации в смесените райони.Бурното развитие на държавата налага подход за интеграция посредством общи-с останалото население -образование на български език,здравеопазване,кардинално подобряване на инфрасртруктурата,битови условия и осигуряване на работа.Българските мюсюлмани участват в тези процеси активно,както на местно ниво,така и на централно равнище-ЦК на БКП,Народно събрание и Министерски съвет.Те са неразделна част от обществения,културния и спортния живот на страната.Агресията на Турция към България/неутрализирани са десетки нелегални групи,създавани от турското разузнаване/и опасността от обявяване на турска автономия в някои райони са в основата на смяната на имената на българските юсюлмани.Както бе споменато-за Турция подобен акт трябва да е нормална процедура-та нали именно спред нейните закони и задължителна практика ,всеки турски гражданин е турчин и трябва да носи турско име.Имената на нашите сънародници,изселили се в Турция през 1989 г. и след това поголовно са сменени.

 

"ВЪЗРОДИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ" В ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ

Част Трета

Турция тръгва по пътя на физическото насилие и изтребление на непокорните българи.Не се спирам подробно на насилствената ислямизация и нечовешките условия за живот в по-голямата част от османското иго по нашите земи,което български министър-председател определя като "съществуване в обща държава",а историци-продажници като османско присъствие.Ще засегна единствено Тракийския въпрос,който същият министър-председател смята за частен.Нека читателят вникне в същността на "възродителния процес" по турски.В началото на миналото столетие българското население в тракийската част на Османската империя е около 500 000 души-преобладава по численост над гръцкото и турското население,с което живее в мир и разбирателство.След подписването на Лондонския мирен договор,който определя новата българо-турска граница по линията Мидия-Енос,на възстановената българска територия няма нито българска администрация,нито войска.Турция изчаква тежкото за България развитие на Междусъюзническата война и в края на лятото на 1913 г. редовни части на турската армия коварно атакуват безпомощното и незащитено от никого българско население,избиват над 60 000 мъже,жени и деца.Безчинствата и изнасилванията нямат край.Над 280 000 души,с каквото могат да носят на гръб са прогонени към старата граница .Стотици баби,дядовци и невръстни деца измират по пътя.Разрушени са българските училища и църкви.Турската държава конфискува над три милиона и половина декара българска земя-частна собственост.
След 1989 г. хиляди български граждани със сменени имена получиха милиони лева обезщетение за "нарушени човешки права".
Българското Народно събрание преди време гласува Декларация за престъпния възродителен процес в България.Кога ще бъде гласувана Декларация за турския възродителен процес-за геноцида на българите от Тракия и Мала Азия през 1913 г.Кога стотиците хиляди потомци на бежанците от Тракия и Мала Азия ,редовни данъкоплатци и избиратели ще видят не декларативна,а реална,действена защита от ВЛАСТТА на своите интереси,които,повече от ясно не са частни,а държавни,защото именно турската държава през 1913 г. избива и прогонва техните предци и незаконно не ги компенсира за заграбеното частни движимо и недвижимо имущество?
Кога ВЛАСТТА в България ще разбере,че е поставена да работи за интересите на държавата и гражданите,а не за своя изгода?

 

ФАКТИ ЗА ТУРЦИЯ,ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ И "ТУРСКИЯ ВЪПРОС"

Част Първа

Като президент на Турция Кемал Ататюрк формулира държавната разузнавателна политика към България.Той подчертава,че "особено важно и благоприятно за Нова Турция е обстоятелството,че турската разузнавателна политика в България е неделима от турската малцинствена и изселническа политика.Изселническият проблем трябва да съществува винаги,но никога да не бъде решен окончателно."
Ще приведа някои факти от българската действителност по тези проблеми.В доклад от 1934 г. Околийският началник на полицията в Шумен пише:
"Турското население у нас,понеже живее в компактна,на места чисто турска маса,остана на почти онова духовно ниво,каквото имаше и преди освобождението ни.Благодарение на прекаления му религиозен фанатизъм и особените му нрави,то не се повлия много от напредъка на нашия народ.Кемалистката промяна в Турция,особено чрез външните форми-премахване на фереджетата и феса и др..,не се харесва на това население.Това се схвана много добре от новите турски управници.Те си поставиха за цел да спечелят това население за новата кемалистическа Турция,да преобразят неговите разбирания,да поддържат връзка с него чрез новата писменост,да събудят националното му съзнание,да го въодушевят за създаването на Велика Турция,да го организират,да му внушат,че земята,на която то се е родило е турска,такава е била някога и скоро пак такава ще бъде,и по този начин,това население ще бъде използвано против нас-при евентуален конфликт да представлява опасен елемент в нашия тил"..

 

ФАКТИ ЗА ТУРЦИЯ И ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ

Част Втора
Подхвърля се мисълта това турско население да поиска чрез Обществото на народите да бъде обособено като малцинство със съответни малцинствени права.
Създаваните от 1923 г. структури на "Съюза на турските младежки културно просветни и гимнастически дружества"-Туран и неговото ръководство са насочени и финансирани от турското разузнаване.В периода 1932-1934 г. броят на тези дружества достига 75-80 с около 10 000 организирани членове.По непотвърдени сведения на царската полиция членската маса на "Туран" клони към 50 000."Туран"има собствено знаме,марш,униформа и патронен празник.Провежда манифестации в редица градове с компактно тюркоезично население и българи-мохамедани,демонстрирайки турска национална принадлежност.Нещо повече!В марша на Съюза се казва....Българи и турци сме от едно потекло.....Ние сме турци на Омуртаг...".
Търпението на царската изпълнителна власт драстично намалява с нарастването на дейността на "Туран".Тя се стреми да ограничи неговото влияние,свива масовите прояви,а след 19 май 1934 г. режимът,установен с преврат,му забранява всякаква политическа дейност."Туран",заедно с другите движения и партии е поставен извън закона.Започва нелегалния период на неговата дейност,продължил до 1939 г.Усилията са насочени към турцизиране на българите мохамедани и приобщаването им към тюрко-езичното население.Провеждат се мероприятия за поддържане и контролиране на изселническите настроения.Тежките условия за работа при конспирация карат турското разузнаване да прехвърли централата на "Туран" в Одрин.Увеличава се разпространяването в България на пропагандни материали,отпечатани в Турция.Създават се канали за нелегално снабдяване с оръжие в България,които се използват и за прекарване на агенти и бегълци.
През 1937-1938 г. монархическата власт разгромява нелегалните структури на "Туран".Установените агенти на турското разузнаване са разобличени и осъдени.Няколко хиляди активни туранисти са изпратени на принудителна работа,а 110 семейства на най-върлите са изгонени от България.

 

ФАКТИ ЗА ТУРЦИЯ И ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ

Част Трета
В полицейска справка от 31.12.1934 г.,касаеща прием в турската легация по случай Байрама,на който присъстват журналисти от турската колония в София се цитират думите на посланика:"Доволен съм от публикациите ви нито един турчин,живущ в България,да не се числи в никоя от съществуващите български партии.Потрудете се да се организирате в една турска народна партия.Ето аз,от името на правителството ви казвам,че в деня,когато ще образувате турска народна партия,ние,в Република Турция ще дадем на българите да разберат".
В доклад на Министерството на вътрешните работи от 21.03.1934 г. се правят следните заключения:"Днешните ръководители на Турция си създават вече свои пипала с явното намерение да ги използват,този път вече за външно-политически цели.Те знаят,че организирането в България на една "турска националистическа партия"-умело ръководена и щедро субсидирана,ще им допринесе голяма полза в решаването на множество,ако не на всички въпроси с България.Ако някога 13-те гюмюрджински турци-депутати/под давлението на Енвер паша/решиха участието на България във войната,то днес,при нашата политическа разпокъсаност,какво биха направили 30 турски депутата!"
P.S.Близо 30 години ДПС,първоначално с турски,а от доста време с пари на българските данъкоплатци успешно провежда същата линия-турцизира българите мохамедани,ислямизира и турцизира циганите и във външен план интензивно работи за изключителни права на малцинствата,превръщайки ги на практика в автономни самоуправляващи се единици.В нарушение на Конституцията бе създаден "етнически модел",който накърнява интересите на българското население.Към него ще добавя модела КОЙ,,където т.н.български политически елит дружно граби държавата и народа. По-подробно-в близките дни!

 

*/ Първата част „Турският въпрос и държавна сигурност“ излезе от печат през 2016 година. А авторът е сред най-добрите познавачи на българо-турските отношения – в исторически и съвременен аспект, които с успех пренася върху страниците на книгите.

Посланик Шопов е автор и на книгите  „Отдел Трети“ и „Геноцид»