Две мнения от Русия за нещо повече от реакциите на една изложба на РКЦ Печат
Автор Експерт   
Вторник, 09 Юни 2020 17:45

Две мнения от Русия за нещо повече от реакциите на една изложба на РКЦ

"Една лястовица пролет не прави..." и "Русофобская буря в стакане болгарских СМИ"

1. Една лястовица пролет не прави...

09 Юни 2020

Не ни е дадено да предусетим

как наш'то слово ще отекне.

И съчувствието ни се дава,

Както ни се дава благодат...

Анатолий Щелкунов*

Тези думи са написани преди 160 години от гениалния руски поет и дипломат Фьодор Иванович Тютчев. Съчетавайки високата поетична дарба и бидейки твърде опитен дипломат, той, както никой друг, е осъзнавал неделимата връзка между дипломацията и изкуството.

Защо си спомних това? Защото, въпреки негласната корпоративна етика - да не се критикуват колеги по професия, не мога да не откликна на реакцията в българското общество на изложбата в София, показана от Руския културно-информационен център на 24 май 2020 г. по случай празника на славянската писменост и култура. Веднага ще уточня - макар да не съм видял на живо тази изложба, от многочислените публикации и снимки в българската преса личи, че в нейните плакати с нито една дума не се споменава приносът на българите за създаването на кирилицата като основа на цялата цивилизационна парадигма на славянството.

Преди десет години подарих на РКИЦ моята книга "Духовно единение", която излезе във Варна със съдействието на Дружеството за приятелство с народите на Русия и ОНД във Варна и Славянската литературна и художествена академия. (Който поиска да се запознае с книгата, написана въз основа на обширен документален материал за историята на руско-българските духовни връзки, може да я прочете в библиотеката в София, носеща името на светите равноапостоли Кирил и Методий).

Ако организаторите на изложбата си бяха дали труда да надникнат в нея, биха намерили в разделите "Славянската духовност в глобализиращия се свят" и "При изворите" свидетелства каква роля в развитието на православието, образованието и културата в Русия са изиграли първият митрополит на Руската православна църква Михаил Болгарин, с когото са дошли в Киев и други българи-свещеници, донесли църковни книги, написани на кирилица. Биха научили за колосалната роля, която е изиграл в духовния живот на нашия народ митрополитът московски и на цяла Русия светият Киприан. Някои отечествени историци наричат времето на неговата пасторска дейност епоха на "второто българско влияние". И двамата митрополити са причислени от Руската православна църква към светците. Биха научили и за други руски църковни йерарси от български произход, служили на нашето духовно единение. За съжаление, за това явно дори не са се замислили руските "народни дипломати" от РКИЦ, нанесли със своята акция забележима вреда на руско-българското културно сотрудничество.

Широко известен е изразът "Дипломацията е изкуство на възможното". Това напълно се отнася и за "народната дипломация". Както във всяка сфера на изкуството, дипломатът, включително работещият в областта на културата, науката, образованието, публицистиката и в други области, излизащи на международната арена, за постигането на позитивни резултати трябва да притежава необходимия набор от качества. Бидейки по същество творчество или свързващо звено между духовното начало и самия живот, между политиката и нейното практическо въплъщение, между нравствеността и властта, дипломатът често се оказва пред избора между доброто и злото. Понякога границата между тях е много тънка. За да улови тази граница, дипломатът, включително на нивото на "народната дипломация", трябва да притежава широка ерудиция, тънко чувство на мярка, гъвкав интелект, голям опит, развито въображение, проницателна интуиция и висока аналитичност, за да може да предвиди последиците от своите действия.

В България добре знаят, че в историята на руската дипломация, а това може да се каже и за историята на световната дипломация, има примери, когато благодарение на таланта на един дипломат са постигани такива по мащаб придобивки, за които при други обстоятелства са загивали хиляди съотечественици. И обратно: блестящи победи, постигнати в жестоки битки, са били проигравани на масата на дипломатическите преговори.

Когато прочетох многобройните публикации в българската преса, обърнах внимание, че в почти всички се просмуква преди всичко обида или накърнено национално самолюбие. Но в тях няма загриженост за съдбата на нашите двустранни връзки в духовната сфера. Не говоря, разбира се, за безбройните блогъри, които се възползваха от възможностите на съвременните социални мрежи, за да излеят целия запас от своето безкултурие. Великият Пушкин предупреждаваше: "... похвалата и клеветата приемай равнодушно и не оспорвай глупеца".

Само едно издание постъпи мъдро - публикува откъс от забележителната книга на Георги Йорданов "Срещи". В него в прекрасна литературна форма, с привеждане на документи се разкрива вълнуващата картина на нашето духовно взаимодействие както в далечното минало, така и в края на XX в. Разказва се за приноса на акад. Д.С. Лихачов в изследването на тези сложни и противоречиви проблеми. Имах щастието да се познавам с Дмитрий Сергеевич и да присъствам при посещението му в Софийския университет. Той пристигна в България по случай награждаването му с висша награда - орден "Георги Димитров". Облечен в мантията на почетен доктор на университета и развълнуван от дружеската среща, световно известният учен в своята лекция за средновековна България я нарече "държава на духа". От тогава това уж метафорично понятие е изпълнено с конкретно историческо съдържание, отразяващо безпримерния подвиг на българския народ, който пренесе през вековете своя национален код.

Разбира се, обърнах внимание и на това, че в споменатите многобройни публикации се напомнят и други примери на непохватни изказвания на руски политици и обществени дейци за приемането от Русия на кирилската писменост. Тези примери се интерпретират широко, представят се като прояви на руската имперска политика, като великодържавно високомерие и пр. Искам да успокоя авторите на подобни конспиративни предположения. За всичко има една причина и бих казал, че тя е далеч от конспирологията. Тя има системен характер и се корени в сериозните празноти в нашето отечествено историческо образование и възпитание. Дълго време в руската историография господстваше т.нар. норманска теория, която се опитваше да изключи всякакво друго влияние върху историческото развитие на нашата страна, освен романо-германското. С тази теория руските учени водиха многогодишна борба, чието начало постави още М.В. Ломоносов. Но по силата на много обстоятелства нейните рудименти не са преодолени и досега. А.И. Солженицин наричаше "образованци" хората с повърхностно образование. Именно някои от тях допускат изказвания, които се разминават с историческата истина. За съжаление, в сегашното руско училище историческото образование е далеч от изискванията на времето.

В българския език има пословица: Една лястовица пролет не прави. Не бива по изказването на този или онзи деец, колкото и висок пост да заема той, или по някаква изложба, книга или статия да се съди за отношението на целия наш народ към народа на България, или за политиката на цялата държава. Във връзка с изложбата много мои български приятели ми писаха и ми звъняха по телефона с тревога защо Русия е допуснала такъв недружествен акт по отношение на България?Повярвайте, скъпи приятели, това не е Русия, а са някои недостатъчно професионални руски чиновници.

Много подобни обвинения бяха отправени от екраните на български телевизии. Бих искал да кажа на техните автори: ако искате да научите как в миналото руските хора са се отнасяли към България, покажете новия филм "Руският граф на българите", който неотдавна бе представен от посланик А. Макаров в същия РКИЦ. В неговото създаване взеха участие известни в България хора: посланик Бойко Коцев, знаменитият съвременен историк Андрей Пантев, забележителната писателка и журналистка Калина Канева и редица други.

А сред примерите как днес руските граждани се отнасят към България, бих посочил един, на който бях свидетел по време на работата ми в Генералното консулство във Варна.

Когато един от предшествениците на днешния руски посланик - Анатолий Потапов, беше на посещение в черноморската столица, в 11 ч. вечерта в събота му позвънил министърът на вътрешните работи Румен Петков и помолил за помощ - да се прати в България самолет за потушаване на пожара, настъпващ към Стара Загора. В разговора с Потапов министърът добавил, че със свои сили българите не могат да се справят с тази природна катастрофа. Те са се обърнали към Австрия и Германия, но им казали, че първо е необходимо да се преведат парите. И поискали много висока цена. Положението ни е безизходно, казал министърът. Ако Русия спешно не ни помогне, древният град ще изгори, както някога са го изгорили турците. Потапов веднага се свързал с дежурния в Министерството на извънредните ситуции на Русия (МЧС) и помолил да го свържат с министър Шойгу, който тогава оглавяваше това министерство. Дежурният обаче отговорил, че министърът е в командировка. Потапов разказал за молбата на българите и помолил спешно да се съобщи на министъра. На сутринта в неделя дежурният позвънил на посланика и казал, че въпросът се решава. Във втората половина на деня специален самолет на МЧС се приземи на летището в Пловдив. Руският министър помолил само да осигурят хотела и храната на екипажа. Трябва да се има предвид, че излитането на специален самолет зад граница може да стане само по решение на правителството. Всички технически въпроси бяха решени без отлагане. В изказването си на митинга по случай спасяването от пожара Потапов спомена, че Русия вторично за последните 140 години е дошла на помощ на жителите на града.

Не мога да не отбележа, че темата за руско-българските отношения има особена конотация. Заедно с уникалното богатство - еднаквата писменост, историята е подарила на нашите народи и такъв безценен дар като дружбата. Това е наше общо богатство и ние сме длъжни да го предадем на бъдещите поколения. Да го разменяме за някакви моментни меркантилни аспекти е неуместно и недостойно за богатата история на нашите свободолюбиви народи и за тяхното бъдеще.

Случи ми се много години да работя в България, в съветските и руските дипломатически учреждения. Бил съм в много кътчета на вашата забележителна и благословена земя. Имал съм многобройни срещи с българи от различни възрасти и социални групи. Най-забележителното в тези срещи бяха дружеските чувства на българския народ към Русия и руския народ, уважението към руската култура, грижливото отношение към безбройните паметници на руските воини, загинали за освобождението на България. Винаги с благодарност си спомням думите на моя отдавнашен голям приятел, о.з. капитан Васил Дачев: "Аз обичам Русия, защото обичам България".

Превод от руски Велиана ХРИСТОВА

* Авторът е дипломат, писател, почетен гражданин на Варна, член на Съюза на писателите на Русия, на Съюза на приятелите на България, Генерален консул на Руската федерация във Варна 2005-2009 г.

 

2. Гласове: русофобская буря в стакане в болгарских СМИ

29 мая 2020, ИноСМИ

 

Несколько лет назад я долго размышлял о том, что 3 марта, крупный болгарский праздник, не подходит на роль национального праздника (он делит нас на русофилов и русофобов), и что им должен стать 24 мая — этот праздник объединяет болгар, а также связывает нас с другими близкими народами. Однако болгарские правые уже засучили рукава, чтобы отравить 24 мая и превратить его в яблоко раздора.

Я был занят подготовкой к первому виртуальному концерту по случаю 24 мая в нашей болгарской школе в Нью-Йорке и не смог в субботу отреагировать на активные публикации в СМИ, разжигающие русофобские настроения в Болгарии. Не успели мы забыть 9 мая и декларацию Майка Помпео и его посткоммунистических министров-вассалов, как уже читаем о «новой российской провокации по случаю 24 мая вместо поздравления» в Mediapool.

Источником «новости» было сообщение информационного агентства «Фокус», опубликованное тремя часами ранее под скромным заголовком «Выставка РКИЦ (Российского культурно-информационного центра — прим. ред.) в Софии представила Кирилла и Мефодия как реформаторов славянской азбуки и создателей церковнославянского языка». Новость взорвала социальные сети, анонимные «русские» тролли как помешанные начали строчить посты, с ними и профессора, включая специалиста по общим вопросам, профессора Кирилла Топалова, раскрывшего нам сенсацию, что «славянского языка нет» и что введение этого термина в нашей стране было «продуктом советского давления», Поднялась шумиха. Вышла статья в «Свободной Европе».

Сегодня, наконец, и я начал разбираться, как в действительности обстоят дела. В интернете написано, что на самом деле РКИЦ закрыт и работает только онлайн. Выставка о 24 мая и славянской письменности не фигурирует в перечне запланированных на май мероприятий. «Фокус» сообщает, что речь идет о выставке «перед входом» в РКИЦ. Есть только фотография надписи под репродукцией русской иконы святого Кирилла XVII века, скорее всего, наклеенной с внутренней стороны витрины закрытого РКИЦ — фотография иконы, вызывающей «особый» интерес. Рядом с ней можно увидеть краешек другой иконы — иконы святого Иоанна Богослова, которая не имеет ничего общего со славянской письменностью. Выставка организована Московским государственным объединенным музеем-заповедником.

Очевидно, что интерес «Фокуса» вызвала не сама икона святого Кирилла, а надпись под ней: «св. Кирилл по прозвищу Философ (827-869) и его брат Мефодий Моравский были выходцами из греческого города Солунь (Салоники) и были реформаторами славянского алфавита, а также создателями церковнославянского языка и первыми распространителями грамотности и просвещения на Руси».

Московский государственный объединенный музей-заповедник — нынешнее (с 2005 года) название музея в Коломенском, в котором я когда-то был — там есть прекрасная церковь, которая была особенно любима французскими импрессионистами. Это местный музей, подчиненный Департаменту культуры мэрии Москвы, чья компетенция не распространяется на Кирилло-Мефодиевские исследования.

На сайте музея есть простенький материал о 24 мая — «Дне славянской письменности и культуры», в котором говорится, что великие просветители Кирилл и Мефодий подарили миру кириллицу, и что по случаю праздника посетители сайта музея и его страницы в социальных сетях (сам музей закрыт) смогут увидеть много экспонатов, в том числе и икону «Равноапостольный Кирилл, учитель словенский», и ниже под ней та самая надпись, о которой мы говорили, но рядом с ней нет иконы св. Иоанна Богослова, сфотографированной «Фокусом» на витрине РКИЦ.

Речь идет не об официальной выставке в музее в Москве и не об официальной русской выставке в Софии, а об информации на сайте. Как икона и «интересная» надпись, по-видимому, работа копирайтера музея, не знающего об исторических тонкостях, оказались на витрине РКИЦ в Софии, как их там заметили репортеры «Фокуса» и как они стали горячо обсуждаемой темой болгарских СМИ и профессоров, — я не могу сказать.

Почему неизвестный московский копирайтер написал, что Кирилл и Мефодий были «реформаторами» славянского алфавита и «первыми распространителями грамотности и просвещения на Руси»? Это популярные в России интерпретации, связанные с деятельностью Кирилла в Херсонесе Таврическом, античном греческом городе, расположенном в черте современного Севастополя.

Во время присоединения Крыма в 2014 году многие в России, в том числе и Путин, говорили, что колыбелью христианства в России является Херсонес. И это условно верно, если мы говорим о современных российских землях, а не о русском народе. Христианство проникло в эллинистические черноморские города еще в I веке. Болгарская православная церковь говорит, что апостол Андрей Первозванный проповедовал в Одесосе (Варна) в 56 году нашей эры, и рукоположил первого епископа св. Амплия, одного из 70 учеников. Конечно, в I веке н.э. в Крыму не было русских, а в Одесосе — болгар. Эти народы появились намного позже, в IX веке.

Кроме того, нет данных о том, что Кирилл в 859-861 встречал славян в Херсонесе. В пространном житие Константина-Кирилла Философа говорится, что он отправился с дипломатической миссией к хазарам, которые просили византийского императора посоветовать им, какую веру принять — иудейскую, исламскую или христианскую. В Херсонесе Кирилл «нашел Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами, и человека нашел, говорящего на том языке… и отделил гласные буквы от согласных». Последнее особенно важно и, скорее всего, означает, что у «русских» букв не было письменного обозначения гласных звуков, а значит, они относились к семитскому (афразийскому, как принято сейчас говорить) языку.

Прежде чем найти «русские» буквы, в Херсонесе Кирилл изучал иврит, разговаривал с самаритянином и читал самаритянские книги. Некоторые болгарские лингвисты предполагают, что буквы глаголицы, созданной несколькими годами позже в Моравской миссии братьев, для которых не было аналогов в греческом алфавите (ш, щ, ц), были заимствованы из семитской письменности, с которой Кирилл ознакомился во время своего визита к хазарам. Значит, в сегодняшнем Севастополе, бывшим тогда городом Херсонесом Хазарского каганата, Кирилл проповедовал евреям и хазарам, изучил семитские буквы, пригодившиеся ему при создании глаголицы, потому что некоторых звуков, часто встречающихся в семитских и славянских языках, в греческом языке нет.

Это, на мой взгляд, самая правдоподобная интерпретация текста под иконой на стенде перед РКИЦ. В ней трудно найти вредный антиболгаризм — это скорее провинциальный русский патриотизм, коего и в нашей стране в изобилии. Но еще раз — я не говорю об официальной выставке российской стороны в Болгарии или об официальном заявлении представителя России. Текст взят с сайта российского музея, подчиненного городу Москве, и явно не предназначен для международного использования.

Всего две недели назад болгарские СМИ перетирали новость о том, как болгарское правительство преднамеренно провоцирует Россию в ее самый большой праздник — День Победы — декларацией, подписанной болгарским министром иностранных дел. Поэтому было бы логично услышать что-то похожее от Лаврова или Путина 24 мая. Что-то вроде «македонских земель», о которых говорил Путинанесколько лет назад, но нет. Я уже много раз говорил об этом, но должен повторить еще раз: профессор Кирилл Топалов решил рассказать нам, что советское давление стало причиной, по которой все отечественные и зарубежные источники IX-X веков называют язык Кирилла и Мефодия и их учеников в Болгарии «славянским».

Сколько раз мы читали приписку Тодора Доскова 907 года: «Эти благочестивые книги… были переведены по приказу нашего болгарского царя Симеона на славянский язык с греческого епископом Константином, учеником Мефодия, архиепископа Моравского, в 6414 году от сотворения мира (906). По приказу того же князя их переписал черноризец Тодор Досков в устье Тичи в 6415 году (907). В том же году, 2 мая, в субботу вечером, умер раб Божий, отец этого князя…наш великий, честный и благоверный князь болгарский Борис, в крещении Михаил. Этот Борис крестил болгар в лето етх бехти (пятый месяц года собаки по протоболгарскому календарю — прим.пер.)».

Все ясно — язык Кирилла и Мефодия, их учеников, а также язык Преславской школы получил самоназвание словѣньскъ. Во всех источниках говорится: «Раньше у славян книг не было». И глаголица, и кириллица были славянским алфавитами. Болгарский правитель, конечно, болгарский. И болгарский народ — болгарский. «Болгарский князь Борис крестил болгар в год етх бехти (насколько я помню, это пятый месяц года ежа) по протоболгарскому лунному календарю, действовавшему в то время.

Когда наш славянский язык начал называть себя «болгарским»? Традиционно считается, что в XI веке, когда поблекла память об особенном неславянском языке протоболгар. Нам поможет аналогия с названием нашего народа. В начале IX века хан Омуртаг строго отделял болгар от славян, а уже Тодор Досков стал называть всех подданных болгарского князя «болгарами». Процесс занял меньше века. В начале X века Тодор называет язык болгар «славянским». Вероятно, уже через сто лет наш язык будет называться «болгарским»: тогда уже стали видны различия между нашим языком и другими славянскими языками, чего не было в IX веке. Болгария была захвачена Византией и желание большинства болгар «оболгариться», т.е. ассоциироваться с памятью о болгарском царстве, усилилось. Византийцы не вернули даже старое имя Варны, так прочно укоренились новое. В любом случае в латинском переводе влахо-болгарских документов XIV века языком оригинала считали болгарский: «в случае сомнений преимущество у болгарского письма, carta Bulgarica».

Современная археология ясно показывает, что кириллица возникла в X веке в Преславской книжной школе, так что правильнее было бы называть наш алфавит «симеоницей» (мнение не мое, а выдающегося русского лингвиста XX века Николая Трубецкого, некоторое время жившего в Болгарии). Болгарского читателя наверняка заинтересует вышедшая в 2006 г. книга Флорина Курты «Юго-восточная Европа в Средние века, 500-1250» (Florin Curta, «Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250»), в которой обобщаются данные и выводы многих современных болгарских авторов. Анализ древнейших глаголических и кириллических памятников показывает, что в кириллических памятниках преобладают восточные (преславские) языковые особенности, а в глаголических — западные (охридские). Влияние кириллицы сильнее всего распространилось на восток, глаголицы — на запад. Все древнерусские памятники написаны кириллицей, а на территории бывшего королевства Хорватии глаголические надписи встречаются вплоть до XIX века.
Староболгарский литературный язык, который и в самой Болгарии до XI века называли словѣньскъ, также сформировался в Преславской школе. Кирилл оставил относительно мало переводов с греческого на словѣньскъ, только перевод основных церковных треб. Подавляющее большинство кириллических текстов староболгарской литературы, особенно более сложные, были переведены и первоначально написаны в Преславской школе. Здесь появилась наша философская терминология — бытие, сущность, естество, качество, количество. Болгария в лице Преслава не только спасла дело Кирилла и Мефодия от забвения, но и подняла его на качественно новый уровень и распространила его на огромной и для нынешнего времени территории. Это позволило, как отметил русский литературовед Дмитрий Лихачев, подтолкнуть русскую средневековую литературу к духовным высотам, которых она достигла позже.

Таким образом, наша письменность («кириллица») и литературный язык не являются заслугой «византийских миссионеров», «дипломатов» или «шпионов» — их не завезли к нам из Греции, Херсонеса или Великой Моравии, их не создали на территории современной Республики Северная Македония. Это дело рук болгарских книжников, состоявших на службе у болгарского правителя в историческом центре Болгарии — сегодня это ее северо-восток. Самым важным событием в нашей истории было наше суверенное решение и дело. Тогда Болгария была великой суверенной силой, и дело солунских братьев спасли благодаря мастерскому лавированию между иностранными силовыми центрами.

В IX веке Салоники были столицей византийской провинции, а уже после XV века город стал в основном «еврейским». Московский автор, очевидно, подразумевает, что сегодня это греческий город. У святых братьев, которые были ромеями, явно были славянские корни, иначе откуда они так хорошо знали славянский язык. «Все солунцы говорят на славянском языке», — говорится в житие. Но славяне жили не только в Солуне, но и по всей Греции VI-VII века, включая Морею (Пелопоннес) и острова. Ромеи были пестрым «суперэтносом», в котором было очень много славян, как в Европе, так и в Малой Азии. Славяне в Салониках принадлежат к «болгарской группе» славян. Они вошли в болгарское государство и нацию еще в IX веке и оставались болгарами, по крайней мере, до Балканских войн. Гоце Делчев (болгарский революционер — прим. ред.)и Христо Смирненский (болгарский пролетарский поэт — прим. ред.) родились в Кукуше (Килкисе) под Салониками. После столетий усилий византийского императора славяне в Греции и других странах, находящихся под властью Византии, были ассимилированы, хотя некоторые болгары на севере современной Греции до сих пор держатся. Но так называемая Брегальницкая миссия Кирилла (согласно которой Кирилл и Мефодий перевели основные тексты до Моравской миссии и крестили несколько тысяч болгар в р. Брегалница — прим. пер.), вероятно, миф, доставшийся нам со времен, когда святых братьев стали болгаризировать, т.е. с XI века.

Культурное влияние Болгарии на России началось, вероятно, с походом князя Святослава на Болгарию, перенесшего книги из Преслава в Киев. Тогда, в 986 году, «славянским» называли язык и в Болгарии, и на Руси. Болгарское влияние усилилось в XIV-XV веках. Литературный язык Преславской и Тырновской школы заложили основу современного русского литературного языка, который намного ближе к языку среднеболгарского патриарха Евтимия, чем современный болгарский язык. Термин «церковнославянский», который сам по себе не имеет ничего антиболгарского, появился в России в начале XIX в, когда закончилось время «болгарского рабства», продолжавшееся вплоть до Пушкина. Но и сегодняшний русский язык сохранил множество болгаризмов, часто дублирующие исконно русские слова: гражданин-горожанин, Владимир — Всеволод.

Поможем тем, кто не знаком с лингвистикой и не понял мои последние слова: в праславянском языке были корни «гард» и «валд», которые в болгарском, сербском (и чешском) превратились в «град» (по-чешски «храд») и «влад», в русском — в «город» и «волод», в польском — в «грод» («груд») и «влод». Это было необходимо, таков естественный закон. Для русского языка естественны слова «горожанин», «Новгород», «Всеволод», а слова «гражданин», «Новград», «Владимир» — болгаризмы, сохранившиеся в современном русском языке.

Для русских святая святых — 9 мая, и никто не будет терпеть западные и болгарские провокации, связанные с этой датой. Так и 24 мая и алфавит для болгар святая святых, и никакие русские домыслы о «македонских землях» Путина мы не потерпим. России не стоит сердиться на нас и наказывать из-за провокаций антиболгарского режима партии ГЕРБ. Он здесь не навсегда.

Однако России пора наконец-то значительно улучшить качество своего дипломатического и информационного присутствия в Болгарии. Россия должна улучшить свой имидж в Болгарии. Эмоционально болгары более чем на 80% русофилы, но России нужно усердно поработать, чтобы пленить их умы. В том числе не давать поводов для бури в стакане, даже если невинными заметками на стенде РКИЦ.

А концерт 24 мая в нашей болгарской школе «Гергана» в Нью-Йорке прошел великолепно, впервые онлайн на платформе Zoom. Никакие эпидемии и карантин не смогут помешать болгарам обучать своих детей — с XII века.