Започва 75-тата сесия на Общото събрание (ОС) на ООН Печат
Автор Експерт   
Събота, 19 Септември 2020 18:43

Започва 75-тата сесия на Общото събрание (ОС) на ООН

Радослав Деянов, 19.09.2020

На тематично заседание на ОС на ООН, предшестващо започване на работата по същество на 75-тата сесия на ОС на ООН в Ню Йорк, няколко делегации представени виртуално на направиха изказвания относно изпълнение на целите на устойчивото глобално развитие до 2030 г., по което през 2015 г. ООН прие важен документ. За съжаление, този формат на работа не дава възможност за реални контакти на лидерите на делегации, но предоставя форум за споделяне на националните оценки за хода на изпълнение на глобалните цели за устойчиво развитие на международната общност.

В своето изказване на това предварително заседание, подготвено от редови професионални дипломати от кариерата, България припомни, че с приемане на 17-те цели за устойчиво развитие, държавите-членки на ООН поеха дългосрочен ангажимент за тяхното осъществяване. Сред тях са изкореняването на бедността, икономическото развитие, намаляването на възникналите социално-икономически неравенства, качественото образование, укрепването на мира, постигането на усещане за справедливост, и други.

Българската делегация отбеляза тревожния факт, че остават само 10 години за изпълнението на тези цели, поради което е необходима пълна мобилизация на международната общност. Отбелязано бе, че поради пандемията от COVID 19 се наблюдава сериозно изоставане, като на преден план сега неизбежно излизат изострените социални неравенства, бедността и сериозните последствия от промените в климата. България заяви, че „пандемията от COVID-19 ясно показа, че «Дневният ред 2030» е по-важен отвсякога, и изрази надежда, че обявеното «десетилетие на действието» ще се превърне също в «десетилетие на възстановяването», чийто фокус да бъде върху целите за развитие.

Българската делегация подчерта, че: (а) пандемията е демонстрирала, че нито една държава в света не може да се справи сама с последиците от това всеобщо бедствие; (б) необходими са тясно сътрудничество и координирани действия за постигането на успех; (в) всички държави в ООН трябва да изпълнят своя дял от ангажиментите си при стриктно спазване на принципа “никой да не бъде изоставен” и с участието на всички заинтересовани страни; и (г) ангажираността на неправителствения сектор, бизнеса, младежите, академичните среди, уязвимите групи и местното управление е ключова за осъществяване на начертаните седемнадесет цели на устойчивото развитие.

Българската делегация припомни също, че през текущата година България представи първия си доброволен национален преглед на дейността за изпълнение на тези цели на ООН. Наред с постиженията обаче бяха идентифицирани и очерталите се предизвикателства пред тяхното постигане. „Необходимо е да се подобри качеството на образованието и здравеопазването“, както и да се даде акцент върху необходимостта от надеждно прилагане на законодателството за опазване на природната среда. България подчерта, че планира да изгради национален механизъм за координация на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие с участие както на правителствотоу така и на широк кръг от други заинтересовани кръгове в страната.

Българската делегация заяви ясно, че мотото на българския парламент “съединението прави силата” е напълно валидно и по отношение на постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, като България е готова да изпълни своята част чрез навременни свои действия.

Действителната дипломатическа работа на 75-тата сесия на ОС на ООН започва през следващата седмица, когато лидери на редица важни страни-членки на ООН нормално правят водещи изказвания в рамките на т.н. «общи дебати» на високо равнище. По традиция, сесиите на ОС на ООН се откриват от делегацията на Бразилия, следвана от САЩ и други големи страни-членки, в реда по който те са се записали в Секретариата на ООН.