Най–четените статии в «expert-bdd” през 2020 г. Печат
Автор Експерт   
Неделя, 27 Декември 2020 13:55

Най–четените статии в «expert-bdd през 2020 г.

В раздел «Югоизточна Европа»:

– Jugo–минало или ЕС–бъдеще? Как Сърбия и Гърция се борят за влияние в Македония,

08.07.2020 г., автор Дарко Тодоровски...............................................   - 4 321 прочитания

– Когато се наливаха основите, 06.07.2020 г., автор Сашо Стоянов.....  – 3 411 прочитания

 

В раздел «ЕС»

– ЕС– /не/–знайно накъде,  24.06.2020 г. автор- редакционна.............  – 3 537 прочитания

– От Чехия /БГ/ през Тайван–Китай до приватизатора на БТВ.Бг– Петр

Келнер, 29.11.2020 г.автор автор Огнян Гърков .................................. – 2 147 прочитания

 

В раздел «САЩ и Русия»

– Тероризмът в  света– годишен доклад на САЩ и забележките му за

България, 28.06.20202 г. автор Симеон Николов..................................  – 1 611 прочитания

– Загубата на контрол върху ядрените и биологичните оръжия отваря

Кутията на пандора, 26.05.2020 г., автор Симеон Николов.................    – 1 464 прочитания

 

В раздел «Политика и дипломация»

– Международна политика и българската дипломация, 13.01.2020 г.

Автори – екип на БДД, преглед на 2019 г. ..............................................  – 3 299 прочитания

– Активно мероприятие ли беше прекъсването на посещението на

Президента в Естония, 22.10.2020 г., автор Огнян Гърков ..................     – 3 238 прочитания

 

В раздел «Близък Изток»

«Противозаконно, но легитимно»– перверзията на залязващия хегемон

14.09.2020 г., автор Симеон Николов....................................................   – 2 770 прочитания

 

В раздел «Геополитика»

– «Икономиките– светове», епидемия и поредния край на света или

капитализма, 12.03.2020 г. , автор професор Румяна Михнева................ – 4 261 прочитания

– 19 години след 11/09: Тероризмът се трансформира, сигурността

е дефицитна, 14.09.„2020 г., автор Симеон Николов............................   – 3 671 прочинтания

 

Редакцията благодари на нашите читатели и  им пожелава здрава и успешна  Нова година!