Отворено писмо от Българско дипломатическо дружество Печат
Автор Експерт   
Понеделник, 15 Февруари 2021 14:37

Отворено писмо

от Българско дипломатическо дружество

до всички политически партии и коалиции, участващи в изборите на 04.04.2021 г.

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Като имаме предвид, че:

▪  всички вие подготвяте своите предизборни платформи;

▪  имате амбицията да участвате в управлението на държавата;

▪  кандидатствате за доверието на хората в една тежка във всяко отношение обстановка и при  дълбоко разделение на обществото;

▪ външната политика и политиката за сигурност и отбрана са основни стълбове на държавността,

 

Да отделите в програмите си място за вашите виждания относно това, каква външна политика и каква дипломатическа служба би трябвало да има Република България, ако народът ви гласува доверие, отчитайки поне следните по-важни въпроси:

 

  1. Трябва ли България да има своя външнополитическа концепция и каква трябва да е тя?

▪ Споделяте ли необходимостта и готови ли сте да работите за консенсус по основни проблеми и предизвикателства пред българската външна политика и дипломатическата служба, които до бъдат  провеждани и  да останат постоянни, независими от това, кое правителство е на власт?

▪ Какви ще бъдат приоритетите ви във външната политика на България, които отговарят на нейните национални  интереси?

▪  Как смятате да гарантирате консенсусното формиране и провеждане на външната политика между изпълнителната и президентската власт, определен от законите на страната?

▪ Какви стъпки бихте предприели за гарантиране пълната отчетност на правителството пред парламента за неговите външнополитически действия?

▪ При подбора на кандидатите за изборните листи, отчитахте ли, доколко те притежават способности да вземат решения в Парламента и по така важните външнополитически въпроси и такива по сигурността и отбраната?

 

2.  Предизвикателствата за България в Европа и в Балканско–черноморския регион и каква политика изискват те?

▪ Готови ли сте да внасяте и отстоявате  отговарящи на националния български интерес позиции в общата външна политика и политика за сигурност в ЕС и НАТО или страната ни ще продължи да бъде само изпълнител на решения и препоръки на нашите съюзници?

▪ Разполагате ли с воля и капацитет да лансирате български инициативи за преодоляване на международната конфронтация и заплахите за сигурността на държавата и какви биха били те?

▪ Какви национални инициативи на регионално и европейско ниво бихте предложили за Черноморския регион и в Западните Балкани?

▪ Как смятате да решите двустранните проблеми, които възникнаха с Република Северна Македония?

▪ Ще отстоявате  ли страната ни в международните отношения да се придържа към основните принципи на международното право и да не прилага двоен стандарт или  липса на всякаква реакция по отношение на знакови събития в международната политика.

 

3. Какво е Вашето виждане и оценка за състоянието на Българската дипломатическа служба?

▪ Потвърждавате ли готовността за стриктно спазване и прилагане на действащия Закон за дипломатическата служба в предотвратяване на всякакви действия, които се предприемат за неговото заобикаляне?

▪ Какво е отношението ви към професионалните и политическите назначения в българската дипломатическа служба ? Ще се противопоставите ли на назначаването и толерирането на „калинки” в българските задгранични мисии и в Централното управление на МВнР?

▪ Смятате ли сегашното финансирането на МВнР адекватно за провеждане на реална външнополитическа дейност?

 

Уважаеми дами и господа,

Като Българско дипломатическо дружество с двадесет и една годишна практика в обществения живот на страната винаги сме били готови  да предоставим своята експертиза по всякакви въпроси, които са имали управляващи, партии и коалиции относно външната политика и дипломацията ни.

Искаме да ви уверим, че ще следим, както вашите предизборни обещания, така и дейността ви в Народното събрание и изпълнителната власт, ако бъдете избрани и ще реагираме както винаги досега.

 

Пожелаваме ви успех!

 

Управителен съвет на Б Д Д

15.02.2021 г. София