Дружеството за ООН в България с нов председател Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 29 Април 2021 17:37

Дружеството за ООН в България с нов председател

На 27. април 2021 г. в София се проведе Общо събрание на Дружеството за ООН в България, на което за нов председател бе избран посланик Владимир Сотиров. Досегашният председател на Дружеството посл. Иван Гарвалов беше избран единодушно за почетен председател на организацията.

Прочетен беше поздравителен адрес от дирекция “ООН и сътрудничество за развитие” в Министерството на външните работи на Република България по повод 90-годишния юбилей на посланик Иван Гарвалов и му беше връчена почетна грамотата, подписана от министъра на външните работи в оставка Екатерина Захариева. Освен  посланик Владимир Сотиров в новия ссътва на Управителния съвет на Дружеството влизат проф. Емил Константинов, Ива Гарвалова-Досева, Мария Спасова, проф. Петранка Филева, Петър Бучков, Розалина Недкова.

Посланик доктор Владимир Сотиров е дипломат с над 40-годишен опит в сферата на двустранната и многостранната дипломация. Той  е бил директор на Дирекцията по правата на човека и хуманитарното и социално сътрудничество в МВнР (1995-1997 г.), ръководител на Постоянното представителство на Р България в ООН (1998-2001 г.), началник на Дирекция “ООН”. Участвал е като ръководител на българската делегация в множество органи на Съвета на Европа и е бил главен преговарящ за изработване на декларация за добросъседство с Република Северна Македоня. Посланик Владимир Сотиров е ръководил две мисии на ООН – Представител на Генералния секретар на ООН и ръководител на Службата за съдействие на изграждането на мира в Таджикистан и Ръководител на полеви офис на ООН в окупираните от Израел палестински територии. Има публикации в различни области на международното сътрудничество. Владее английски, руски и френски език.

Дружеството за Обединените нации в България е организация, която работи в обществена полза в продължение на десетки години. Основана е през 1948 г., за да подпомогне членството на България в ООН, което става факт през 1955 г.Членове на организацията са предимно дипломати от кариерата, университетски преподаватели и студенти.

Дружество за ООН в България е член на Световната федерация на Асоциациите за ООН (WFUNA) заедно с над 160 други национални асоциации. Също така е част и съосновател на Българската платформа за международно развитие. Още от самото създаване на Национален младежки форум, Дружество за ООН в България е сред активните му членове.

Мисията на Дружеството е да работи за сплотяване на българската общественост в подкрепа на Организацията на Обединените нации и за заздравяване на международния мир и сигурност, за развитие на разбирателството между народите и за зачитане на основните права и свободи на човека. Чрез своите дейности, програми, проекти и издания, Дружеството прилага и разпространява идеите, принципите и решенията на ООН. Организацията участва активно в алтернативни методи за гражданско образование в духа на ООН.

Дружеството за ООН е изградило Националната мрежа от клубове за ООН в България. в рамките на проект „Гражданско образование в духа на ООН“. Ученически клубове има из цялата страна: в София 8 клуба, в Русе 2, по един във Велико Търново, Павликени, Горна Оряховица, Варна, Шумен, Карнобат, Благоевград, Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали, Стара Загора, Ивайловград, Габрово, в селата Сатовча и Хаджидимово. Студентски клубове има в СУ „Св Климент Охридски“, Американски университет, НБУ и УНСС. Работата с над 30 клуба става възможна благодарение на мрежа от ученически и студентски клубове, които получават статут на асоциацирани групи и работят по избор в една или в повече от основните сфери на дейност на световната организация – права на човека, опазване на околната среда, акции по поддържане на общественото здравеопазване, Цели за устойчиво развитие, кампании в подкрепа на регионалния и световния мир.

Българското дипломатическо дружество поздравява Дружеството за ООН в България с неговата дългогодишна успешна дейност, голям дял в която имаше досегашния му председател посланик Иван Гарвалов и пожелава на новия Управителен съвет начело с посланик Владимир Сотиров ползотворна работа и нови успехи.