България е 11 -та по износ на еленергя в ЕС Печат
Автор Експерт   
Събота, 15 Май 2021 17:06

България е 11 -та по износ на еленергя в ЕС

Борислав Георгиев

Важен показател за икономиката на България, Балканите и ЕС – 27 е износа, вноса и баланса на търговията с електроенергия за периода 2011 – 2020 г..

Данните за последните десет години от www.trademap.org, систематизират конкретните числа от базата данни UN/COMTRADE. В частта електроенергия, те имат достатъчна представителност и обхват за да бъдат използвани за насоки за икономическа политика, допълвайки други професионални данни за производството, разпределението и пренасянето на електроенергията.

Числата за търговията са една независима от енерго производителите и енерго потребителите лабораторна картина по темата. Те не са диагноза. Те са основание за изводи например дали има търговска политика през последните десет години, дали има някаква обществена значимост от дейността например на министерство на енергетиката и т.н. Те става особено значими, заради зелената сделка на ЕС и световния приоритет за електро мобилност.

Вносът на електроенергия в ЕС-27 за периода 2011 – 2020 средногодишно е близо 341 хиляди гигаватчаса, на стойност близо 15 милиарда евро при близо 44 евро за мегаватчас.

Постоянен и устойчив нетен първенец вносител е Италия с близо 46 хиляди гигаватчаса, 2.21 милиарда евро при 48 евро за мегаватчас. Гърция е на четвърта позиция с 9 хиляди гигаватчаса, 360 милиона евро и малко повече от 45 евро за мегаватчас.

България е на 25 позиция в ЕС-27 с внос от близо 2,9 гигаватчаса, на стойност близо 118 милиона евро при 42 евро за мегаватчас.

Износът на електроенергия от ЕС-27 за периода 2011 – 2020 средногодишно е близо 359 хиляди гигаватчаса, на стойност повече от 15 милиарда евро при малко повече от 38 евро за мегаватчас.

Водешият износител е Германия с близо 73 хиляди гигаватчаса, 3,2 милиарда евро при близо 41 евро за мегаватчас.

България е на 11 позиция в ЕС-27 с износ от 9,5 гигаватчаса за повече от 413 милиона евро при близо 40 евро за мегаватчас.

Трябва да се отбележи че Дания, Хърватия, Гърция, Латвия, Полша, Унгария, Финландия и Италия са устойчиво ежегоден нетен вносител на електроенергия за последните десет години, с негативен баланс между 87 милиона евро средногодишно до 1,9 милиарда евро средногодишно отрицателно салдо при рекордьора Италия.

В числата за търговията на България с електроенергия за последните десет години, „хвърковатостта“ със значителния брой партньори в износа трудно могат да се видят признаци за национална енергийна политика. Гърция - нетен вносител на електроенергия, системно присъства на пазара на Северна Македония. Сравнението на данните за България с другите държави на Балканите поражда въпроси, като например какво е свършило и трябва ли да има отделно българско министерство?

В сектора и в икономиката днес трябва да се търси стратегическо решение. Възможен пример за това е Великобритания в своя интегриран преглед за сигурността, отбраната, развитието и външната политика до 2030, представен през март 2021. Там има пример за системен подход и от план от десет стъпки. Сред тях са производство на ниско въглероден водород, прилагане на следващо поколение ядрени технологии, транспортни средства с нулеви емисии, зелен обществен транспорт, енергийна сигурност. Т.е. теми и от българската енергетика, по които досега нещо се прави, но по-скоро „на парче“, консумирайки и последното „наследство“ трупано с десетилетия в сектора. Докато числата например за Турция и Сърбия показват опити през последните години да търсят и намират решение, измервано с положителен търговски баланс на електроенергията. Срочно трябва български системен подход. Без него никакви милиарди от никъде не могат да помогнат на българската търговия с електричество, която е фактически показател и за производството!

България и Балканите обобщено са представени в приложената таблица с усреднени годишни данни и бележки.

Страна

Износ

Внос

Млн. Евро

Гига ВатЧаса

Евро за Мвтчас

Ср.разст. до пазара 2019

Млн. Евро

Гига ВатЧаса

Евро за Мвтчас

Ср.разст. от достав. 2019

BG

413

9,506

44

734 км

118

2,882

42

631 км

GR

126

2,394

51

730 км

355

9,080

45

766 км

TR

74

2,105

53

594 км

154

3,391

45

690 км

RO

214

5,355

43

404 км

134

2,902

44

444 км

SR

102

2,312

45

362 км

93

1,993

47

312 км

MK

21

1,987

40

278 км

128

32,308

47

315 км

 

 

 

 

 

Средногодишни данни за 2011 - 2020. Източник: www.trademap.org