Морето– граница или врата Печат
Автор Експерт   
Неделя, 04 Декември 2022 17:35

Морето– граница или врата

кап.I ранг о.з. професор Илия Петров Пеев

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО Черноморски институт, гр. Бургас

ДО Участниците в Национална кръгла маса „Морето - граница или врата ‘2022”, 5 декември 2022 г.

ДО Професор д.т.н. инж. Маруся Любчева, Основател на Черноморски институт, Член на ЕП, мандат 2007-2009, 2013-2014

ДО Господин Милен Димитров, Председател на УС на Черноморски институт

 

ОТ Капитан I ранг о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер Илия Петров Пеев, гр. Варна

 

Уважаеми сътрудници в Черноморския институт, гр. Бургас,

Уважаеми участници в Националната кръгла маса „Морето - граница или врата ‘2022”,

Уважаема професор Любчева,

Уважаеми господин Димитров,

 

Приемете моите поздравления за организирането на ежегодното традиционно издание на Националната кръгла маса „Морето - граница или врата ‘2022, където експертите категорично поставят искането България и Черноморският регион да бъдат зона на мира! Научният форум ще допринесе за бъдещото развитие на региона около Черно море като регион на мир, демокрация, сигурност, стабилност, регионално сътрудничество и устойчив просперитет.

Черноморският регион е мост със стратегическо значение, свързващ Европа с региона на Каспийско море, Централна Азия и Близкия изток, както и в по-широк план с региона на Югоизточна Азия и Китай, и той се отличава с тесни връзки и голям потенциал, но и с различия и съперничества.

Черно море е вътрешно море за Република България и причерноморските държави. Нуждаем се от създаването на Национална стратегия на България за мир и сигурност в Черноморския регион, в която водеща роля трябва да заемат националните интереси на българската държава и стратегическите направления на развитие, разработени от Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), която през 2022 г. отбеляза своята 30-та годишнина.

Ние се гордеем с това, че България е сред страните-учредители на този миролюбив съюз преди 30 години и затова се противопоставяме на всякакви опити за милитаризиране на Черно море – за никого не е тайна, че военноморската армада прогонва не само крузните кораби и морския туризъм.

Организацията за черноморско икономическо сътрудничество беше създадена в условията на глобални изменения, с вярата, надеждата и оптимизма за отстраняване на разделителните линии в интерес на мира, благополучието и благоденствието на народите около Черно море.

Благодарение на ОЧИС за пръв път в своята хилядолетна история Черноморският регион придоби свое собствено лице и институционална автономност, които трябва да се поддържат и в бъдеще.

В условията на формирането на по-справедлив и демократичен многополюсен свят, причерноморските държави се изправят пред нови предизвикателства, свързани с дисбаланса на световните пазари, нарастващите геополитически противоречия, битката за енергии и суровини, стремеж към нова териториална подялба на света. Човечеството се безпокои от растящия протекционизъм, недобросъвестна конкуренция, манипулация на съзнанието и поведението на хората, едностранни ограничителни мерки и санкции.

Както е известно, Черноморският регион преуспява благодарение на изгодното си географско положение на кръстопът между Европа и Азия, пресичането на транспортните пътища на Евразия, Африка, Близкия Изток и Китайският път на коприната - най-великият път, свързващ Изтока и Запада, пътят на мира и свободата, на прогреса, благополучието и благоденствието.

Възраждането на Пътя на коприната с неговата над двайсетвековна история трябва да отвори очите не само на българските държавници, политици и парламентаристи, бизнес среди и академични следи, но и на Европейския съюз, тъй като Черно море е отчасти и европейско море, за взаимно изгодно мирно и равноправно сътрудничество. Икономическият гигант Китай вече е привлякъл над 65 страни, в т.ч. дори основната за ЕС държава Италия. България да вземе пример от Германия, която отдавна вече получава огромни икономически изгоди от присъединяването към Пътя на коприната. Един пример само е достатъчен: В края на 2021 г. броят на товарните влакове между Дуисбург и китайски градове се увеличи от един на седмица до 60 седмично и са натоварени с 30% от стоките, превозвани от товарните влакове между Китай и Европа.

Ще остане ли България встрани от „Един пояс, един път“, чиято всеобхватна система за търговия трябва да достигне от Южна Азия до Африка, до Европа и Америка, Арктика и Южна Америка, на практика целия свят?

В духа на тези фундаментални изменения ОЧИС преразглежда своята икономическа стратегия и търси плодотворно коопериране с Евразийския икономически съюз. България следва да се присъедини към това глобално евразийско партньорство в тясно взаимодействие с Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.

Приемете моите поздравления за празника на град Бургас 6 декември 2022 година, когато заедно ще честваме Никулден – празника на свети Николай Мирликийски Чудотворец, покровител на моретата, езерата и реките, на моряците и рибарите, на семейството и рода с пожелания за здраве, безопасност и сигурност на корабоплаването, благополучие и благоденствие на моряците и техните семейства и всички, които обичат морето, моряците и морска България!

Пожелавам на Черноморския институт в град Бургас и участниците в Националната кръгла маса „Морето - граница или врата ‘2022”, 5 декември 2022 г. плодотворна работа за издигане на морския просперитет на Република България и достойни дела през обявеното от ООН на 5 декември 2017 г. Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. - 2030 г.).

 

Приемете моите почитания:

Капитан I ранг о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер Илия Петров Пеев

 

4 декември 2022 г.

гр. Варна