Пътеводител за стокообмена на България Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 15 Декември 2022 19:25

Пътеводител за стокообмена на България

Борислав Георгиев

За водещите сектори милиардери на българския износ за времето 2017 – 2021 и полугодието на 2022 г. и разбира се мястото ни в ЕС.

Към предишните публикации „Пътеводител за България“ от 17.11.2022 (https://www.expert-bdd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2539:2022-11-17-12-15-49&catid=20:--&Itemid=38) и “Пътеводител за икономиката на България” от 29.11.2022 (https://3e-news.net/bg/a/view/39276/pytevoditel-za-ikonomikata-v-bylgarija) добавям числата за водещите сектори милиардери на българския износ за времето 2017 – 2021 и полугодието на 2022 г. и разбира се мястото ни в ЕС.

Използвам световните външнотърговски данни, които позволяват географска и времева сравнимост. Главите на ХС в голяма степен съответстват на отраслите на промишлеността. Спирам се на тези които имат средно годишен износ повече от 1 милиард евро и едновременно с това положителен баланс, като добавям и примери с техни продукти с износ над 100 милиона евро. Това са структурно определящите и устойчиви сектори на българската икономика. Получава се една добра картина без да изчерпва темата. Прилагам изходната таблица:

Глава на ХС

Износ на България

2017 - 2021 в милиарди евро

Полугодието на 2022 в милиарди евро

2017 - 2021

Износ 2021

Внос 2021

Общо     средногодишно

Износ

Внос

Баланс

Износ

Внос

Баланс

Дял от износа на ЕС-27

Дял от вноса на ЕС-27

позиция в света

позиция в ЕС-27

позиция в света

позиция в ЕС-27

29.90

33.34

- 3.44

23.70

26.60

- 2.90

0.60%

0.70%

69

20

59

20

'74

Мед и медни изделия

2.59

0.69

1.89

2.19

0.66

1.53

6.52%

1.78%

18

7

36

14

'10

Зърнени храни

1.24

0.95

1.15

1.17

0.11

1.06

5.85%

0.49%

16

5

117

19

'62

Облекла, без трикотажните и без плетените

0.69

0.26

0.43

0.32

0.16

0.16

1.22%

0.36%

37

14

54

21

'61

Облекла плетени и трикотажни

0.66

0.33

0.33

0.38

0.24

0.14

1.28%

0.45%

39

13

53

21

'12

Маслодайни семена и плодове

0.65

0.34

0.31

0.42

0.49

0.07

4.62%

1.57%

16

6

36

11

'94

Мебели

0.70

0.42

0.28

0.49

0.35

0.14

0.87%

0.57%

36

19

52

20

'73

Изделия от чугун, желязо и стомана

0.76

0.71

0.05

0.54

0.48

0.06

0.72%

0.80%

41

19

65

21Източник: www.trademap.org, декември 2022

 

Мед и медни изделия (Глава 74) - с износ за полугодието на 2022 повече от 2,1 милиарда евро, като заема 6-та позиция в ЕС. Последното десетилетие балансът на този сектор е устойчиво и силно положителен със средногодишна стойност повече от 530 милиона евро. Трите български водещи позиции са рафинираната мед с близо 39 %, нерафинираните медни аноди с близо 36 % и медни ленти с близо 13 %. Бъдещо (извън световното конюнктурно такова) може да се търси в значително „поевропейчване“ на износа, тъй като ЕС изнася продукти с по-голяма преработка започвайки с рафинираната мед, но продължавайки с медни проводници и медни тръби.

Зърнени храни (Глава 10) - с износ на стойност от близо 1,2 милиарда евро, а в натура 2,5 милиона тона и за полугодието на 2022 г. в ЕС-27 сме на 5-та позиция. Става дума за пшеница с дял от 72 % и царевица с близо 21 %. Последното десетилетие средногодишния баланс в сектора е устойчиво положителен с 1,1 милиарда евро. България не се възползва пълноценно от световната конюнктура от последните месеци. Пазари на българската пшеница са страни, световни доставчици на природен газ. Защо да не се направят опити за преговори за доставка на природен газ от тези газови доставчици – купувачи на българската пшеница?

Отбранителна промишленост - Третата позиция в износа и значително положително салдо, устойчиво се заема от производството на продуктите свързани с отбраната. Износът е повече от един милиард лева годишно, включително и за 2022 г. Армията на заетите на трудов договор в сектора лица е равна по численост на Българската армия. Поминъкът на редица градове в България основно се осигурява от отбранителната индустрия.

Облекла без плетените и без трикотажните (Глава 62) – Средногодишен износ от 690 милиона евро и 37 позиция в света и 14 в ЕС за 2021 г.

Двете водещи позиции са мъжките и дамските памучни костюми. Мъжките костюми, сака, панталони, работни облекла от памук имат средногодишен износ от близо 65 милиона евро с дял повече от 9 % от сектора. Дамските костюми, сака, панталони, работни облекла от памук имат средногодишен износ повече от 35 милиона евро и дял повече от 5 % от тези облекла.

Облекла плетени и трикотажни (Глава 61) – Средногодишен износ от 667 милиона евро и 39 позиция в света и 13 в ЕС за 2021 г.

Трите водещи позиции са памучните и други тениски и пуловери. Тениските и долни фланелки от памук, имат средногодишен износ от близо 65 милиона евро с дял повече от 10 % от сектора. Тениските и долни фланелки от други материали, имат средногодишен износ от близо 51 милиона евро с дял близо 8 % от сектора. Пуловерите, жилетки, елечета от памук, имат средногодишен износ от близо 45 милиона евро с дял повече от 7 % от сектора.

 

Маслодайни семена и плодове (Глава 61) – Средногодишен износ от 651 милиона евро и 16 позиция в света и 6 в ЕС за 2021 г.

Двете водещи позиции са Семена от слънчоглед и Други семена от репциа и рапица. Средногодишния износ на семената от слънчоглед е 449 милиона евро и те имат дял от 69 % от сектора. Следват другите семена от рапица със средногодишен износ от 93 милиона евро и дял от 14 %.

 

Мебели (Глава 94) – Средногодишен износ от 704 милиона евро и 36 позиция в света и 19 в ЕС за 2021 г.

Двете водещи позиции са: Пружини за легла/матраци други и Други мебели от дърво. Средногодишния износ на пружините е 115 милиона евро и те имат дял от 16 % от сектора. Средногодишния износ на другите мебели е 75 милиона евро и те имат дял от 11 % от сектора.

Изделия от чугун, желязо и стомана (Глава 73) – Средногодишен износ от 761 милиона евро и 41 позиция в света и 19 в ЕС за 2021 г.

Двете водещи позиции са: Профили с квадратно или правоъгълно сечение и Тръби и профили заварени, други, с кръгло сечение. Средногодишния износ на профилите е 118 милиона евро с дял от повече от 15 %. Средногодишния износ на тръбите 66 милиона евро с дял от близо 9 %.

 

Една принципна бележка - данни за стокообмена на Германия и Турция вече са достъпни до септември 2022 г. Български числа до август 2022 се появиха в световната мрежа една преди дни. Явно изоставаме както от европейците, така и от балканците и грипа при тях ще става треска за нас!

Общото между тези сектори е тяхна енергоемкост и трудоемкост. Заради кризата в света и не доброто състоянието на българската енергетиката и образованието у нас няма положителни признаци за развитие на българските „милиардери“ в износа. Енергетиката през последните години изразходва милиарди лева за АЕЦ Белене и отделно милиарди лева за транзитната газова тръба за Сърбия и Унгария. Прекрати работата си ПАВЕЦ Чаира, т.е. е в състояние „Разруши къща (харчи милиарди с години) – направи колиба (без пукната стотинка полза за България в бурно време) “. Затова бъдещето е сериозни проблеми с конкурентоспособността.

Икономиката ни, описана чрез тези числа за износа на продукти от водещите сектори е помощно стопанство в ЕС от  „мина и комбинат, нива, шивачница, работилница и железарски цех“.  За нещо повече са необходими секторни и национална експортна стратегия.

 

София 15 декември 2022                          Борислав Георгиев