САЩ със Стратегия за трайно настаняване в Черно море Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 13 Април 2023 23:06

САЩ със Стратегия за трайно настаняване в Черно море

Въпреки че през 2022 година обръщахме внимание както в публикации, така и в доклади на конференции, посветени на сигурността и Черно море за подготвяната нова стратегия на САЩ за Черно море, темата и последствията за региона и България оставаха извън вниманието на нашите политици и коментатори.

На конференцията  „Черно море– по–Близкия Изток“, организирана от фондация „Фридрих Еберт“ на 21.11.2022 г. в София, допуснахме, че може да станем свидетели не само на увеличено военно присъствие, но и на създаването на ново военно командване за Черно море. В проекта се акцентираше на това, че силовият подход на Русия за разпределение на територии и контрол на Черно море за излаз в Средиземно море е „заплаха за националната сигурност на САЩ и НАТО“. Месеци преди това са били провеждани и интервюта с подбрани представители от страните в региона, включително и в България. Затова и предложихме на конференцията критичен анализ и оценка на сигурността на фона на подобни инициативи и  намерения и риска от трайна милитаризация.  Срокът за завършването на документа беше отложен от Вашингтон за края на декември 2022 г., но и той не бе спазен. Причините за закъснението бяха в развитието на войната в Украйна, проблемите с отношенията на САЩ с Турция, /чийто контрол над Проливите чрез прилагането на Конвенцията от Монтрьо е определящ/  и формиране на решения за бъдещето политика на Вашингтон. Едва на 21.03.2023 г. текст на Закона, съдържащ и насоките на Стратегия за сигурност и развитие на Черноморския регион беше внесен в Камарата на представителите. Не по-късно от 180 дни след датата на влизане в сила на този закон, Съветът за национална сигурност, Държавния департамент и Министерството на отбраната са упълномощени да приложат междуведомствена стратегия за увеличаване на координацията с НАТО и Европейския съюз. Както можеше да се очаква, документът съдържа редица спорни моменти, от рисковете за ескалация на напрежението до неадекватни внушения по отношение „принудителен“ натиск върху нас от Китай и бъдещата роля на САЩ върху Черноморските държави.

Представяме Ви текста на български език и в оригинал.

 

Представен (21.03.2023 г.) 118-ти КОНГРЕС 1-ва сесия Х. Р. 1680

За гарантиране на сигурността в Черноморския регион и за други цели

_______________________________________

В КАМАРАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

21 март 2023 г Г-н Кийтинг (за себе си и за г-н Търнър) представи следния законопроект; който беше отнесен до комисията по външни работи

_______________________________________

РАВНОСМЕТКА

За осигуряване на сигурността в Черноморския регион и за други цели. Независимо дали е постановен от Сената и Камарата на представителите на Съединените американски щати в Конгреса.

РАЗДЕЛ 1. Кратко заглавие. Този закон може да бъде озаглавен „Закон за сигурността в Черно море от 2023 г.“.

SEC. 2. Впечатлението на Конгреса за сигурността в Черно море. (a) Чувство на Конгреса.—Смисълът на Конгреса е, че—

(1) в интерес на Съединените щати е да подкрепят усилията за предотвратяване на разпространението на по-нататъшен въоръжен конфликт в Европа чрез признаване на Черноморския регион като арена на руска агресия;

(2) крайбрежните държави на Черно море са критични за противодействието на агресията от страна на правителството на Руската федерация и допринасят за колективната сигурност на НАТО;

(3) многократните, незаконни, непровокирани и насилствени опити на Руската федерация да разшири своята територия и да контролира достъпа до Средиземно море през Черно море представлява заплаха за националната сигурност на Съединените щати и НАТО;

(4) Съединените щати осъждат опитите на Руската федерация да промени или промени границите в Черноморския регион със сила или всякакви средства, противоречащи на международното право, и да наложи сфера на влияние в региона;

(5) Съединените щати и техните съюзници трябва решително да противодействат на нелегитимните териториални претенции на Русия към Кримския полуостров, покрай териториалните води на Украйна в Черно море и Азовско море, в международните води на Черно море и в териториите, които тя незаконно окупира в Украйна;

(6) Съединените щати трябва да продължат да работят в рамките на НАТО и със съюзниците от НАТО за разработване на дългосрочна стратегия за подобряване на сигурността, установяване на постоянно, устойчиво присъствие по източния фланг на НАТО и укрепване на демократичната устойчивост на своите съюзници и партньори в регион;

(7) Съединените щати трябва да работят в рамките на НАТО и със съюзниците от НАТО, за да развият редовно, ротационно морско присъствие в Черно море;

(8) Съединените щати трябва също така да работят с Европейския съюз за координиране на стратегия за подкрепа на демократичните инициативи и икономическия просперитет в региона, който включва две страни членки на Европейския съюз и четири страни, кандидатстващи за членство в ЕС;

(9) Поведението на Турция спрямо някои регионални съюзници и демократични държави е контрапродуктивно и е допринесло за увеличаване на напрежението в региона и Турция трябва да избягва всякакви действия за по-нататъшна ескалация на регионалното напрежение;

(10) Съединените щати трябва да работят за насърчаване на диалога между страните в Черноморския регион за подобряване на комуникацията и обмена на разузнавателна информация и увеличаване на способностите за киберотбрана;

(11) страни с исторически и икономически връзки с Русия очакват Съединените щати и Европа да осигурят положително икономическо присъствие в по-широкия регион като противовес на зловредното влияние на Руската федерация в региона;

(12) в интерес на Съединените щати е да подкрепят и укрепват икономическите връзки между Съединените щати и черноморските държави;

(13) Съединените щати трябва да подкрепят инициативата, предприета от централно- и източноевропейските държави за насърчаване на Фонда за инициативата на трите морета за укрепване на транспортната, енергийната и цифровата инфраструктурна свързаност в региона между Адриатическо море, Балтийско море и Черно море;

(14) съществуват взаимноизгодни възможности за увеличени инвестиции и икономическа експанзия, особено по отношение на енергийни, климатични и транспортни инфраструктурни инициативи, между Съединените щати и черноморските държави и по-широкия регион;

(15) подобрените икономически връзки между Съединените щати и черноморските държави и по-широкия регион могат да доведат до засилено стратегическо партньорство;

(16) Съединените щати трябва да се стремят да се справят с предизвикателствата за продоволствената сигурност, произтичащи от прекъсването на черноморските и азовските пристанища на Украйна, тъй като това глобално предизвикателство ще има критични последици за националната сигурност на Съединените щати, нашите партньори и съюзници;

(17) Турция, в координация с ООН, изигра важна роля за облекчаване на глобалната продоволствена несигурност чрез договаряне на две споразумения за разрешаване на износа на зърно от украинските пристанища през безопасен коридор в Черно море;

(18) Русия има брутална история на използване на глада като оръжие и трябва да бъде спряна;

(19) противодействието на принудителните икономически стремежи на КНР остава важен политически императив с цел по-нататъшно интегриране на черноморските държави в западните икономики и подобряване на регионалната стабилност; и

(20) Продължаващото забавяне на Турция в ратифицирането на присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО подкопава силата на алианса и възпрепятства обединения международен отговор на непредизвиканата война на Русия в Украйна.

SEC. 3. Политика на Съединените щати.

Политиката на Съединените щати е да-

(1) активно да възпира заплахата от по-нататъшна ескалация на Русия в Черноморския регион и да защитава свободата на корабоплаването в Черно море, за да предотврати разпространението на по-нататъшен въоръжен конфликт в Европа;

(2) застъпване в рамките на НАТО, сред съюзниците от НАТО и в рамките на Европейския съюз за разработване на дългосрочна координирана стратегия за подобряване на сигурността, установяване на постоянно, устойчиво присъствие в източния фланг и укрепване на демократичната устойчивост на съюзниците и партньорите на Съединените щати в региона;

(3) застъпничество в рамките на НАТО и сред съюзниците от НАТО за развиване на редовно, ротационно морско присъствие в Черно море;

(4) подкрепа и укрепване на икономическите връзки между Съединените щати и черноморските партньори и мобилизиране на Държавния департамент, Министерството на отбраната и други съответни федерални отдели и агенции чрез засилване на присъствието и инвестициите на Съединените щати в черноморските държави;

(5) предостави икономически алтернативи на принудителните икономически възможности на КНР, които дестабилизират и допълнително подкопават икономическата интеграция на черноморските държави;

(6) гарантира, че Съединените щати продължават да подкрепят усилията на черноморските държави за укрепване на техните демократични институции за предотвратяване на корупцията и ускоряване на напредъка им в евроатлантическата общност; и

(7) насърчаване на инициативата, предприета от централно- и източноевропейските държави за напредък в Инициативата на трите морета за укрепване на транспортната, енергийната и цифровата инфраструктурна свързаност в региона между Адриатическо море, Балтийско море и Черно море.

SEC. 4. Стратегия за сигурност и развитие на Черно море.

(a) Стратегия за сигурност и развитие на Черно море.—Не по-късно от 180 дни след датата на влизане в сила на този закон, Съветът за национална сигурност, в координация с Държавния департамент, Министерството на отбраната и други съответни федерални департаменти и агенции, е упълномощен да ръководи междуведомствена стратегия за увеличаване на координацията с НАТО и Европейския съюз, задълбочаване на икономическите връзки, укрепване на енергийната сигурност, подкрепа на усилията за укрепване на тяхната демократична устойчивост и подобряване на помощта за сигурност с нашите регионални партньори в съответствие с ценностите и интересите на Съединените щати.

(b) Цели

Инициативата, създадена съгласно подраздел (a), има следните цели и задачи:

(1) Осигуряване на ефикасно и ефективно предоставяне на помощ за сигурността на регионалните партньори в съответствие с ценностите и интересите на Съединените щати, приоритизиране на помощ, която ще укрепи защитата срещу хибридна война и ще подобри оперативната съвместимост със силите на НАТО.

(2) Укрепване на подкрепата на Съединените щати за енергийната сигурност на региона и интеграцията с Европа и намаляване на тяхната зависимост от Русия, като същевременно се подкрепя енергийната диверсификация.

(3) Намаляване на въздействието на икономическата принуда от страна на Руската федерация и КНР върху черноморските държави и идентифициране на нови възможности за преки чуждестранни инвестиции от Съединените щати и сътрудничещите страни и засилване на бизнес връзките на Съединените щати с регионалните партньори в съответствие с ценности и интереси на Съединените щати.

(4) Повишаване на ангажираността на високо ниво между Съединените щати и регионалните партньори и засилване на икономическия растеж, финансиране на качествена инфраструктура и укрепване на търговията с акцент върху подобряването на икономическото сътрудничество на високо ниво.

(5) Повишаване на координацията на Съединените щати с Европейския съюз и НАТО за постигане на максимална ефективност и минимизиране на дублирането.

(c) Дейности.—

(1) СИГУРНОСТ.—Стратегията, установена съгласно подраздел (а), трябва да включва следните елементи, свързани със сигурността:

(A) План за засилване на междуведомствената координация в Черноморския регион.

(B) Оценка дали е препоръчителна ръководена от Съединените щати инициатива със съюзници от НАТО за увеличаване на координацията, присъствието и регионалната ангажираност между черноморските държави.

(C) Стратегия за увеличаване на помощта за сигурността на черноморските държави, фокусирана върху Украйна, Румъния, България, Молдова и Грузия.

(D) Приоритизиране на системите за разузнаване, наблюдение и разузнаване за наблюдение на операциите на Русия в Черноморския регион.

(E) Оценка на стойността на създаването на съвместен, многонационален тризвезден щаб в Черно море, който да отговаря за планирането, готовността, ученията и координацията на цялата съюзническа и партньорска военна дейност в по-големия регион на Черно море.

(F) Оценка на предизвикателствата и възможностите за установяване на редовно, ротационно морско присъствие на НАТО в Черно море, включително анализ на капацитета, способностите и ангажираността на членовете на НАТО да създадат този тип мисии.

(G) Преглед на чуждестранното военно финансиране, международното военно образование и обучение и друга помощ за сигурността на Съединените щати в региона.

(З) План за съобщаване на промените в позицията на НАТО на обществеността в съюзническите и партньорските държави, както и на обществеността в Руската федерация и Беларус. (I) План за борба с руската дезинформация и пропаганда в Черноморския регион, като се използват ресурсите на правителството на Съединените щати, включително Глобалния център за ангажиране. (J) План за насърчаване на по-голяма свобода на корабоплаването, за да се позволи по-голяма сигурност и икономически достъп до Черно море.

(2) ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ.—Стратегията, установена съгласно подраздел (а), включва следните елементи, свързани с икономическия просперитет:

(A) Стратегия за насърчаване на диалога между експерти от Съединените щати и от черноморските държави относно икономическата експанзия, преките чуждестранни инвестиции, укрепването на инициативите за върховенство на закона и смекчаването на икономическата принуда от Русия и КНР.

(B) Стратегия за всички съответни федерални отдели и агенции, които допринасят за икономическото държавно управление на Съединените щати, за разширяване на тяхното присъствие и идентифициране на нови възможности за частни инвестиции с регионални партньори в съответствие с ценностите и интересите на Съединените щати.

(C) Оценки на енергийната диверсификация, съсредоточени върху непосредствената необходимост от замяна на енергийните доставки от Русия и признаващи дългосрочното значение на по-широката енергийна диверсификация, включително инициативи за чиста енергия.

(D) Оценки на потенциални решения за продоволствена сигурност, включително устойчиви, дългосрочни споразумения извън Черноморската инициатива за зърно.

(3) ДЕМОКРАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ.—Стратегията, установена съгласно подраздел (а), включва следните елементи, свързани с демократичната устойчивост:

(A) Стратегия за увеличаване на независимите медии и подкрепяните от Съединените щати медийни инициативи за борба с чуждото зловредно влияние в Черноморския регион.

(B) По-голяма мобилизация на инициативи, ръководени от Global Engagement Center и Американската агенция за международно развитие за противодействие на руската пропаганда и дезинформация в региона на Черно море.

(4) РЕГИОНАЛНА СВЪРЗАНОСТ.—Стратегията, създадена съгласно подраздел (а), ще насърчава регионалната свързаност чрез изпращане на високопоставени представители на Държавния департамент или други партньори на агенцията до— (А) Черноморския регион не по-рядко от два пъти годишно; и (Б) големи регионални форуми за инфраструктура и енергийна сигурност, включително срещата на върха на Инициативата на трите морета. (d) Идентифициране на необходимите програми и ресурси.—Не по-късно от 360 дни след датата на влизане в сила на този закон, междуагентството трябва да идентифицира всяка необходима програма, политика или бюджетни ресурси, необходими на агенцията, за да подпомогне прилагането на Black Стратегия за морска сигурност за фискалните години 2024, 2025 и 2026. (д) Отговорности на федералните департаменти и агенции.—Нищо в този раздел не се счита за упълномощаващо Съвета за национална сигурност да поеме отговорностите или правомощията на ръководителя на който и да е федерален департамент, агенция или служба, включително отговорностите по външните работи и органите на държавния секретар, за да наблюдават изпълнението на програмите и политиките по този раздел.

SEC. 5. Дефиниции. В този закон:

(1) ПОДХОДЯЩИ КОМИСИИ НА КОНГРЕСА.—Терминът „подходящи комисии на Конгреса“ означава: (A) Комисията по външни отношения, Комисията по въоръжените сили и Комисията по бюджетните кредити на Сената; и (B) Комисията по външни работи, Комисията по въоръжените сили и Комисията по бюджетните кредити на Камарата на представителите.

(2) ЧЕРНОМОРСКИ ДЪРЖАВИ.— Терминът „черноморски държави“ означава Турция, Румъния, България, Молдова, Украйна и Грузия.

 

Shown Here:
Introduced in House (03/21/2023)

118th CONGRESS
1st SessionH. R. 1680

 

To provide for security in the Black Sea region, and for other purposes.


IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

March 21, 2023

Mr. Keating (for himself and Mr. Turner) introduced the following bill; which was referred to the Committee on Foreign Affairs


A BILL

To provide for security in the Black Sea region, and for other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

SECTION 1. Short title.

This Act may be cited as the “Black Sea Security Act of 2023”.

SEC. 2. Sense of Congress on Black Sea security.

(a) Sense of Congress.—It is the sense of Congress that—

(1) it is in the interest of the United States to support efforts to prevent the spread of further armed conflict in Europe by recognizing the Black Sea region as an arena of Russian aggression;

(2) littoral states of the Black Sea are critical in countering aggression by the Government of the Russian Federation and contributing to the collective security of NATO;

(3) the repeated, illegal, unprovoked, and violent attempts of the Russian Federation to expand its territory and control access to the Mediterranean Sea through the Black Sea constitutes a threat to the national security of the United States and NATO;

(4) the United States condemns attempts by the Russian Federation to change or alter boundaries in the Black Sea region by force or any means contrary to international law and to impose a sphere of influence across the region;

(5) the United States and its allies should robustly counter Russia’s illegitimate territorial claims on the Crimean Peninsula, along Ukraine's territorial waters in the Black Sea and the Sea of Azov, in the Black Sea's international waters, and in the territories it is illegally occupying in Ukraine;

(6) the United States should continue to work within NATO and with NATO Allies to develop a long-term strategy to enhance security, establish a permanent, sustainable presence along NATO's eastern flank, and bolster the democratic resilience of its allies and partners in the region;

(7) the United States should work within NATO and with NATO Allies to develop a regular, rotational maritime presence in the Black Sea;

(8) the United States should also work with the European Union on coordinating a strategy to support democratic initiatives and economic prosperity in the region, which includes two European Union members and four European Union aspirant nations;

(9) Turkey's behavior towards some regional allies and democratic states has been counterproductive and has contributed to increased tensions in the region, and Turkey should avoid any actions to further escalate regional tensions;

(10) the United States should work to foster dialogue among countries within the Black Sea region to improve communication and intelligence sharing and increase cyber defense capabilities;

(11) countries with historic and economic ties to Russia are looking to the United States and Europe to provide a positive economic presence in the broader region as a counterbalance to the Russian Federation’s malign influence in the region;

(12) it is in the interest of the United States to support and bolster the economic ties between the United States and Black Sea states;

(13) the United States should support the initiative undertaken by central and eastern European states to advance the Three Seas Initiative Fund to strengthen transport, energy, and digital infrastructure connectivity in the region between the Adriatic Sea, Baltic Sea, and Black Sea;

(14) there are mutually beneficial opportunities for increased investment and economic expansion, particularly on energy, climate, and transport infrastructure initiatives, between the United States and Black Sea states and the broader region;

(15) improved economic ties between the United States and the Black Sea states and the broader region can lead to a strengthened strategic partnership;

(16) the United States must seek to address the food security challenges arising from disruption of Ukraine’s Black Sea and Azov Sea ports, as this global challenge will have critical national security implications for the United States, our partners, and allies;

(17) Turkey, in coordination with the United Nations, has played an important role in alleviating global food insecurity by negotiating two agreements to allow grain exports from Ukrainian ports through a safe corridor in the Black Sea;

(18) Russia has a brutal history of using hunger as a weapon and must be stopped;

(19) countering the PRC’s coercive economic pursuits remains an important policy imperative in order to further integrate the Black Sea states into western economies and improve regional stability; and

(20) Turkey’s continued delay in ratifying Sweden and Finland’s accession to NATO undermines the strength of the alliance and inhibits the united international response to Russia’s unprovoked war in Ukraine.

SEC. 3. United States policy.

It is the policy of the United States to—

(1) actively deter the threat of Russia’s further escalation in the Black Sea region and defend freedom of navigation in the Black Sea to prevent the spread of further armed conflict in Europe;

(2) advocate within NATO, among NATO Allies, and within the European Union to develop a long-term coordinated strategy to enhance security, establish a permanent, sustainable presence in the eastern flank, and bolster the democratic resilience of United States allies and partners in the region;

(3) advocate within NATO and among NATO Allies to develop a regular, rotational maritime presence in the Black Sea;

(4) support and bolster the economic ties between the United States and Black Sea partners and mobilize the Department of State, the Department of Defense, and other relevant Federal departments and agencies by enhancing the United States presence and investment in Black Sea states;

(5) provide economic alternatives to the PRC’s coercive economic options that destabilize and further erode economic integration of the Black Sea states;

(6) ensure that the United States continues to support Black Sea states' efforts to strengthen their democratic institutions to prevent corruption and accelerate their advancement into the Euroatlantic community; and

(7) encourage the initiative undertaken by central and eastern European states to advance the Three Seas Initiative to strengthen transport, energy, and digital infrastructure connectivity in the region between the Adriatic Sea, Baltic Sea, and Black Sea.

SEC. 4. Black Sea security and development strategy.

(a) Black sea security and development strategy.—Not later than 180 days after the date of the enactment of this Act, the National Security Council, in coordination with the Department of State, the Department of Defense, and other relevant Federal departments and agencies, is authorized to direct an interagency strategy to increase coordination with NATO and the European Union, deepen economic ties, strengthen energy security, support efforts to bolster their democratic resilience, and enhance security assistance with our regional partners in accordance with the values and interests of the United States.

(b) Purpose and objectives.—The initiative established under subsection (a) shall have the following goals and objectives:

(1) Ensuring the efficient and effective delivery of security assistance to regional partners in accordance with the values and interests of the United States, prioritizing assistance that will bolster defenses against hybrid warfare and improve interoperability with NATO forces.

(2) Bolstering United States support for the region’s energy security and integration with Europe and reducing their dependence on Russia while supporting energy diversification.

(3) Mitigating the impact of economic coercion by the Russian Federation and the PRC on Black Sea states and identifying new opportunities for foreign direct investment from the United States and cooperating countries and the enhancement of United States business ties with regional partners in accordance with the values and interests of the United States.

(4) Increasing high-level engagement between the United States and regional partners, and reinforcing economic growth, financing quality infrastructure, and reinforcing trade with a focus on improving high-level economic cooperation.

(5) Increasing United States coordination with the European Union and NATO to maximize effectiveness and minimize duplication.

(c) Activities.—

(1) SECURITY.—The strategy established under subsection (a) should include the following elements related to security:

(A) A plan to increase interagency coordination on the Black Sea region.

(B) An assessment of whether a United States-led initiative with NATO allies to increase coordination, presence, and regional engagement among Black Sea states is advisable.

(C) A strategy to increase security assistance toward Black Sea states, focused on Ukraine, Romania, Bulgaria, Moldova, and Georgia.

(D) Prioritization of intelligence, surveillance, and reconnaissance systems to monitor Russia's operations in the Black Sea region.

(E) An assessment of the value of establishing a joint, multinational three-star headquarters on the Black Sea, responsible for planning, readiness, exercises, and coordination of all Allied and partner military activity in the greater Black Sea region.

(F) An assessment of the challenges and opportunities of establishing a regular, rotational NATO maritime presence in the Black Sea, including an analysis of the capacity, capabilities, and commitment of NATO members to create this type of mission.

(G) An overview of Foreign Military Financing, International Military Education and Training, and other United States security assistance to the region.

(H) A plan for communicating the changes to NATO posture to the public in allied and partner countries, as well as to publics in the Russian Federation and Belarus.

(I) A plan for combating Russian disinformation and propaganda in the Black Sea region, utilizing the resources of the United States Government, including the Global Engagement Center.

(J) A plan to promote greater freedom of navigation to allow for greater security and economic Black Sea access.

(2) ECONOMIC PROSPERITY.—The strategy established under subsection (a) shall include the following elements related to economic prosperity:

(A) A strategy to foster dialogue between experts from the United States and from the Black Sea states on economic expansion, foreign direct investment, strengthening rule of law initiatives, and mitigating economic coercion by Russia and the PRC.

(B) A strategy for all the relevant Federal departments and agencies that contribute to United States economic statecraft to expand their presence and identify new opportunities for private investment with regional partners in accordance with the values and interests of the United States.

(C) Assessments on energy diversification, focusing on the immediate need to replace energy supplies from Russia, and recognizing the long-term importance of broader energy diversification, including clean energy initiatives.

(D) Assessments of potential food security solutions, including sustainable, long-term arrangements beyond the Black Sea Grain Initiative.

(3) DEMOCRATIC RESILIENCE.—The strategy established under subsection (a) shall include the following elements related to democratic resilience:

(A) A strategy to increase independent media and United States-supported media initiatives to combat foreign malign influence in the Black Sea region.

(B) Greater mobilization of initiatives spearheaded by the Global Engagement Center and the United States Agency for International Development to counter Russian propaganda and disinformation in the Black Sea region.

(4) REGIONAL CONNECTIVITY.—The strategy established under subsection (a) shall promote regional connectivity by sending high-level representatives of the Department of State or other agency partners to—

(A) the Black Sea region not less frequently than twice a year; and

(B) major regional fora on infrastructure and energy security, including the Three Seas Initiative Summit.

(d) Identification of necessary programs and resources.—Not later than 360 days after the date of the enactment of this Act, the interagency shall identify any necessary program, policy, or budgetary resources required, by agency, to support implementation of the Black Sea Security Strategy for fiscal years 2024, 2025, and 2026.

(e) Responsibilities of Federal departments and agencies.—Nothing under this section shall be deemed to authorize the National Security Council to assume any of the responsibilities or authorities of the head of any Federal department, agency, or office, including the foreign affairs responsibilities and authorities of the Secretary of State, to oversee the implementation of programs and policies under this section.

SEC. 5. Definitions.

In this Act:

(1) APPROPRIATE CONGRESSIONAL COMMITTEES.—The term “appropriate congressional committees” means—

(A) the Committee on Foreign Relations, the Committee on Armed Services, and the Committee on Appropriations of the Senate; and

(B) the Committee on Foreign Affairs, the Committee on Armed Services, and the Committee on Appropriations of the House of Representatives.

(2) BLACK SEA STATES.—The term “Black Sea states” means Turkey, Romania, Bulgaria, Moldova, Ukraine, and Georgia.