Геополитическите трансформации и новите военни доктрини Печат
Автор Експерт   
Сряда, 10 Май 2023 21:43

Геополитическите трансформации и новите военни доктрини

На 15. 05. 2023 г. от 9.00 до 15.00 часа в Централния военен клуб в гр. София ще се проведе национална конференция на тема:

„ Геополитическите трансформации и новите военни доктрини“

Организатори са Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната, Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ към ИФС-БАН, Фондация „Български криле“, Балканският институт за стратегически прогнози и управление на риска и Институтът за икономика и международни отношения. Докладчици са известни експерти от обществени организации от сигурността и отбраната, БАН, университети, институти и от Българското дипломатическо дружество.

Прекрояването на световната геополитическа карта и опитите за силово утвърждаване на новите сфери на влияние от големите икономически и военни съперници през третото десетилетие на ХХІ в. изправят много страни пред съдбоносни за тяхното бъдеще решения. Досегашните властелини на света все по-трудно удържат безразделната си доскоро хегемония, а новите световни геополитически и военни страни лидери още не са готови да рискуват всичко в евентуален военен сблъсък с планетарни измерения.

Нарастването на военно-политическия компонент в отношенията между държавите поставя и съвсем нови изисквания към техните военни доктрини. Водещите ядрени сили (САЩ и Русия) вече коригираха военно-отбранителните си стратегии в посока към по-нисък праг за задействане на ядрените оръжия. След промяната на японската отбранителна доктрина и създаването на новия антикитайски алианс AUKUS, Китай е принуден да ускори и разшири своето глобално военно-въздушно и космическо присъствие. А натрупаният до момента опит за водене на военни действия през първата година на Украинско-Руския военен конфликт (нарастването значението на безпилотните бойни въздухоплавателни и подводни апарати, на радио-електронната война, на сателитното разузнаване, на пропагандно-информационните кампании, на високоточните средства за разрушаване на противниковата инфраструктура и т. н.) налага всички държави да преосмислят и пренапишат военните си доктрини. В противен случай рискуват да се превърнат в лесна плячка или бойно поле в следващото глобално военно противопоставяне.

Всичко това изисква отговор на различни и трудни въпроси, които ще бъдат дискутирани на конференцията:

1. Как ще изглежда новата геополитическа карта на света в следващите няколко години, ако интензивността на настоящите военни конфронтации се запази или увеличи?

2. Кои ще са новите центрове на икономическо, политическо и военно господство и каква роля ще бъде отредена на техните сателити?

3. Заплашен ли е Европейския съюз от маргинализиране и разпадане при ясните намерения на САЩ той да бъде икономически отслабен и все по-острите обвинения на Русия и Китай, че е косвен участник във война срещу тях?

4. Какви са стратегическите цели и тактики на хибридната война (кибератаки, дезинформация, подривна дейност, операции под прикритие и др.?

4. Какви следва да са акцентите в новите военни доктрини на европейските държави и на България, и притежават ли те ресурси да изградят надеждна отбранителна система?

5. С какви възможности разполага България да съхрани териториалната си цялост и военно-политическата си тежест на Балканския полуостров при все по-ясното отдръпване на Турция от атлантическите ценности и неясните перспективи за еврочленство на Западните Балкани?

Програма на конференцията:

Откриване и   Поздравителен адрес от президента на Република България и върховен главнокомандващ Румен Радев

Първи панел: Новият геополитически пъзел и опасността от световен военен конфликт – Модератор: полк. (о. з.) доц. Захарин Марков

Насочващи (базови) изказвания:

 1. Основни моменти в геополитиката и геостратегията през третото десетилетие на 21 век – полк. доц. Георги Димов
 2. Геополитическите турбуленции и опасността от световен въоръжен конфликт– професор Борислав Градинаров
 3. Кризата м международните институции и международното право– посланик д–р Любомир Кючуков
 4. Какво вещае войната в Украйна – посланик Валентин Радомирски
 5. Заменя ли китайската дипломация американския фактор в Югоизточна Азия

Дискусия, коментари, изказвания, въпроси

Втори панел: Новите военни доктрини и Европейската сигурност– модератор –посланик, д-р Любомир Кючуков

Насочващи, (базови) изказвания:

 1. Процесът на трансформация и модернизация на въоръжените сили на БА и възможностите за участие на националния научен потенциал и българските предприятия в него – Стефко Таушанов
 2. Новите стратегии за национална сигурност и отбранителните доктрини (САЩ, Русия, Китай) – полк. о.з. Захарин Марков
 3. Изкуственият интелект и новите военни доктрини– доцент Мариана Тодорова
 4. Предизвикателствата пред реализацията на новите военно–технологични способности на страните и ролята на Турция в Черноморския регион през следващото десетилетие– Симеон Николов
 5. Общата европейска отбрана– Черноморският регион – д–р Калоян Панчелиев
 6. Турция и Близкият изток - между "нула проблеми със съседите" и милитаризма? – д–р Мариан Карагьозов

Дискусия, коментари, изказвания, въпроси

Закриване на конференцията – Почетен председател на КООСО полк. о.з. Иван Иванов

Докладите ще бъдат издадедни в сборник.