Една мъдра книга – наръчник за държавното ръководство Печат
Автор Експерт   
Петък, 30 Юни 2023 18:17

Една мъдра книга – наръчник за държавното ръководство

Симеон Николов

На 29.06.2023 г. в Клуба на Съюза на българските журналисти бе представена поредната книга на генерал –майор Стоимен Стоименов със заглавие „Войната в Украйна. България над всичко“. Интересът беше огромен, защото освен че двете зали бяха препълнени, изглежда и книгите не достигнаха за всички.

Сред присъстващите имаше народни представители от Парламента, професори от различни университети, представители на 4–5 политически партии и някои граждански движения, журналисти, но най–многобройни бяха колегите на автора, което е логично след 44 годишна военна служба. Прочетен беше и поздравителен адрес от президента Румен Радев. Нямаше и едва ли са били канени представители на телевизиите, но те пропуснаха една супер–гореща новина, съобщена от професор Стоян Денчев относно необходимостта от спасяване на уникално и безценно българско културно наследство в Украйна, което би трябвало да се превърне в неотложна задача на държавата.

Достатъчен повод да се посети това мероприятие бе, че за разлика от германски и американски генерали и адмирали, които представяха от самото начало на войната най– обективни и интересни критични позиции, български такива от запаса рядко излизаха със свои мнения, а навярно и не бяха търсени от медиите. Изглежда, че това мое мнение се споделя и от други, защото един от изказалите се професори на представянето на книгата отбеляза: „Днес ястреби са политиците, а гълъбите са генералите.“ Втората причина е надеждата, че ще срещнем по–различни и интересни оценки и предложения на фона на едностранчивата и в голяма степен фалшива информация в българските медии, за разлика от американските и германските.“ Третата причина за интереса ми в личен план бе желанието за сравнение с първата книга в България за войната в Украйна, издадена от авторски колектив от Българското дипломатическо дружество „Войната и дипломацията“ на издателство „Изток/Запад“ и въпроса, дали авторът е избегнал нашата грешка да не отразим периода 2014–2022 г. и причините за войната, въпреки че имахме готови материали за такъв раздел.

Разбираемо е на такова представяне на чуем редица  положителни оценки и суперлативи като „мъдра книга“, „наръчник за всички и най–вече за ръководителите на държавата“, „учебно помагало“, да бъде отбелязана ерудицията на автора, високата му компетентност. Но в случая те са справедливи и предвид на академичната подготовка на автора и дългогодишния му и богат  професионален опит не е изненада задълбочения научен  подход към проблематиката, структурирането и анализа на проблемите, изводите и предложенията. Някои изказващи се подчертаха патриотизма на автора, но това не е ли логично за един български офицер и генерал, или очакват и патриотичното чувство постепенно да изчезва от нашето ежедневие?

Няколко думи за автора: Генерал–майор Стоимен Стоименов е завършил военна академия „Г.С.Раковски“ и е доктор на военните науки. Бил е зам. командващ на Трета армия и заместник–началник на Разузнавателно управление на ГЩ в продължение на 10 години. След военната си служба е главен експертен сътрудник в 42–то Народно събрание и съветник на президента на Републиката по националната сигурност. Създава и ръководи няколко неправителствени организации. Автор е на шест книги в областта на националната сигурност и на десетки публикации в СМИ.

Както в изложението си тази вечер, така и във въведението на книгата авторът е посочил от какво се е ръководил при написването на книгата. Според него това е целта да се даде отговор, що за война се води в Украйна, какви са предизвикателствата, заплахите и рисковете. Основното обаче, е да се анализира състоянието на отбранителните способности на армията ни в духа на поуките и уроците от руско–украинския сблъсък и да се предложат алтернативни подходи и мерки. Това безспорно е изисквало задълбочена изследователска работа от страна на автора на основата на един неидеологизиран прочит на ситуацията. Авторът не се колебае  да формулира предупреждението, че България от прифронтова държава може да се превърне във фронтова държава с всички произтичащи последствия. Затова неотменим дълг на всички политици е да  работят и допринасят за мирно уреждане на конфликта и за слагане край на това кръвопролитие. Не може да не се съгласим с автора, че „днес ние се намираме на съдбовен кръстопът. Единия е пътят на войната и ядрения апокалипсис. Другият път е пътят на мира.“ Възражение може да предизвика позицията му за „неутралитет“, доколкото е възможен такъв в условията на една война, в която предварително сме позиционирани като страна в нея, но всичко останало, особено научно–обоснования анализ на системата за национална сигурност и визията за нейното развитие , както и изводите за поуките от войната и решаване проблемите на българската армия заслужават стопроцентова подкрепа на автора.

Книгата „Войната в Украйна. България над всичко“ е издадена от издателство „Българска книжница“ в обем от 257 страници и структурирана в три основни раздели плюс 5 отделни теми: След въведението „Ако искаш мир, готви се за война“ и темата България–страна със статут на прифронтова държава, авторът се спира основно на „Българският национален интерес –клише или висша ценност“ с четири подраздела: Определяне и регламентиране на българските национални интереси; Прокарване, отстояване и защита на българските национални интереси; Националните интереси и условията на интеграция на страната в колективната система за сигурност; Нова философия за националните интереси на България.

Вторият голям раздел е озаглавен „Анализ на функциониране на системата за национална сигурност. Визия за нейното развитие и стратегическо управление“ с три подраздела: Анализ на състоянието и проблемите на системата  за национална сигурност и на нейното стратегическо ръководство и управление; Визия за стратегическото управление  и развитието на системата за национална сигурност  и на трето място– Ресурсно осигуряване на системата за национална сигурност.

Третият основен раздел е под заглавие „Армията в контекста на поуките и уроците от войната в Украйна“ с пет подраздела:  Една година от инвазията в Украйна; Поуки и уроци за политиците от войната; Уроци за военното ръководство, командирите и щабовете на българската армия; Българската армия в контекста на войната в Украйна. Алтернативни подходи и мерки за решаване на проблемите.

В края на книгата следват три теми  за българското разузнаване, между които «Разузнаването–ябълка на раздора» и «Шефовете на служли нсе са кукли».  и три теми по въпросите за национален суверенитет, национално движение за мир и България–зона за мир.

Бих препоръчал на издателите в краткото представяне на един автор да посочват заглавията на издадените вече от него книги, за да може неосведоменият читател да добие по–пълна представа за насоките на неговите изследванията и принос.