Парадоксите на българския стокообмен Печат
Автор Експерт   
Събота, 28 Октомври 2023 19:20

Парадоксите на българския стокообмен

Борислав  Георгиев

Стокообменът на България през последните десетилетия е красноречив показател за състоянието на икономиката. Числата в приложената таблица и екстраполацията за цялата 2023 г., направена на база полугодието, показват растеж и стабилност, но при много милиарден отрицателен баланс и редица български парадокси:

Стокообмен в милиарди евро

2018

2019

2020

2021

2022

2023 полугодие

2023 екстраполация

ИЗНОС

28.6

29.9

28

35

48

22.9

46.6

Износ за ЕС27

17.7

18.2

17.6

22.2

29.4

13.9

27.7

Дял на ЕС27 в %

61.9%

60.8%

62.8%

63.6%

61.2%

60.7%

59.4%

Позиция на България в износа на ЕС27

20

20

21

20

20

20

20

ВНОС

32.1

33.7

30.7

39.2

55.5

25.2

52.2

Внос от ЕС27

19.8

20.5

18.6

23.6

30.7

15

31

Дял на ЕС27 в %

61.6%

60.8%

60.7%

60.2%

55.3%

59.8%

59.4%

Позиция на България във вноса на ЕС27

19

20

20

20

20

20

20

БАЛАНС

-3.50

-3.80

-2.70

-4.20

-7.50

-2.30

-5.60

Баланс с ЕС27

-2.10

-2.30

-1.00

-1.40

-0.70

-1.10

-3.30


Източник: данни от www.trademap.org, обработени от автора, окт. 2023

 

Ето и част от злободневните изводи на база тези числа.

  1. България е интегрирана и неразделна част от икономиката на ЕС27 в производството, износа и вноса на стоки защото преобладаващата част ( 60 % от стойността) на българския износ и внос за последните 21 години е с ЕС27.  Българският износ и внос устойчиво са на 20 позиция от тези на целия ЕС27 с десетилетия. Износът е с дял от 0.1 % в първата половина на тези 21 години и впоследствие става 0.2 % от общия такъв на ЕС27. Вносът има дял от около 0.4 % и достига около 0.7 % за последното десетилетие. Българската евроинтеграция е необратим процес. Структурно определящите милиардни износители са български юридически лица, но собственост на фирми от ЕС или страни, чийто пазар e ЕС. Затова да се твърди, че българската администрация  управлява процеса е може би равностойно на твърдението че метеоролозите управляват времето. Правилата са европейските. Когато се налага, чуждите собственици, привикват на закуска или обяд чрез смесените търговски камари, съответните български ръководители и се намира решение на българските особености, пречещи на добросъвестната им делова дейност;

 

  1. Географията на българският стокообмен е концентрирана в ЕС27 и няколко държави извън него. При българският износ това са 8 страни (само две от тях Турция и Сърбия не са страни от ЕС27)  с общ дял от 50 % от стойността, а общо 23 държави формират 80 % от стойността на износа. При вноса 7 страни с общ дял от 55 % от стойността за 2022 г. и общо 17 държави формират 81 %. От тях само РФ, Турция, Китай, Украйна и Сърбия не са членове на ЕС27. Общо в износа и вноса българските външнотърговски партньори с дял 80 % са 24 страни, от които само 6 не са членове на ЕС27.

  1. Стокови примери от последните 21 години.

-        Домати/Банани - най- парадоксалният  е показателят съотношението на тоновете внасяните домати (от мтп 0702) и тоновете внасяни банани (от мтп 0803)  в България, ЕС 27, Турция и Сърбия. За 2022 това са 84 хиляди тона домати срещу 63 хиляди тона банани в България. То е 1,4 за България – безспорният „ЛИДЕР“? За останалите, както и Сърбия и Турция е под 0.5. Всички те също обичат бананите, което не им пречи да са самодостатъчни при гледането на домати. От 2003 г насам България е нетен вносител на домати. Устойчивият български отрицателен баланс в евро се променя между 2 и 53 милиона евро за 2022 г. От 2007 година той нараства поне десетократно в сравнение с времето преди пълноправното членство в ЕС. В натура ние отново устойчиво внасяме между 8 хиляди и близо 84 хиляди тона за 2021 г. повече отколкото изнасяме!?!

-        Картофите (от мтп 0701)  - Последните 21 години България е нетен вносител на картофи. Устойчивият български отрицателен баланс в евро се променя между 3 и 13 милиона евро за 2022 г. В натура ние отново устойчиво внасяме между 14 хиляди и повече от 43 хиляди тона, повече отколкото изнасяме!?!

-        Зеле (от мтп 070490)  - Последните 21 години България е нетен вносител на зеле. Устойчивият български отрицателен баланс в евро се променя между 3 и 13 милиона евро за 2022 г. В натура ние отново устойчиво внасяме между 14 хиляди и повече от 43 хиляди тона, повече отколкото изнасяме!?!

-        Краставици и корнишони (от мтп 0707)  - Последните 21 години България е променлив вносител на краставици. Повече години сме с положителен баланс, като за 2017, 2018, 2019 и 2022 има отрицателен баланс в евро между близо 1 и 3 милиона евро. В натура ние сме нетен износител на краставици до 2011 г., но започвайки от 2012 до 2022 устойчиво внасяме между повече от 2 хиляди и близо 23 хиляди тона, повече отколкото изнасяме!?!

-        Чесън (от мтп 070320)  - Последните 21 години България е нетен вносител на чесън. Устойчивият български отрицателен баланс в евро се променя между 100 и 700 хиляди евро. В натура ние отново устойчиво внасяме между повече от 100 тона до 3 хиляди тона, повече отколкото изнасяме!?!

Ние самоунищожихме производството на вековни български зеленчуци. Упорстваме в това с най-пресните законови промени, с които вероятно, например като начало, пазарджишкото поле ще „слънчаса с панели“ а не с домати, зеле, краставици  и други зеленчуци?

-        Електро енергетиката - Най-големия зелен рилски „акумулатор“ на Балканите, сътворен от български и японски инженери преди десетилетия -  „счупената“ ПАВЕЦ- Чаира, само за 2021 и 2022 можеше да осигури поне 800 Гига ват часа или над 80 милиона евро без Брюксел. Ядрената енергетика преживява турбуленции у нас без да се дава каквато и да било информация къде се/ ще се съхранява отработеното ядрено гориво? Какво бъдеще чака нашите деца и внуци у нас десетина години след като похарчим нови милиарди? Дали „счупването“ на „акумулатора“  не е иновационен ЗЕЛЕН подход за развихряне на „батерийни“ проекти, които да бъдат захранвани с евро? С възможен, вероятно допълващ страничен ефект към съдбата  на енергетиката (гръбнака на българската икономика) и земеделието?. Въпреки, че в последното десетилетие България беше  сред водещите 5  нетни износители на електроенергия в рамките на ЕС27 и на Балканите.

 

-        Розовото масло – преди години НС забрани за приватизация стратегически български предприятия, като ВМЗ, Кинтекс, ЛБ Булгарикум, Българска роза и др. По-късно министрите Дянков и Трайков предложиха и беше създадена Държавната консолидационна компания (ДКК) като „шапка“ на тези предприятия. Един от „резултатите“  на тази шапка беше „счупването“ на лабораторията „Българска роза“, хамурираща и подпечатваща с червен восък стъклениците с изнасяното българско розово масло (един килограм от хамурираното розово масло, се изнасяше за поне 4 хиляди евро през 20-ти век). Второто десетилетие на 21-ви век розовото масло вече се изнася на два-три пъти по-малка цена. Защо в България вече не влизат милиони евро от този вековен български продукт?

 

-        Сухо млечен парадокс -  от 2018 г. насам, включително и полугодието на 2023 г. България внася сухо мляко в тонове, повече отколкото внасят Гърция и Румъния взети заедно, с изключение само на 2020 г.! Ето числата:

Внос на сухо мляко от мтпп 040210 в тона

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023 полу годие

България

19,795

22,248

16,281

22,227

18,633

9,599

RO + GR

16,906

21,970

19,274

20,009

21,069

8,900

Румъния

7,114

10,909

10,433

10,887

12,158

4,721

Гърция

9,792

11,061

8,841

9,122

8,911

4,178

Източник: изчисления на автора по данни от www.trademap.org, окт. 2023

Къде и как се усвоява това сухо мляко в българската промишленост в сравнение например с нашите съседи ?

 

-        Мед и медни изделия от глава 74 на митническата тарифа

Мед и медни изделия

2003

2007

2011

2018

2022

2023 екстра полация

Износ в милиона евро

403

1,358

2,336

2,545

4,014

2,926

Баланс в милиона евро

351

1,026

1,859

1,900

2,816

1,802

Позиция в износа на ЕС27

10

8

7

7

5

8

Източник: Изчисления на автора на база данни от www.trademap.org, окт.2023

Медта и медните изделия са един от водещи, устойчиви и стратегически милиардери в износа от България. Те са от нашето минало и, едновременно с това, метал на бъдещето. Плановете на медодобивните фирми са за разширяване и развиване на медта и изделията с по-висока добавена стойност, заради избухващата  електро мобилност в света.

 

-        Златна руда и концентрати от 261690

Златна руда и концентрати

2003

2007

2011

2018

2022

2023 екстра полация

Износ в милиона евро

0,4

0

0

342

546

734

Баланс в милиона евро

-0,1

0

0

281

462

657

Позиция в износа на ЕС27

5

27

27

1

1

1

Източник: Изчисления на автора на база данни от www.trademap.org, окт.2023

Златната руда и концентрати са на една от водещите и стратегически позиции в износа от България след 2012 г. Златото и другите редки метали, съдържащи се в тази руда, са сред критичните и национални съвременни приоритети на САЩ и ЕС27 за 2023 г..

Добивът и преработката на мед и злато са устойчиво развиващи се сектори. При техния мащаб и особености и предстоящото членство в ОИСР на България остро възниква въпроса за реалните постъпления в българския бюджет от този износ. Никой не предоставя данни къде е България, спрямо най-добрите практики например на страни членки на ОИСР в данъчни практики, концесионни договори и т.н. за подобни случаи?

Представените данни са аритметични изчисления на автора, на база информацията от www.trademap.org достъпна през октомври 2023 г.

 

София, 27 октомври 2023                                    Б.  Георгиев