Разговори за България и международните отношения Печат
Автор Експерт   
Вторник, 14 Ноември 2023 11:50

Разговори за България и международните отношения

В четвъртия ден от Университетската седмица на книгата се включиха икономическият анализатор Кузман Илиев с последната си книга „България може сама – размисли за просветеното българолюбие“ и проф. д.пол.н. Атанас Гочев с двутомния труд „Теория на международните отношения“.

Модератор на събитието с Кузман Илиев беше доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра „Икономикс“. В уводните си думи той сподели, че у нас е заложена провокацията да мислим и отправи въпроси към аудиторията дали научихме собствените уроци в историята и дали можем да ги ползваме за едно по-адекватно бъдеще.

Кузман Илиев поздрави УНСС, че има енергията да се грижи за студентите, да полива и тори тази почва, в която трябва да се хвърлят семената, които впоследствие ще избуят в прекрасни интелектуални цветя. „Не мога да повярвам и се радвам, че в това технологично време, твърде модерно и изключително динамично, сме се събрали да говорим за книги. Важно е да се каже, особено пред вас, които сте бъдещето на България, че трябва да се четат книги, за да има системно мислене, защото то ще ви помогне, където и да работите, да взимате решения ежедневно. Икономиката е комплексна система и, за да работиш, трябва най-малкото да разбираш концептуално света“. Той цитира Уорън Бъфет по отношение на най-важните качества, необходими на младите хора – да се научат да мислят, да говорят и да пишат – това са умения. „Ако вие можете да изразите вашите мисли устно и писмено и да дефинирате ясно посланията си, ще бъдете успешни в живота, защото колкото и да говорим за изкуствен интелект и нови технология, винаги ще има нужда от хора, които да бъдат емоционално интелигентни, такива които показват посоката, които успокояват, вдъхновяват, а с тях се развива и обществото. Правя тази начална уговорка за четенето, за това колко е важно то, защото тя ви дава възможност да изграждате една матрица, която ви прави много силни, а това е важна инвестиция“.

Кузман Илиев представи последната си книга, в която ключовото послание е: „България може сама“. Като част от глобализацията трябва да се възползваме от икономическото й лице. В същото време „политическото“ лице на глобализацията застрашава националната културно-духовна идентичност. Единствено от себепознанието и волята ни като народ зависи дали ще съхраним натрупаното културно богатство и национална памет, както и дали ще ги развием, така че българският дух и самосъзнание да пребъдат във времето. Книгата е замислена да събере синтезираното знание, което да предизвика мислене у читателя. Авторът уточни, че направленията в нея са три. Първото засяга идеологическата система, в която живеем, и даде пример как зелената сделка променя много неща днес, включително и цените. Втората линия в книгата е историческата, в която се търсят допирни точки между историята и икономиката. Той посочи ниското самочувствие на българите и в същото време славната ни история, давайки примери от Средновековието. В третата линия авторът се обръща към икономическата теория и логиката, и наложеното мнение че „малкият“ не може да бъде силен, оборвайки този факт с примери, като Швейцария, Лихтенщайн, Андора, Сингапур, които са малки, но богати, намерили формулата си в какво са добри и разбили този комплекс. „Очевидно е, че става въпрос за идеи, не за територия. Важно е да мислим стратегически и да говорим и мислим за десетилетия напред. Добрите икономически идеи те правят по-богат. Когато си по-богат не гледаш на съседа като на враг, а мислиш за просперитет“, допълни той.

Проф. д.пол.н. Атанас Гочев представи двутомния труд „Теория на международните отношения“, като събитието отбеляза и 45 години отдаденост на професор Гочев на науката за международните отношения. Изданието показва основната роля на теорията за разбирането и обяснението на динамиката на международните отношения и световната политика независимо дали се изследват глобални, или регионални проблеми, въпроси на сигурността, тероризма или световната политика. Трудът е рецензиран в списание European Review of International Studies, Volume 10 (2023), Issue. 2, индексирано по Scopus. Проф. д.пол.н. Атанас Гочев запозна аудиторията как и защо са били написани двата тома, които съдържат общо 1700 страници, разгледа какво е било състоянието на книжния пазар, изтъквайки, че до 90-те години на ХХ век не е имало систематизирано учебно помагало. Той уточни, че обхватът на първия том се основава на т.нар. традиционни теории на международните отношения, включително марксизъм и критическа теория, а във втория том се разглеждат новите теории от 80-90-те години на миналия век, включително феминистки и екологични. 


Премиерата събра емблематични лица на българската дипломация. Коментар за двутомника направи онлайн Николай Младенов, директор на Дипломатическа академия „Ануар Гаргаш“ в ОАЕ и министър на външните работи (2010 – 2013). „С времето човек си дава сметка за хората, които са оказали влияние в живота му. Вие държите едно от първите места в моя живот. Вие възпитахте във вашите студенти да имат критично мислене, не само желанието, а и нуждата от това да разберем не само това, което се случва около нас, но и какви са теоретичните идеи, които обясняват международните отношенията. Тези книги трябва да бъдат настолни за всеки, който се занимава с външна политика. Това, което ми хареса в тях е начинът, по който те са разделени, както и подходът, който сте избрали за навлизане в отделните теми. Все повече външната политика е в центъра на общественото внимание и се оформят много фундаментални промени, което изисква бъдещите дипломати да навлизат много по-дълбоко в темите и това, което сте направили е изключително важно“.

„С респект към вашия труд, изключително съм благодарен и признателен“, се обърна към проф. Гочев Н. Пр. Ради Найденов, извънреден и пълномощен посланик в Княжество Лихтенщайн, студент на проф. Гочев. Той добави, че много от студентите на проф. Атанас Гочев са се включили в политическия живот на страната. „Да имаш избор е отговорност, което изисква фундаментална подготовка за един дипломат, книгата е нещо значимо“.

Г-жа Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) и ръководител на софийския офис, посочи, че светът вече е по-сложен спрямо периода на Студената война или последвалият мирен период и теориите на международните отношения вероятно трябва да бъдат гледани повече в комбинация, отколкото в последователност и благодари за инструментите, които тази книга дава.

Г-жа Елена Поптодорова, вицепрезидент на Атлантическия клуб и посланик на България в САЩ в периода 2002 – 2008 посочи, че томовете имат фундаментално значение за дипломатите. „Дипломацията е професия на прецедента и непознаването му има тежки въздействия и резултати, особено при взимане на решения. В повечето случаи бива или надценявана, или подценявана. Когато политиката е слаба, дипломацията става изкупителна жертва, а в обратната ситуация - брошка на ревера. Надявам се, че познанието, което дава книгата и което отсъстваше години наред ще даде най-малкото база, аргументи и самочувствие на дипломатите да дават правилното и необходимо място на дипломацията и тя да не е коз за разиграване“.

Г-н Илиян Василев, посланик в Русия (2000-2006) и студент от първия випуск на проф. Гочев го поздрави за дръзновението през неговия професионален път. Той подчерта, че тази книга трябва да се разглежда в контекста на българската школа по МО. „Няма по-базисна книга за МО и всичко да е събрано в една настолна книга, което е много добре за студентите“. Той уточни, че всяко нещо, за да бъде разбрано, е необходим контекст и обикновено това е знанието, че тази книга ще даде необходимото знание.

Г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към МВнР посочи, че „в практиката се сблъсква с проблема за знанията и уменията, защото очакваме студентите, които идват при нас да са научили нещата в Университета, но се оказва, че нямат необходимите знания и тези томове ще бъдат много ценни. Вярвам, че тази книга ще създаде ред в дипломатически им знания“ (на снимката долу).

Г-н Здравко Попов, основател и директор на Дипломатическия институт към МВнР (2003 - 2006), определи книгата като нещо капитално, „това е Opus magnum за автора, неговият голям личен проект, дава пъстротата от теории, от които да избираме“ (на снимката долу).


„За нас, вашите студенти от МО, Вие, преподавателите, бяхте „титаните на мисълта", защото освен познанията, с които ни дарявахте, ни давахте възможност свободно да изказваме мнения, да спорим, да преодоляваме и прескачаме наложени догми за отношения между преподавател и студент. Не случайно, студенти от специалността в течение на годините заеха такива високи постове в държавата като министър-председател и министър на външните работи (Марин Райков), вицепремиер и министър на външните работи (Ивайло Калфин), министри на външните работи (Николай Младенов, Кристиан Вигенин, Ради Найденов, моя милост, Николай Милков), мнозина бяха изпратени посланици и представляват и днес нашата Родина в чужбина, а други намериха своето място и признание в науката, икономиката и политиката", се казва в приветствие, изпратено от Стелиан Стоев,  извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания.

Към приветствията се включиха и авторите, участвали във втория том.

Източник: УНСС