Българската самоНЕдостатъчност Печат
Автор Експерт   
Събота, 25 Ноември 2023 10:13

Българската самоНЕдостатъчност. Легендите за нашите храни и продукти задушени от „визии“, „стратегии“ и „програми“

Борислав Георгиев

Данните от външнотърговския стокообмен на България за периода 2003 – 2023 г. в натура и стойност, сравнени и с нашите балкански съседи показват устойчива самоНЕдостатъчност за основни храни (според главите на митническата тарифа), като месо, мляко, плодове и зеленчуци заради постоянния значителен отрицателен външнотърговски баланс и в евро и в тона и за някои напитки. Само при зърното има съществен положителен баланс.

СамоНЕдостатъчността е в сила и за основни напитки (според глава 22 на митническата тарифа), като бира, безалкохолни напитки, концентрирани алкохолни напитки, оцет заради постоянния значителен отрицателен външнотърговски баланс и в евро и в литри, като те формират и като цяло за общо за 22 глава за последните пет години.

Представени са средногодишните стойности за последните пет години 2018 г. – 2022 г.  на база световните външнотърговски данни от www.trademap.org, проверени чрез аритметична екстраполация за 2023 на база данните от полугодието.

Средногодишен външнотърговски баланс (износ-внос) на основни групи храни

2018 г. - 2022 г.

МЕСО (гл.2 на МТ)

МЛЯКО (от гл.4 на МТ)

ЗЕЛЕНЧУЦИ (гл.7 на МТ)

ПЛОДОВЕ (гл.8 на МТ)

Общо месо, мляко, зеленчуци, плодове

ЗЪРНО (гл.10 на МТ)

BG

Милиона EUR

-253

-138

-60

-113

-564

1,306

Хиляди тона

-217

-110

-215

-291

-833

6,381

RO

Милиона EUR

-737

-490

-410

-640

-2,277

2,372

Хиляди тона

-390

-288

-630

-843

-2,151

11,032

SR

Милиона EUR

-81

-26

4

423

320

575

Хиляди тона

-38

2

43

98

105

3,023

MK

Милиона EUR

-107

-51

46

2

-110

-22

Хиляди тона

-62

-43

85

70

50

-99

GR

Милиона EUR

-1,066

-49

-75

681

-509

-286

Хиляди тона

-348

-180

-132

1,024

364

-1,362

TR

Милиона EUR

568

277

791

3,408

5,044

-2,960

Хиляди тона

504

164

1,307

3,325

5,300

-12,328


Източник: Изчисления на автора на база данни от www.trademap.org, ноември 2023

 

При месото за 2022 г. отрицателния баланс е на стойност от повече от 278 милиона евро (прогнозен от 349 милиона за 2023 г.) и 212 хиляди тона в натура (прогнозен от 214 х. т. за 2023). За целия период от 2003 г. до 2023 г. отрицателен баланс има за свинското и телешко месо в евро, положителен баланс за овчето месо до 2020 г. в евро, след което става отрицателен и положителен баланс за пилешкото в евро, но отрицателен в тона.

При млякото и млечните продукти за 2022 г. отрицателния баланс е на стойност от повече от 217 милиона евро (прогнозен от 232 милиона за 2023 г.)   и 124 хиляди тона в натура (прогнозен от 170 х. т. за 2023). За целия период от 2003 г. до 2021 г. положителен баланс има за сиренето и кашкавала в евро, и отрицателен баланс в тона за 2003 г – 2023 г.; отрицателен баланс за мляко и масло в евро и в тона за 2003 г – 2023 г.

За зеленчуците има положителен баланс до 2006 г. След влизането в ЕС през 2007 до днес изцяло отрицателен баланс. За 2022 г. е 91 милиона евро (прогнозен от 292 милиона за 2023 г.) и 279 хиляди тона в натура (прогнозен от 286 х. т. за 2023). За целия период от 2003 г. до 2021 г. устойчиво отрицателен баланс има за зелето, морковите, лука, картофите и доматите в евро и в тона.

За плодовете има постоянно отрицателен баланс за тези 21 години и в евро и в тона. За 2022 г. е 145 милиона евро (прогнозен от 176 милиона за 2023 г.) и 303 хиляди тона в натура (прогнозен от повече от 286 х. т. за 2023). За целия период от 2003 г. до 2021 г. устойчиво отрицателен баланс има за пъпешите и дините, гроздето и ябълките в евро и в тона.

При зърното има постоянен положителен баланс и в евро и в тона за последните 21 години. За 2022 г. е 1,670 милиона евро (прогнозен от 1,446 милиона за 2023 г.) и 5,029 хиляди тона в натура (прогнозен от повече от 5,717 х. т. за 2023). За пшеницата балансът е 1,365 милиона евро или 3,977 хиляди тона за 2022 г. (прогнозен от 1,085 милиона евро  - 4 милиона тона за 2023 г.). Вносът на пшеница от Украйна в България за 2022 г. е близо 19 хиляди тона, а за 2023 се очаква да бъде хиляда тона, т.е. несъществени от икономически количества. Анализът за зърното трябва да бъде допълнен с числата за годишните държавни земеделски субсидии предоставени на зърно производителите.

Таблицата за напитките е:

Страна

Средногодишен баланс за периода 2018 г. - 2022 г.

Милиона

мтп 2207 - Етилов денатур. Алкохол   > = 80 %

мтп 2206 - Други фермент. напитки

мтп 2204 - Вино

мтп 2205 - Вермути и други

мтп 2209 - Оцет

мтп 2201 - Вода

мтп 2203 - Бира

мтп 2202 - Води подсл. и безалк. напитки

мтп 2208 - Етилов денатур. алкохол < 80 %

Общо гл.22 на МТ

BG

EUR

47.8

8.8

6.2

1.3

-0.4

-3.9

-31.3

-73.7

-76.4

-121.8

литри

57.1

10.9

11.6

5.1

-0.3

17.2

-60.5

-105.9

-0.1

-68.8

TR

EUR

-92.1

0.0

-10.2

-1.1

4.0

52.1

29.0

72.0

-100.1

-46.3

литри

-142.2

0.0

-1.2

-0.4

7.4

396.5

58.1

261.8

-14.8

565.3

RO

EUR

-122.5

-12.1

-48.9

-1.1

-2.4

-1.3

-19.9

-51.2

-137.5

-395.9

литри

-130.8

-16.6

-26.4

-0.3

-3.4

-9.2

-10.4

37.4

-17.5

-177.0

GR

EUR

-82.6

-3.9

34.7

-2.6

15.1

5.3

4.2

-44.5

-60.6

-134.9

литри

-92.7

-4.0

12.2

-1.3

45.4

55.6

31.5

-54.8

15.2

7.2

SR

EUR

-7.5

5.9

-9.4

0.4

0.5

91.6

106.9

192.2

-0.7

379.7

литри

-5.6

4.5

-12.2

0.2

-0.1

19.4

32.2

97.3

-1.1

134.5

MK

EUR

-0.8

-0.3

48.8

-0.1

0.0

-5.4

-2.8

-11.0

-8.6

19.9

литри

-1.0

-0.3

68.0

0.0

1.8

-26.1

-2.3

-14.7

-1.0

24.4


Източник: Изчисления на автора на база данни от www.trademap.org, ноември 2023

 

На Балканите Румъния е със силно отрицателен баланс за цялата 22 глава и за всяка от отделните видове напитки като стойност и количество. Следва България, като запазваме малки положителни стойности за виното (но при устойчиво намаляване на износа), етиловия денатуриран алкохол със съдържание повече от 80 %, вермутите и други ферментирали напитки. Парадоксалното е българското отрицателно салдо в евро за водата. При оцета, бирата, безалкохолните напитки и концертирания алкохол със съдържание по малко от 80 % са големите отрицателни салда и в евро и в литри! Следват ни Гърция и Турция с отрицателно салдо само в евро. Отличниците са Сърбия и Северна Македония със значителни положителни салда и в евро и в литри. На пръв поглед числата за виното, водата и бирата не будят тревога за последните 21. По-подробния и внимателен прочит на години обаче е основание за тревога:

Виното – До влизането ни в ЕС през 2007 г. балансът в евро е положителен в диапазона 75 – 100 милиона литра и между 60 – 70 милиона евро, като сме имали износ за 2006 г. от близо 78 милиона евро при внос от 8 милиона евро. След това числата устойчиво падат от 81 до 3 милиона литра положително салдо за 2022 г. а в евро от близо  + 63 милиона евро до отрицателното салдо от 6 милиона евро за 2022, като за 2023 се очаква да стане минус 35 милиона евро, формирано от вноса на вино от Франция, Италия, Нова Зеландия, Германия, Испания и Северна Македония….. Всичко това след няколкото хилядолетия винена история и повечето от 250 бутикови винени изби в България от последните години! Износът се срива устремно, а отрицателния баланс стръмно се възкачва!

Водата –минералната и изворната вода, се появи в българския износ в последните десетилетия.  Премина върха от 60 милиона литра и близо 600 хиляди евро положителен баланс до влизането в ЕС през 2007 г., като след това се колебае и слиза на 32 милиона литра за 2022 г. В стойностно отношение достига отрицателно салдо от повече от 6 милиона евро за 2022 г. (износ за близо 28 милиона евро   и внос за 34 милиона евро) с прогнозна отрицателна стойност за 2023 г. от повече от 9 милиона евро, формирано от Унгария, Италия, Франция, Сърбия Турция и Северна Македония!

Биратадостига отрицателно салдо от повече от 2 милиона литра и повече от 1 милиона евро преди 2007 г. След това, в ЕС отрицателния баланс достига повече от 72 милиона литра и повече от 42 милиона евро за 2022 г. (износ за близо 3 милиона евро при внос от 45 милиона евро ) Прогнозният отрицателен баланс в евро за 2023 за бирата е малко повече от 32 милиона евро. Той ще се формира от Сърбия, Германия, Чехия, Нидерландия, Полша, Белгия, Румъния, Турция

Тези данни са основата, на която можем да направим следните нерадостни, но обосновани изводи за българската СамоНЕдостатъчност:

  • Популярната история за българското земеделие (хранило нас и наши съседи и съюзници през вековете от историята на България, въпреки владичествата, царството и социализма) отдавна вече не е вярна. Това не само, че не бива повече да се пропуска и/или премълчава, а следва да предизвика задълбочен анализ за причините, внимателно стратегически планиране и предприемане на незабавни и конкретни мерки още в следващите месеци и години.
  • През този анализиран период, нашите съседи от Сърбия и С. Македония успяват развиват своето зеленчукопроизводство и овощарство без европейско финансиране и субсидии и/или регламентите и директивите от Брюксел, при условията на сходни климатични условия, но очевидно различен функционален човешки фактор – политически и корпоративен.
  • Легендата за българското вино стремително губи територии и мащаб. Това не бива повече да се пропуска и/или премълчава. Трябва СПЕШЕН задълбочен анализ за причините и предприемане на незабавни и конкретни мерки на ниво лозарство и винарство, за да има здрав сноп, а не на отделни бутикови съчки.
  • Последните двадесет години, нашите съседи от Сърбия и Северна Македония успяват  устойчиво да съхранят и развиват своето производство/износ на напитки. Защо да не се поучим от тях?
  • Време е да се концентрираме и фокусираме към изграждане и развитие на човешкия фактор, без който природните дадености и/или легендите нямат бъдеще. Още през 1995 г., н. пр. Томас О’Съливан – посланик на ЕС тогава у нас,  ни предупреждаваше, че трябва да изграждаме функционален капацитет, за да устоим на конкурентния натиск на общия пазар..
  • Време е производството на български храни и напитки час по-скоро да се отърси от т.нар. „визии“, „стратегии“ и други „програмни документи“, които очевидно обслужват единствено малки групи „усвоители“ на евро-средства, в ущърб на действителните производители, на икономиката на България като цяло.

 

25 ноември 2023 г.                                                Борислав Георгиев