Без електрическа независимост няма жизненост и развитие Печат
Автор Експерт   
Вторник, 13 Февруари 2024 13:55

Без електрическа независимост няма жизненост и развитие

Електричеството на Балканите за времето 2019 – 2023 г.

Борислав Георгиев

Износът на електроенергия от мтп 271600 в Гига ват часа на Балканите е съществен и интегрален показател за икономиките на България, Турция, Гърция, Румъния, Сърбия и Северна Македония.

Използвам световните външнотърговски данни от www.trademap.org като за цялата 2023 правя екстраполация на числата от деветмесечието. Прилагам таблиците за износа и външнотърговския баланс само в ГВтЧ:

ИЗНОС в                  Гига ват часа

2019

2020

2021

2022

2023 екстра полация

Сърбия

1,514

2,378

1,595

1,236

13,261

Румъния

3,092

4,575

4,853

2,198

12,334

Гърция

2,808

1,109

1,686

2,198

5,203

Северна Македония

2,012

2,324

1,438

1,967

3,678

България

7,020

4,422

5,819

4,075

2,108

Турция

1,942

9,565

3,492

2,153

1,576 

БАЛАНС в                  Гига ват часа

2019

2020

2021

2022

2023 екстра полация

Сърбия

494

1,341

209

-482

5,372

Румъния

-1,711

-2,070

-3,410

-6,351

4,481

Северна Македония

161

-135

-1,624

-1,976

506

България

5,256

2,548

4,311

2,595

-191

Турция

1,011

4,546

2,311

-2,007

-5,714

Гърция

-22,757

-6,204

-11,407

-1,923

-6,700

Източник: Изчисления на автора на база данните от www.trademap.org, февруари 2024

 

Числата през годините и сравнението с числата на нашите съседи позволяват да бъдат направени следните изводи:

  1. Има значителни турбуленции на Балканите в сектора електро енергетика, които се преодоляват различно от различните държави;
  2. Петилетката след 2019 показва значителен български срив, дори устойчиво само ликвидиране тъй като:

2.1.        Българският износ е бил почти равен на общия износ на всичките останали балкански страни за 2019 г. при положителен баланс от 5 Тера ват часа. В края на петилетката, през миналата година вече се сриваме. Екстраполираните данни показват, че Сърбия, Румъния, Гърция и Северна Македония поотделно вече имат значително по-голям износ от България?

2.2.        За пръв път от десетилетия България миналата година има отрицателен външнотърговски баланс от 191 ГВтЧ. Ако работеше най-големия роден зелен акумулатор в региона ПАВЕЦ Чаира, (годишно с повече от 400 ГВтЧ, съградена преди 45 години) щяхме да имаме положителното салдо!

2.3.        Само ликвидирането упорито продължава с проектите за вятърните перки в морето, без да отчитаме  например дори тревожния балканския опит. Планират нови ядрени блокове без дори да се загатва как ще се решава стратегическия проблем за съхранение на отработеното ядрено гориво. Всичко това е в ущърб на бъдещето на нашите деца на тази земя.

 

3.Държавите на Балканите намират начин, в някаква степен да неутрализират външни фактори (често ежедневно описвани като върховенство на сделката на „зелени хунвейбини“ и/или „евро атлантически“ ценности). България очевадно не просто не може да направи това с наличния ръководен и административно структурен капацитет, но продължава да копае под дъното. Без електрическа независимост няма жизненост и развитие.

 

София, 12 февруари 2024 г.                                        Борислав Георгиев