ПолитНЕкоректно ровичкане в историята Печат
Автор Експерт   
Сряда, 12 Юни 2024 11:29

ПолитНЕкоректно ровичкане в историята

Огнян Гърков

Знаем ли си старата и древна история­? Oсвен учебниковите й версии от стотина – 150 години насам и манипулиращата политкоректна агитация от последните двадесетина?

В ход е реклама на "Истинската история на българите" на Александър Бояджийски, изд. "Кан", 7531 г. (= сегашна 2023 г.) по Старобългарския календар. Признат за най-точен в света. Има съвпадения с изследвания на солидни учени от Общобългарската фондация „Тангра Тан Нак Ра“, на Организацията на обединените българи, на Международната академия по българознание, иновации и култура. Според близките и съвпадащи версии, европейската цивилизация възниква преди 100-75 века около сладководното дотогава Черно море. Подхранвано от пълноводните реки Дунав, Днепър, Днестър, Дон и Кубан. Морето повдига нивото си с 90-100 метра и 100 000 кв.км. са заляти от средиземноморска осолена вода. Катаклизъм, всемирен потоп! Масови преселения на север и североизток, с векове. До откриването на Новите земи до ден днешен тук са концентрирани 50% от черноземните почви в света – в сегашните Украйна, България, Румъния, Молдова, Русия. Плюс богати за прехрана гори и реки. Т.е., цивилизацията тръгва не от Африка, а от Балканите + островите в Беломорието. И оттам на север, т.е. към Европа, и североизток – Кавказието, Мала Азия и пр.  Сега на Балканите има 12 държави. Те ползват 8-12 официални езици. Сиреч, колкото са признавали за отделни, самостоятелни езици сред 5-те или 6-те (1. български-сръбски-хърватски-словенски-босненско-черногорски-„македонски” 2. албански 3. румънски 4. гръцки 5. турски).

***Няма цивилизация без език с азбука. Така, че претенденти в региона могат да бъдат само с говорящите езици №№ 1 и 4, т.е. БЪЛГАРСКИ и сродните му диалекти, наречия, говори и официализирани като отделни езици, и ГРЪЦКИЯТ. Гръцки не се говори никъде в света освен в Гърция и в част от Кипър, като официален език. А разклоненията на старо/древно/българския са плодотворни сред 120 родово-племенни обединения в древността на бялата европейска раса в сегашна Централна и Източна Европа. Вкл. в Чехия, Полша, Словакия, Румъния, Молдова, Украйна, европейска и донякъде централна Русия, Беларус, Литва, Латвия, частично Унгария, северна Италия, днешната европейска част и цялото малоазиатско крайбрежие на Турция. Плюс преди в Кипър, Крит и всички острови в Бяло море. Всички те принадлежат към една и съща древна етническа група, преди това: Бялата раса! Като най-близки до прабългарския «балкански» сръбски-хърватски-... и пр. са гръко-руско-немската (на Екатерина Велика) фантасмагории «църковно-славянски» и производните «славянски» езици. За поддръжниците славянство произтича от «слава», за опонентите от «Sklave” (от немски =роб). Преди тези 6-10 в. в т. нар. славянска Европа е ползван древният български език.

**Проблем на историците-българофили е, че основните източници са най-често изцяло неправдоподобните гръцки, донякъде по-късните римски и „славянски”. За първо неоспорвано държавно образувание в региона се приема Одриското царство на нашите предшественици тра/о/ките (460 г.пр.н.е. – 46 г. от н.е.). Със столици Ускудама (Одрин) и Севтополис (край Казанлък). Известни по нашите земи са римското владичество (I-VI век от н.е.), гръцкото (1018-1185 г.), турското робство. От 4200 години насам са съществували общо 12 държави на българите, с №1 Одриското царство, ..., по-късно Волжка България, Стара Велика България (в днешна Украйна), последната от кан Авитохол от 165 г. от н.е., Аварският хаганат на Баян/от рода Дуло (от тогава звучат Варна и Варшава), Черна България (Кара Булгар), Аспарухова България и т.н.

Българите се появяват като родоначалници на БЯЛАТА раса в Европа, заедно упоменатите по-горе ползватели на древнобългарски език. Поне преди 75 века! Думите (фонемите) БУ/Ъ/О/Л - Г/Х/АРИ (близко до хора, хоро и пр.) = Бели хора, човеци. По подобие: Бал-кан = Белият к/хан, владетел, властелин. Или „Бялото владение”. Оттам и Бялото море, а в Бал-тика, Балтийското море също = Бяло море. Дори Албания от „алб”(бял) на латински е = на България, от времето на римската окупация.

Гърците (ахейци, елини.. и подобно словесно творчество) се появяват на беломорските острови и на Балканите преди 4000-4100 години. Те са африкански емигранти от крайбрежието  около сегашна Либия. В продължение на 600-800 г. гърцизират чрез оплождане тукашни белокожи жени. Променят езика и самосъзнанието им, също както османлиите след векове, и ги асимилират. Днес «сърцето на Гърция» Пелопонес има административен център Триполи. Едноименен с либийската столица! Уважение към истинските афро-деди?  Хитри, пробивни, нагли, със свои писари, които преиначават историческите истини! Базират се на стройна митология от съчетание на критско-минойска, цикладска и микенска цивилизации. Местоположения, където са възниквали държавни образувания на древните белокожи българи. По признания дори на Херодот (!!!), гърците са присвоили почти всички древнобългарски богове: от Зевс (Зеус, Сиус), Хера, Хадес, Афродита, Аполон, Посейдон и пр.+ части от религиозния пантеон на белите хора и от историята на света на Беломорието. Теми, «по византийски» внедрени ни в учебните програми като «древногръцка митология». Обсебват дори Върховното божество на древните българи Кибела! Спорно е дали тя, или кан Тервел е изобразен на Мадарския конник. А Мадара звучи не само на мен като английското mother  = майка. Божа работа! Гърци са изопачили с перо историята и на велики и силни древнобългарски градове като Атина, Тива, Херонея, Делфи, Троя (от Тракия е названието),  Смирна, Хеликарнас, Милет и т.н. От Варна (Одесос), през Несебър (Месемврия), Созопол (Аполония)  и др.са колонизирали и Черноморието ни.

****Не са им липсвали на комшиите и родни услужливци. Турски мекерета в Хасково с цел да уязвят прадядо ми (с деца на к/х/ански имена, баща ми напр. е Крум) му лепват от младини прозвището Гъркоолу. През 1893 г. като бивш поборник е избран за депутат в IV-то ВНС, но бива задължен да българизира окончанието на името си. “ Фесо-шалвар-фереджетата и мандзаните” ликуват!

***Но дори гръцките псевдо + историци не смеят да посегнат над названията на автохтонни народи и племена, споменати от отричания, но впоследствие преписван д-р Ганчо Ценов (1870-1949 г.). Освен за „славяните”. Иде реч за хуни, хуно-готи, венети, анти, скити, авари, готите (като стари келто-скити), хуногундури, трако-илирийци. Според д-р Ценов, Аспарухова България е основана от последните 2-3 племена между Карпатите и Йонийско море, доста преди 681 г. И че кан Кубрат е приел Христа лично от апостол Павел.

**На гръцки нямало буква „Б” и ни наричат - вече и като етнос - с “красноречивото” «вулгарос». Те са давали предостатъчно емоционално негативни и обидни имена и на

белите племена траки, даки, илири, гети, по-късно истро/власи, прото/романи. Както след векове, но по-изискано турците са ни наричали гяури, евреите гои, циганите – дас и доста по-мекото «гаджо» и под. А белите племена гърците са «ощастливявали» със значения за манга/ли/сари, цигани, ченгенета, роми, отпадъци, фекаломети. Според  Вл. Георгиев и А.Бояджийски гръцкото название, дори на предшествениците на траките, пеласгите, е презрително. През 6000-2600 г. пр.н.е.те са митологично предгръцко, най- вероятно древнобългарско население. И са «бащите на гръцката цивилизация» в Крит, Миноя и пр. Българите също не са прощавали, обсипвайки с крайно обидни значения афрогърцизмите.Затова гърците се самонаричат ахейци, елини, с родина Елада.  Но не Гърция! И ползват тези езикови корени в международните отношения! Грък на чешки език, т.е. от стар български, означава «оригващ се» човек, а коренът «грк» и на други съседни езици е междуметие за същия звучен и неизискан орален изблик.С извинение!

 

***Далеч преди Петър Дънов (Беинса Дуно) маститите учени са убедени, че древно-българският език е имал своя азбука Линеар А. На остров Крит тя е гърцизирана в Линеар Б.  Според Ал.Бо. и др., глаголицата е от грузинската хуцури. Кирилицата = клементица = българица произхождат от Линеар А. Но „гръцко-руско-скопската школа” допускат, че Братята и Учениците им са ползвали Линеар Б, който гръцките учени днес не разчитат. Поне 2 пъти писах, че 24 май означава единствено сборът от датите и месеците на кончините на Св.Св. Кирил и Методий. Но по СМИ и социалните медии папагалстват цитати от пробивни натрапници и полит-калабалъка.

 

*Синедрионът на „богоизбрания” народ конципира християнството като политическо учение с цел придобиване на контрол над съзнанието на огромни маси хора в борбата за политическо освобождаване и унищожаване на Римската империя и власт (по А.Б). И с помощта и на други фактори последователно ги превзема! След 1054 г. и „Великата схизма” устойчивият етнос” (=богоизбрани юдео-хазари) овладява Римокатолицизма във Ватикана, а гърците контролират Източното православие. Следват кръстоносните походи освен за грабежи и под маската освобождаване/възвръщане на Юдея/по римско-арабски Палестина/. Българските властници биват подлагани на натиск, периодични провокации, изнудвания, дори военни акции от Константинопол и/ли само от Ватикана. И едните, и другите се проявяват като опоненти или конкуренти на България.

***Знаем, че владетелят Иваница е сключил военен съюз с папата, но до общи военни действия срещу гърците не се е стигнало. Напротив, след като кръстоносците овладяват Константинопол, те се насочват към нашите земи. Знаем, че Иваница ги е победил и за съдбата на пленения император Балдуин. Гърците си отмъщават, чрез налагане на името Калоян на българския цар Иваница. Произтичащо от гръцката дума «кало», означаваща хубав, красив. Съотнесено към силно противогръцкия владетел Иваница =  хубавият Иван, «бай Ваньо убавеца”? Подигравка, която сме възприели.

** Преди около 1400 години на територията на Арабския полуостров възниква ислямът. Създаден е като политическа доктрина от остатъците от римската аристокрация с цел борба за унищожаването на евреите и християните. Без широко прокламиране на цели. Но ние българите, като етнос, народ и хора от бялата раса нямаме абсолютно нищо общо с противоборствата между евреите и римляните, и съответните им политически творения – римокатолицизма и исляма!

***„Афроелините” бързо усвояват имперския инструментариум: „Разделяй и владей!”

Сърбия, под името Рашка, е гръцкият проект № 1 за недопускане на голяма българска държава на Балканите. С радост в "Рашка" са се преселили сорби, заради много по-хубавата земя на Балканите и без агресивните съседи немски келти. На старото сорбско местожителство са останали едва 60 хиляди души. Сиреч, между Германия и Полша. Те живееха в горите на горното течение на р.Шпрее, край Котбус и Бауцен в екс-ГДР.

** Кутмичевица на стар български език/т.е. Повардарието (от гръцки: Македония), по-късно сръбски проект, ..., руски, славянофилски ..., на САЩ. Сега е РСМаке../Скопие.

**Днешните Хърватско, Словения, Черна гора и Босна и народите им са създадени по същия изкуствен начин. Сръбско-гръцки, австроунгарски,...руски, ... САЩ проекти.

*РОмания (от ром, циганин) е по-късен аналогичен гръцко-ватикански проект с измислен преди до 200 г. език, с влияние на романските езици и латински думи. Там до тогава основният език е българският, освен в Седмоградието (Трансилвания)-унгарски.

**Албанският «илирийски език» е преобразуван под силното италианско влияние и окупаторски натиск за изместване на лексика от древнобългарския език.

*Киевска България е по-далеч, но по-късно звучи Киевская Русь. С изцяло измислена в Русия история,  както вършат това всички други империи. Самият град Киев (Бащу) има няколко «кандидат-бащи», сред които е кан Шам-бат (Кий), брат на кан Кубрат. Има и версия Кий да е бил брат на българския боил Чок. Украинците имат свои митове.

 

*****Сегашният български етнос с евроатлантическата му предимно политическа върхушка, принадлежат генетично към бялата раса. Но в Европа преди хиляди години сред 5000-те племена е възникнала и БЛЕДАТА РАСА, с бледа кожа. При дефицит на слънце, както индианците са наричали европейските си колонизатори «бледолики». От Западна и Северна Европа (Скандинавия). С бледа пигментация на кожата, израстнали върху много бедна на хранителни ресурси земя. Англосакси, французи, скандинавци, германи, испанци, португалци, с езици и произход от келти. Впоследствие езиково латинизирани и романизирани. Без нищо общо с черната, жълта, червена и Бяла раси! Бледите,  в т.ч. варяги и викинги, са битували от 7000-8000 години до преди 500 години зле. Със средна продължителност на живота до Първата световна война 22-28 години! Въпреки, че след великите географски открития бледите стават колонизатори, грабейки алчно в чуждите континенти.

След афроелините българският етнос е покоряван и от римляните. Въпреки, че първият период на римската държава е свързан с управлението на 7 древнобългарски владетели от етруски (според мнозина учени = древно български бял) произход. Латинската азбука произлизала също чрез етруската от древно българската Линеар А.  През 672-71 г. най-малкият син на Ювигия кан Кубрат Алцек с 50 000 свои поданици се преселва в Лангобардия, днешна Италия. И пред гръцкото, и пред османското робства, а и по римско време, знатни български семейства и родове предпочитали емиграционни спасителни преселвания в италиански земи. Не приемам позитивната оценка на историци за ролята на киевския владетел княз Светослав I в България през 968-969 г.

 

*Мнозина си задават въпроса как след като България е владяла територия от 700 000 кв. км. при кановете Крум, Самуил и особено при Пресиян II и защо сме сега в незавидно положение? По-радикалните патриот-родолюбци виждат следните главни причини:

1. Поради християнизацията. С личната вина на княз Борис I, сина му Симеон (Шимон I го наричат) и неговия син Петър I, въвели и наложили християнството. Най-тежка била вината на княз Борис, избил заради християнството цвета на нацията. 52-ма велможи с родата им, които държали на Тангра или на традиционното българско богомилство.

2. Неудачни бракове на царете ни за гъркини, еврейки, унгарки - политически и по сметка за територии.  3. Завистта, злобата и геноцида на съседите към бялата раса. 4. Заместването на българските имена с гръцки и еврейски. 5. Твърденията, че Кирил и Методий са създали азбуката на гръцка основа и по заповеди от Константинопол. 6. Ислямският геноцид: за първите 100 години робство 200 000-те анадолски главорези са изклали и заробили 65-70 % от двата милиона българско население, а днешна Турция е над 80-милионна. Освен «българогласните доскоро гърци» мощен генетичен принос имаме към всички съседни страни, Бесарабия, Русия,... Плюс обезбългаряванията със стотици хиляди жертви във войните през XX век от н.е.  7. След Освобождението през 1878 г. ни управлявал «корумпираният немски евреин Фердинанд» и синът му Борис 3 (, «три», не III-ти, защото не бил достоен българин). И правителствата ни от масони или чужди агенти. 8. Фашизмът и комунизмът като «еврейско-бледи» полит-идеологии на болния капитализъм, имали за цел масов контрол на съзнанието и поробване на бялата раса от Балканите, от Централна и Източна Европа, и Русия.

**Затова биваме разделяни от векове, манипулирани и противопоставяни по всeвъзможни начини от империи и нео/колонизаторите.

И не трябва да знаем истинското си минало.

12 юни 2024 г.                                             Огнян Гърков, член на БДД и СБЖ