КАКВА ВЪНШНА ПОЛИТИКА ДА ОЧАКВАМЕ ОТ НОВОТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО Печат
Автор Таня Тодорова   
Вторник, 01 Май 2001 13:00
Правителството на Симеон Кобурготски ще търси в много по-голяма степен прагматизъм във външнополитическото си поведение. В голяма степен досегашните управляващи си спечелиха славата на послушници, без открояваща се собствена визия, с изключение на няколко опита (по-точно издънки) на премиера и президента. Затова е изключително важно каква атмосфера на диалог ще се създаде между новите управляващи и водещи фигури от политиката, финансите и бизнеса на заобикалящия ни свят, какво поведение ще имат българските представители, особено ако се вземе предвид неопитността на някои от тях.

 

       От голямо значение за външната политика на новото правителство ще бъде да тръгне непредубедено и не от внушаваната позиция, че тя е била успешна в мандата на правителството на Иван Костов.
       Първите сигнали са, че в НДСВ имат виждане за пропуснатите ползи, за залитанията и гафовете на досегашните "дипломати". Дошлите отвън съидейници на движението разбират най-добре голямото несъответствие между хвалбите на доскоро управляващите за "невероятните успехи" в чужбина и действителното положение на България в сложната схема на международните отношения. Досегашните позиции, колкото и оскъдно да са отразени в предизборните изявления и следизборните декларации на спечелилите последните избори, дават основание за извода, че ще се търси в много по-голяма степен прагматизъм във външнополитическото поведение. От самите акценти на правителството, което сформира НДСВ, се налага и изводът, че българските позиции и действия на международната сцена ще се определят от търсенето на условия и средства за решаване на вътрешноикономическите проблеми, за поставяне на основи за перспективно развитие в дългосрочен план и сред коренно изменящ се външен свят. Това ще предопредели една по-уравновесена и практична външна политика.
       Стремежът на Симеон Втори да не допусне намесата на България в каквито и да е конфликти в региона ще води до предпазливост, която може да рискува ролята на държавата като фактор. Неслучайно СДС улови този нюанс и го взе на въоръжение в критиките си срещу НДСВ, че нямало ясни позиции по такъв важен въпрос като събитията в Македония.
       Безспорно интеграцията в НАТО и ЕС ще продължи, но е илюзорно да се смята, че това ще става по същия повърхностен начин и преследване на политически дивиденти за управляващата сила. Новите управляващи като прагматици разбират, че не отворена или затворена глава в преговорите с ЕС, а действащата икономика ще ни приближи към изпълнението на критериите и реалното членство, не демонстрациите на военни учения, а реална реформа и осигурено финансиране ще приближат българската армия към НАТО. Другата принципна страна на подхода към ЕС и НАТО е разглеждането им като инструменти за постигане на основните цели на България, а не като цели сами за себе си. Т. е. извличането на реална полза в близко и далечно бъдеще, укрепване на страната, на нейната икономика и сигурност, ще бъдат определящи при вземане на решения.
       Уравновесената и прагматична политика обаче зависи и от субективния фактор. С доскорошните политици бяха свикнали да се държат като с хора, готови да изпълнят всяка "препоръка" или внушение. В голяма степен те си спечелиха славата на послушници, без открояваща се собствена визия, с изключение на няколко опита (по-точно издънки) на премиера и президента. Затова е изключително важно каква атмосфера на диалог ще се създаде между новите управляващи и водещи фигури от политиката, финансите и бизнеса на заобикалящия ни свят, какво поведение ще имат българските представители, особено ако се вземе предвид неопитността на някои от тях.
       Очаква се да се нормализират и отношенията с Русия. На първо място, макар и не по време, т.е. не веднага, ще се преследва отварянето на пазарите и премахване на някои ограничения. От стратегическо значение са енергоносителите от руски и източни пазари, тяхното преразпределение и транзитиране, в което България може да играе ключова роля. Усилията на новото българско правителство трябва да отчитат, че тук ще са намесени и други интереси, най-вече на САЩ, Турция и Румъния, и едва ли ще му бъде толкова лесно.
       Друга очаквана преориентация е връщането във възможната степен на нивото на отношенията ни с арабските страни, коригиране на редица грешки, допуснати от досегашните управляващи. В резултат би трябвало да се надяваме на повече инвестиции и разширяване на пазарите. Ще съумее ли Симеон Втори да създаде ново лоби в арабския свят, а същевременно да използва наличните връзки в еврейското лоби?
       В двустранните отношения новата политическа сила ще намери много затлачени проблеми, нерешени въпроси и неизползван потенциал. Има индикации, че първата страна в Европа, която българският премиер ще посети, е Германия. Но именно там един некадърен посланик и политически назначен екип сведоха отношенията ни до едно средно равнище. Немският бизнес още (може би с основание) храни недоверие към условията за бизнес в България.
       Изостават и двустранните отношения със страните от Централна Европа. Макар че и самите те не са особено активни, трябва да се отчита, едно от изискванията на ЕС е кандидатките за членство да имат развити двустранни отношения със съседни и близки до региона страни.
       Високомерното поведение на гърците, финансовата криза в Турция, антибългарските настроения в Югославия и Македония, положението на българските малцинства извън границите на страната, са все ситуации, с които новата власт трябва да се съобразява и да търси решения.
       За да се вземат необходимите решения в държавата е необходима информация на високо качествено ниво. Информационният поток обаче е под всякаква критика, а това е така, защото няма кой да го създава, анализира и предлага на висшето държавно ръководство. Наскоро централен всекидневник коментира документ "За служебно ползване" от МВнР на България по Македония, който изобилстваше с елементарни и наивни съждения. Как и с кого ще работи новото управление, от кого ще получава информации, анализи и предложения - остава загадка, ако още в първите дни не вземе радикални мерки за въвеждане на принципи и ред, ако не възстанови високия професионализъм и интереса на държавата преди всичко. Най-лошото е, че СДС се заканва да саботира новото управление по всички линии, а това няма да е полезно за имиджа ни на развиваща се демокрация пред външния свят.
       Личността на новия министър, разбира се, има своето значение. Оправдано е очакването, че той ще акцентира на интеграцията с НАТО. Но също така оправдано е опасението, дали пак няма да отложим във времето подобряването на отношенията с арабските страни. Към тези опасения може да се прибави и друго: именно Соломон Паси беше съавторът на прогнозата за по-нататъшно разпадане на държавите на Балканите, което противоречи поне на официалните усилия на международната общност днес да не се допусне преначертаване на границите в ЮИЕ. Спомняме си още нещо: прогнозите му за превръщането на НАТО в световна организация и изместване на ООН. Не е забравено и присъединяването му пророчеството за разпадане на Русия. На пръв поглед би възникнал въпросът, как ще погледне Москва на такъв министър? Парадоксалното е, че в Москва гледат с любопитство и очакване на новия министър. Не трябва да се забравя, че еврейското лоби в Русия периодично набира скорост и влияние.
       Съществува мнение, че принудителното издигане на кандидатурата на Соломон Паси в последния момент поради отказа на посланик Сталев е по-добрият вариант. Това по принцип е вярно, като се има предвид, че посланикът ни в Турция /преди това в Германия/ е компрометиран в някои отношения, но идеята лично Симеон Втори да поеме Външно министерство беше далеч по-доброто решение.
       Решаващи за реализацията на политиката са кадрите. А през последните седмици, пък и през годините на костовото управление, в дипломацията навлязоха твърде много некомпетентни хора, които бяха циментирани със Закона за държавния служител или изпратени за цял мандат в чужбина. Необяснимо е как ще се издига нивото на работа без истински професионализъм в нея, особено ако започне да се повтаря партизанщината, посланици и "дипломати" на бившата управляваща сила и днешна опозиция да работят за нея и пренебрегват официалния си работодател- МВнР? Хубаво е, че НДСВ иска българите да кажат "сбогом" на политическите метли, но има ли време и сили да изчисти дипломацията от вредни за имиджа на страната ни кадри и за бърза промяна на стила и качеството на работа?
       Важни са и отношенията с новия партньор - ДПС. И по-рано това движение настояваше за някои дипломатически места и в някои случаи ги получаваше. Въпросът е какъв апетит ще придобие то след влизането във властта и какви нови претенции за средните и ниски ешалони на дипломацията ще постави Ахмед Доган. Трябва ли да се удовлетворяват всички негови искания при процентното съотношение на хората му в НС и няма ли отново да жертваме професионализъм за партийно назначени хора?