СЪЗДАВА СЕ “МОЗЪЧЕН ТРЪСТ” ОТ ВИДНИ ТВОРЦИ НА НАУКАТА И КУЛТУРАТА Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 01 Февруари 2001 03:00
Обичта ражда разум, а омразата - мизерия. Вярата в човечността спасява и издига народите. Светите български братя Кирил и Методий ни завещаха едно необикновено наследство. Движението на техните ученици и последователи винаги обединява и извисява България. То преведе нашия народ през хилядолетията.

  Днес българското общество отново жадува за духовно обединение. Непартийно, не политическо.Това е единственото средство да се справим с вътрешните и външни разрушителни сили, презиращи девиза “Съединението прави силата” и ограбващи страната по “правилото”: “Разделяй и владей”. Изключителните обстоятелства изискват изключителни личности. Само българските творци - Духовен Авангард на нацията, могат да предотвратят настъпващата у нас мизерия на банановата “демокрация”. Те трябва да предприемат нещо решително и нравствено - да възродят Движението “Св.Св. Кирил и Методий”.

 През м.април 2001 г ще бъде изграден постоянен център - МОЗЪЧЕН ТРЪСТ, който да работи под егидата на “Св.Св. Кирил и Методий” - патрони на българската независимост и духовност, за национален прагматизъм в държавните дела. За внедряване на ефективни практически решения в главните обществени дейности. Този център ще обединява и координира работата на творческите съюзи и всички родолюбиви формации и структури, като получи широка финансова, медийна и обществена подкрепа, за да наложи най-добрите решения в полза на България.

 Центърът ще се ръководи демократично на ротационен принцип, както съвременните западно-европейски структури, и по този начин ще предотврати разрушителните неизброими разцепления, на които сме жертва днес вследствие на лидероманията и криворазбрания плурализъм. Сега на всички е ясно, че народът иска решителна намеса на учените и творците в обществения живот. Учените са тези, които могат и трябва да дадат на обществото пример за разбирателство и единство. Да катализират обединението, което търсим вече 12 години. Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили, пише Апостолът.

 В днешния технологичен век държавата на разума, предсказана от Платон се ръководи не от шепа настървени, разединени и самокапсулирани политици, а от голям брой опитни учени, работещи заедно в интерес на националния прагматизъм. Духовният Авангард на Движението, ръководен на ротационен принцип, ще изгради МОЗЪЧЕН ТРЪСТ от няколко стотин видни творци за спасяване и възход на България, както направи Рузвелт в САЩ, Де Гол във Франция, шведските ръководители съвместно с учените. Така бе създадено също германското и японското чудо. Просветеността на нацията предотвратява грешките на властта, казва Дидро. Отзивчивостта и подкрепата на ценната идея е висша проява на мисълта и морала. Това е интелектуално великодушие, завещано от Васил Левски, което представлява квинтесенция на християнската цивилизация.

Ако сме единни, искрени, открити, загрижени - не само за себе си, а за целия български народ, той ще ни даде своята подкрепа, своята сила и средства. Той ще ЗАСТАВИ политиците да следват решенията на учените, защото интегралните цифрови показатели за днешното състояние на страната са драматични:

  • Убийствата нараснаха на квадрат - от 20 на 400 ежегодно.

  • Производството /БНП/ на глава от населението е десетократно по-малко от минималното в Европейския съюз.

  • Безработицата надхвърли един милион души.

  • Науката има стократно по-малък бюджет от цивилизованите страни.

  • Демографията отбелязва сериозно намаляване на нацията. Един милион млади способни българи емигрираха. Обсъждат се правата на етносите, но никой не говори за българския етнос, който стремително се стопява.

  Не приспиване и пораженство, а пробуждане и възраждане очаква страната ни. Нашата опора е ВЯРАТА в Българския Дух - дал на светов­ната цивилизация невероятни личности - Аспарух, Орфей, Спартак, Симеон, Киприян, Кирил и Методий, Паисий, Левски, Асен Йорданов, Джон Атанасов, Иван Ночев ...

 

ОБЩЕСТВО “ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ”
Обединяващо видни творци от науката и културата
За повече информация: тел. 74 27 12