ДОКЛАД НА ЦРУ ЗА ОПАСНОСТИТЕ КЪМ 2015 ГОДИНА Печат
Автор Симеон Николов   
Понеделник, 01 Януари 2001 13:00
"Глобални тензенции 2015" е заглавието на най-новия доклад на ЦРУ, изготвен съвместно с независими изследователски институти. В съкратения вариант от 37 страници, който стана известен тези дни, се съдържат прогнози за развитието на света към 2015 година. За познавачите на тенденциите и други разработки не е изненада акцентирането върху заплахи като тероризма, разпространението на биооръжията, компютърната престъпност и други. Докладът се отличава обаче с оценки, които на места действително придават апокалиптичен характер на визиите, както между другото вече го оцениха в Западна Европа. Изводите от проучването, макар и да оставят впечатлението, че преследват целта да внушат насоките на усилията на новото ръководство на САЩ и необходимостта от заделяне на повече финансови средства в определени области и на първо място за разузнаването и сферата на сигурността, представляват интерес, защото засягат глобални теми като недостига на суровини, разпространението на болести, свръхнаселението в някои части на света, както и развитието на държави с глобално влияние и очаквани конфликти в някои региони. За съжаление, той подхранва и определени страхове в Западна Европа и в отделни моменти е доста уязвим на контрааргументи. Противно на днешните политически обещания, Балканите са сред регионите на бъдещи конфликти, България- с намаляващо и застаряващо население, емигриращо към Западна Европа.

Според доклада, авторитетът на държавите в света към 2015 година ще започне да избледнява и "недържавни актьори" ще се борят за власт. На първо място се посочени терористичти формирования, които оперират в световен мащаб с най-модерни технически средства. Тоест, светът ще бъде изправен пред една симбиоза както от класически, така и от нови заплахи: настъпление на пустините, промени на климата, масови преселвания, зарази, борба за вода, енергия и суровини.

Познатите ни от 20-ти век големи държави ще останат главни сили в света, но във влиянието си ще бъдат маргинализирани.

САЩ ще продължат да бъдат световна сила със силна иконтомика и страна , притежаваща най-силната армия. Експертите считат обаче, че САЩ ще стават по-уязвими. Доверието в безграничните възможности на икономическия растеж ще изчезне. Терористични актове ще зачестят и на самата американска територия, а не само по американски обекти в чужбина, както е понастоящем.

Индия ще бъде водеща в развитието на информационните технологии, но няма да може да преодолее опасно голямата разлика между бедни и богати.

Япония ще е изправена пред задачата да укрепи огромния си окономически растеж с вътрешни структурни реформи, но ще се провали в същите.

Китай няма да успее да отвори обществената си система към света, така както се отврори в икономическата област, пазарите и други сфери. В Близкия Изток се очертава втвърдяване на политическите фронтове. "Демографският фактор, социални недоволства, религиозен и идеологически екстремизъм, тероризъм" ще парализират развитието в региона. В най-добрия случай може да се очаква установяването на "студен мир".

Русия ще продължги упадъка си. Претенциите за световно влияние ще контрастират силно с разпадащите се въоръжени сили, на авторитарните политически структури и икономическата криза. /Този пасаж е един от най-нереалистично звучащите, като се има предвид икономическия подем и новите въоръжения на Русия./

Европа ще се утвърди като солидно икономическо пространство. Политическото значение на трансатлантическото сътрудничество ще намалее.

Заплахите и опасните сценарии, пред които светът ще бъде изправен през 2015 година според доклада са следните:

Глобален тероризъм: международни престъпни организации, по добре въоръжени и организирани отколкото държавните разузнавателни служби, търгуват активно с оръжия за масово поразяване, ядрени, биологически и химически бойни вещества с ковенционално приложение и ги използуват като средство за натиск. Терористи се обучават в лагери в Афганистан, Ирак, Иран, Йемен, Судан и Либия. Акциите на религиозно и етнически мотивирани фанатици са насочени преди всичко срещу САЩ, но и срещу Япония и Западна Европа. Търговията с ядрени технологии излиза извън контрол: Египет, Сирия, Иран, Ирак, Либия, Алжир, Пакистан и Индия купуват такива от Русия и Китай.

Най-голямата опасност според американските експерти идва от страни, в които са съчетани радикален ислямизъм с максимално богатство , дължащо се преди всичко на залежи от нефт и на продажба на наркотици.

Според изчисления на ЦРУ, към 2015 година вследствие на криминална активност ще циркулират огромни финансови средства: между 100 и 300 милиарда долара от търговия с наркотици; 10-12 милиарда долара от търговия с токсични отпадъци; над 500 милиарда долара от корупция.

Масови преселвания и ръст на населението: Потоци бежанцзи ще се придвижват от Латинска Америка и Югоизточна Азия към Северна Америка и от Северна Африка, Близкия Изток и Централна и Югоизточна Европа към Западна Европа. Към 2015 година населението на земята ще бъде 7,2 милиарда души /През 2000 година то е било 6,1 милиарда. / В Индия населението ще нараства експлозивно от 900 милиона през 2000 г. на 1,2 милиарда през 2015 година. Подобни са очакванията за Пакистан, страните от Югоизточна Азия и Китай. В Африка вследствие на разпространението на СПИН и недохранването ще се намали ръстът на населението. В Русия и в посткомунистическите страни в Европа също ще има спад на числеността на населението. В Русия например той ще е от 146 на 130 милиарда души.

Застаряване на населението се очертава в Западна Европа, САЩ и Япония.

Глад, недостиг на вода и енергия: В Централна Африка броят на хората, страдащи от недохранване ще се увеличи с 20%. През 2015 година повече от половината население на земята ще живее в страни с недостиг на вода.

Етнически конфликти: Вместо големи междудържавни войни, характерни за 20-ти век, се очакват регионални войни и конфликти. Конфликти, които ще бъдат по-малко предвидими и по-малко управляеми. За особено опасни се считат държавите със силни мюсюлмански малцинства: Русия, Индонезия, Индия и Кашмир, Китай и Балканите.

Зарази: Все по-широка ще става пропастта между развити и развиващи се държави. От една страна биотехнологията обещава голям напредък в медицината. Същевременно обаче ще се стигне до драматични крачки на безпомощност назад- бактерии ще стават резистентни към антибиотици, вируси ще мутират, масовите преселвания ще донесат смъртни инфекции, туберколоза, малария, хепатит, СПИН се разпространяват още повече. СПИН и туберколоза ще бъдат основната причина за това в развиващи се страни, в Индия, страни от Югоизточна Аздия, ОНД и Китай.