НОВИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА РИСКА В СВЕТА СЛЕД ТЕРОРИСТИЧНИТЕ АТАКИ СРЕЩУ САЩ Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Неделя, 01 Юли 2001 03:05
Само преди 20 години тероризмът се считаше за своеобразна издънка на свободата, както подчертаваше Хелмут Шмидт. Днес, докато светът все още спори за и против глобализма, докато продължават протестите срещу него, станахме свидетели на проява на глобален тероризъм. Негова хранителна среда са сенчестите страни на капитализма - сивата икономика, контрабандата, незаконната търговия с оръжие и наркотици. Към тях трябва да прибавим безпрепятственото движение на капитали, което е характерна черта на глобалната икономика. Тя пък на свой ред е част от либералния капитализъм. Свободата на продажба на огнестрелно оръжие в някои страни, съществуването на данъчни оазиси - оспорвана, но съществуваща форма, функционирането на интернет - всичко това се използва от тероризма.
Трябва да се запитаме какви са най-общо икономическите причини за появата и съществуването му. Тук ще посоча само една, но тя не дава изчерпателно обяснение. 70% от ресурсите на света, са съсредоточени в 10% от човечеството. Съществуват, разбира се, и други мотиви. Индивидуализмът като идеология не дава възможности за глобални социални решения. Примери има достатъчно: протестите на развиващите се страни по повод монополните цени на лекарствата за СПИН; протоколът от Киото, който най-голямата страна не пожела да подпише и др. Това е част от индивидуализма, от модела на световния ред, който се налага години наред.
Какво се измени чисто икономически, което може да се метрира след 11септември? Измениха се измеренията на риска в света. Съединените американски щати, страната, която се считаше за абсолютно безрискова, се оказаха с един нормален риск, такъв какъвто съществува и в Европа. Безпрецедентните нападения на Световния търговски център и Пентагона показаха, че няма неуязвими държави. Рискът може да се метрира. За шейсет години изследвания в САЩ е доказано, че 8% е премията за риск примерно при корпоративните акции. Какво значат тези допълнителни разноски, които трябва да бъдат направени сега - означават влошаване на конюнктурата, която и без това беше започнала да се влошава в началото на годината, но никой не смееше да изрече думата "криза". Най-елементарната схема, която се препоръчва в тази ситуация, е да се използват военните поръчки и строителството, за да измъкнат икономиката. Може, това е работещ модел, но не в рамките на половин година, а за 2-3 години. Ако трябва да мислим с категориите на глобалната икономика, следващите 1-2 години ще бъдат години на криза. За специалистите е показателно движението на индекса Дау Джонс, въпреки че хипертрофираните реакции на пазара са преодолени. В началото, вероятно това е част от психопатологията на пазара, изглеждаше, че системата се разпада, когато рязко скочиха цените на златото и петрола. Тези неща се успокоиха, системата продължава да функционира, но при други параметри на риска.
Изводите - геополитически и икономически:
Първо, трябва да се разнообрази достъпът до ресурси. САЩ не могат да гарантират на западния свят достъпа до ресурси, така както беше досега. Европейските политици трябва да разнообразят достъпа. Големият печеливш може да бъде Русия. Тук вече е българската ниша - газопроводи, нефтопроводи и т.н. Неща замразявани с години.
Това е икономическият поглед, който аз бих могъл да препоръчам. Крайно време е българските политици да разберат, че никой не подарява икономиката на знанието. Икономическото развитие е задача на националното правителство.