НОВИ ЗАДАЧИ ПРЕД СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ - ПОТЕНЦИАЛ И ИЗИСКВАНИЯ Печат
Автор Горан Симеонов   
Неделя, 01 Юли 2001 03:06
Терористичните атаки срещу САЩ показаха, че при сега съществуващите национални системи за сигурност няма застраховани държави. В същото време изминалите дни след 11 септември и след началото на т.нар."Ответен удар" на САЩ и Великобритания в Афганистан ясно показаха нееднозначната реакция на международната общност. Докато всички или почти всички страни са против тероризма, включително и за наказване на терористите на бен Ладен, проблемите, породени от войната в Афганистан, невинните жертви на американските военни операции далеч не срещат безрезервна подкрепа. Ощи по-резервирано се посрещат декларираните намерения за военни наказателни акции срещу други страни, подкрепящи отделни терористични организации.
       Всичко това идва да покаже, че изграждането на една комплексна международна стратегия за борба срещу тероризма заедно със съответните международни механизми за нейното ефективно приложение трябва да стои в дневния ред на световната общност и конкретно в работата на ООН. В тази стратегия, по мое мнение, трябва да преобладават елементите на превенция и контрол, а не тези на ответните наказателни и военни удари срещу отделни терористични организации и техните терористични прояви. Много са елементите на едно такова международно сътрудничество. За нас обаче е от особена важност да се определи участието на българските спецслужби.
       Необходимо е да се започне с корекции в доктрината за национална сигурност като се отчита балансът между сигурността на страната и международното сътрудничество. Те трябва да бъдат последвали от съответни промени в системата за национална сигурност и нейните компоненти - армия, гранична полиция, МВР и разузнаване. Най-напред трябва много бързо да бъдат решени въпросите, свързани с тяхното оперативно взаимодействие, в светлината на новите изисквания на международното сътрудничество. Тези изисквания налагат усъвършенстване на единното ръководство за действие в това направление, изискват нова система на взаимообвързаност с цел скъсяване времето за вземане на оперативно решение. При всички случаи трябва да се сведе до минимум присъщата на държавната администрация многостепенност и мудност при вземане на решение за своевременна реакция. Досегашната практика ясно показа, че превъзходството на терористите е преди всичко по линия на изненадата и бързината на действие.
       Тук вече идва ролята на спецслужбите, контраразузнаване и разузнаване, които са призвани със своите специфични методи и средства да осигурят изпреварваща информация, с която да позволят на ръководните институции да вземат правилното решение за адекватна реакция и противодействие.
       Новите моменти в развитието на международния тероризъм, както и очертаващата се цялостна промяна в обстановката, налагат определянето и формулирането на нови задачи пред спецорганите. Без всякакво съмнение, тези нови задачи ще наложат и вътрешно преструктуриране на спецслужбите, изграждане на нови и усилване на сегашните звена, работещи срещу тероризма, наркотрафика, контрабандата и незаконната търговия с оръжие.
       Международното взаимодействие между спецслужбите ще бъде другият момент, който ще изисква промени в досегашната дейност на българските спецслужби против тероризма. На настоящия етап е трудно да се предвиди по какъв начин ще се реализира това сътрудничество. Все пак трябва да се има предвид, че нашите служби разполагаха със сериозен информационен масив за отделни групировки с терористичен уклон както на Балканите, така и в някои близкоизточни страни. Разполагахме и с оперативни връзки, и с необходимия кадрови потенциал. Можем да се надяваме, че това са реални предпоставки и възможности за съответно равноправно наше участие в тези процеси.
       В този смисъл е изключителна ролята на човешкия фактор. В него се включва не само живата агентура, без присъствието на която нито едно разузнаване не е истинско - нещо, в което се убедиха и най- яростните апологети на техническите разузнавателни средства. Става дума за професионалистите разузнавачи и контраразузнавачи от направлението "тероризъм", които по принуда вече не са в системата, а с това бяха пропилени и години създаваните им връзки и умения. Крайно време е да се преодолеят наслояваните политически пристрастия и сегашната изпълнителна власт да погледне национално отговорно на тези въпроси. Всяко друго отношение към проблема при сегашните предизвикателства и опасности за националната сигурност на страната ще бъде непростимо и безотговорно разточителство на интелектуален и професионален капитал.