СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ В БОРБАТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА Печат
Автор Петко Сертов   
Сряда, 01 Август 2001 03:02
Терористичните актове от 11 септември доведоха да редица промени в обществено-политическия и икономическия живот в света. Вече се водят военни действия. Макар и по - бегло, напоследък в публичното пространство се прокрадва темата за отражението на тези събития върху специалните служби на отделните страни.
       Преди нападенията срещу Световния търговски център и Пентагона едва ли някой би повярвал, че цялата правозащитна и правоохранителна система на най-могъщата страна в света би могла да пропусне незабелязано извършването на едно престъпление в такъв мащаб. Следва да отбележим, че това престъпление е подготвяно в продължение на месеци, дори година - две. В подготовката му са участвали няколко десетки души, а може би и много повече, и основната част от тази подготовка е извършвана на територията на САЩ. Невероятно, но факт е, че системата, разполагаща с най-големия бюджет в света, пропусна да предотврати това престъпление. Действително, след 11 септември за много кратко време извършителите бяха идентифицирани, но те вече бяха извършили своето "дело", в резултат на което няколко хиляди невинни граждани останаха под развалините.
       Интересно е все пак да се види защо се получи така.
       Тероризмът действително е престъпление, което е много трудно разкриваемо, особено що се отнася до подготовката. Подготовката за един терористичен акт се извършва в различни страни. Целта е често обект в трета страна, нямаща нищо общо с мястото на подготовката - въпреки че изключения има и ударите срещу Ню Йорк и Вашингтон са едно от тях. Терористите са фанатично предани и вярващи дълбоко в правотата на това, което правят. Те живеят и се подготвят в една изключително затворена система и проникването в нея чрез средствата и методите, характерни за специалните служби е много трудно.
       Вероятно, това са основните причини специалните служби на САЩ да не получат предварителна информация за подготовката на такъв акт и участниците в него, а още по-малко и за поръчителите му.
       Прави впечатление, че няма страна от демократичната общност, която да не отделя особено внимание на борбата с тероризма - и като организация, и като структура, и като законова база за противодействие. Всяка една е изградила свой самостоятелен щит в борбата срещу тероризма. Практиката обаче показва, че поради специфичността на проблема ефикасността от предприетите мерки, ако те останат само на национално ниво, е слаба. Все повече се отчита необходимостта от разширяване на международното сътрудничество в тази област - по-голяма оперативност, по- широко поле на сътрудничество, аналогична юридическа основа и общи действия. Разбира се, трудно е една специална служба сама да разкрие подготовката на един терористичен акт, готвен от граждани на една страна, финасиран от друга, подготвян в трета, извършван в четвърта.
       За съжаление, следва да се отбележи, че сътрудничеството, полицейското и особено между специалните служби, в областта на борбата с тероризма не е на ниво, на което може да позволи разкриването на подготовката на терористични актове. Причините са различни, но те се коренят основно в спецификата, в същността на тероризма. Разбира се, причини има и в отделните страни. Така например, през 1995 год. по конкретен повод отправихме искане до наш партньор за данни за един един техен гражданин. Оказа се, че въпреки всички декларирани желания и от двете страни, въпреки вече натрупания в известен смисъл опит и доверие за съвместна работа, непреодолимо препятствие са националните закони на тази страна, забраняващи предоставянето на лични данни на трета страна. В повечето държави съществуват редица пречки от подобен или друг характер, затрудняващи обмена на информация, особено когато се касае за лица, срещу които няма доказателства, а са на етапа на оперативната разработка.
       Всички тези проблеми вероятно ще бъдат решени или най-малкото ще бъдат поставени на дневен ред, тъй като е ясно, че без тяхното преодоляване, няма да може ефикасно да се противопоставим на тероризма по начин, по който гражданите на тези страни искат.
       Вече се забелязват в общественото пространство намерения за:
       реформи в специалните служби, насочени към създаване на предпоставки за по-тясно, по-оперативно и разбира се по-ефикасно сътрудничество; преодоляване на бюрократичните спънки за развитие на едно по-различно сътрудничество между специалните служби; промяна на правната основа на борбата с тероризма и др.
       В този дух и смисъл са и решенията от края на септември на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи" на ЕС. Въпреки това, те са все още само намерения, без забележима засега тенденция за предприемането на всички необходими мерки за спешното им реализиране. И забележете, говори се само за страните-членки и кандидат-членките на ЕС. А колко ли време ще трябва да мине, или иначе казано, на колко терористични акта ще бъдем свидетели още, докато специалните служби на страните от демократичната общност бъдат обединени в един работещ механизъм за ефикасно противодействие на тероризма.
       Ален Ришар- министър на отбраната на Франция, каза следното по повод на военните действия срещу Афганистан и възможността Франция да се включи в тях: "САЩ сами могат да се справят с Афганистан, но с тероризма - не могат". Напълно подкрепяйки казаното, бихме могли да го предадем и по следния начин - войната срещу тероризма не е започнала и няма да свърши в Афганистан. Бих добавил също - тя тепърва предстои и ще се води на бойното поле и на специалните служби и само съвместните им действия ще бъдат гаранцията за успех.