БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА СЛУЖБА И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Печат
Автор Доц. д-р Динко Динков   
Сряда, 01 Август 2001 03:08
В анализите на причините, направили възможни атентатите от 11 септември, бяха отправени много критики към специалните служби. Съществува обаче и въпросът за ролята на дипломацията, която официално би следвало да набира информация.
Събитията се развиват динамично и раждат нови моменти в процесите на международно общуване. Външнополитическите механизми на нито една страна не могат да останат индеферентни към настъпващите промени. В това число и дипломатическата служба като част от външнополитическия механизъм. Готова ли е България, българската дипломатическа служба да отговорят на предизвикателствата, идващи с тези новозараждащи се тенденции в международните отношения? Няма съмнение, че атаката срещу Световния търговски център е поредното доказателство, че прогресът носи и възможността за самоунищожение на човечеството. В минимизирането на риска е ролята на дипломацията.
Наскоро в Народното събрание бе внесен проект за Закон за международните договори на страната, който да регламентира взаимодействието между официалните държавни органи в разработването на външнополитическите позиции и линия на поведение. Основните спорове още на първо четене се отнасят до компетенциите на президента. Проектозаконът до голяма степен обобщава години обсъждани проекти от 1992 г. насам, но въпреки това се оказва неактуален, тъй като не дава съвременен отговор на въпросите за усилията за организиране на борбата срещу тероризма.
България беше избрана за следващите две години за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Фактът беше приет като триумф на българската външна политика. Следва обаче да се анализира колко страни подкрепиха България /120/. Сирия получи с 30 гласа повече от нас. Тези два факта ни заставят да се замислим дали работим сериозно за изграждане на модерен външнополитически механизъм и ефективна дипломатическа служба. Какви са позициите на дипломатическата ни служба в новите средоточия на интереси, рационално ли използваме съществуващия кадрови потенциал.