“ГЕОПОЛИТИКА” – НОВО НЕОБХОДИМО ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР Печат
Автор Експерт   
Петък, 01 Октомври 2004 03:06
В последните дни на октомври 2004 г. се появи ново списание на българския пазар- “Геополитика”. Амбициозната задача за издаването му си е поставило Българско геополитическо дружество. В предговора към първото издание главният редактор Тодор Кондаков аргументира необходимостта от геополитиката като “наука за контрола и управлението на пространството” най вече за политическите елити. Стратегическото разположение на една държава може да бъде както фактор за нейния икономически подем и политическа мощ, така и причина за много сериозни проблеми, поставящи под въпрос самото й съществуване. Неумението да контролира и управлява правилно собственото си пространство обрича съответната нация да вегетира в сферата на нечии чужди интереси, лишавайки я от бъдеще. Не можем да не се съгласим с г-н Кондаков, както с горното, така и с констатацията, че сме свидетели на появата на ново поколение учени и изследователи в тази област. Онова обаче, което прави още по-ценно изданието е, но главният редактор не го казва е, че то очевидно ще направи опит да разчупи незаинтересоваността на политиците ни от задълбочените анализи, прогнози и стратегии, липсата на практика и традиции да се опират на експертните оценки, когато градят политиката си и да държат сметка за геостратегическите последици от нея, а не за утрешния си рейтинг.
Съзнаваме колко трудно е в този динамичен свят да очертаваш параметрите на промените и да оставаш на здрави научни основи, свързвайки теорията с практиката, предлагайки решения в геополитически план в името на стратегическите интереси на България, убеждавайки политиците, че трябва да се съобразят с обоснованите прогнози.

Подводните камъни за такова периодично издание са в постоянното поддържането на едно високо ниво. Анализите в сферата на геополитиката не са еднодневки и се нуждаят от продължителен период на подготовка. Издателите ще имат успех, ако наред с българските автори представят и редица чужди такива, които наистина заслужават да бъдат познавани от българския читател.

Съставът на редакционния съвет, кореспондентите в около 10 столици и завеждащите сектори дават основание за предположим, че с горната амбициозна задача се заема един голям и силен колектив.

Съдържанието на първия брой на списанието “Геополитика” е по-убедително и отразява в голяма степен замисъла на издателите:
- “За необходимостта от координиране на геополитическите усилия на България”- проф. М. Деведжиев;
- “Транспортната политика като елемент на националната геополитическа стратегия”- Красимир Ангелов;
- “Транспортната блокада на България”- М.Русев;
- “Геополитически аспекти на международен транспортен коридор № 8”- К. Петров;
- “Същност и модерни проекции на Homo Balkanicus”- М. Бъчваров;
- “Албанската национална идентичност и исляма”- А. Бабуна;
- “Днестър като геополитическа граница”- В. Букарски;
- “Федерализацията-пътят към стабилизирането на Ирак”- Д.Бранкати;
- “Кавказкият политически капан”- А.Тодоров;
- “Европа и ислямът”- Т.Савидж;
- “Евразийският континентален мост”- Дж. Таненбаум;
- България и азиатските продължения на Коридор № 8”- Т. Кондаков;
- “Централна Азия между Русия, САЩ и Китай”- П.Димитров;
- “Изместването на глобалната сила”- Дж. Хоги;
- “Геоикономическата трансформация на света”- А. Неклеса;
- “Геополитиката като последно убежище на разума”- Б. Димитров;
- “Концепцията за “жизненото пространство” в геополитиката на нацистка Германия;
- “Толкин и сакралната география на Средната земя”- А. Черкелов;
- Книги: “Новата шахматна дъска на Бжежински”, “Ал –КАйда- болестта на Запада”, “Евроинтеграция и култура”
- Интервю- Самюъл Хънтингтън за демографската криза и размиването на националната сигурност.
След като прочетете това впечатляващо съдържание ще се запитате, къде да намерим списанието. На посочения в списанието телефон на редакцията /846 88 47/ все още не отговаря никой. Остава Ви възможността да пишете на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Дано разпространението бъде организирано правилно, подсказват някои разпространители, които още не са чували за списанието. Нека да дадем шанс на редакцията. А иначе цената е прилична- 3 лева. Годишен абонамент- 25 лева.