ЗАПАДЪТ ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИ ПОЛИТИКАТА СИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК Печат
Автор Експерт   
Неделя, 01 Юли 2001 03:00
Интервю с политолога професор Вернер Руф - Германия

"Експерт": Г-н професор, много държави в Близкия Изток имат големи дългове. Какво се случи с милиардите долари от петрола?
Проф.Руф: Приходите от нефт и газ финансират в голяма степен целия държавен бюджет. Правителствата не виждат необходимост да индустриализират страните си. Малки държави, които не разполагат с находища на нефт и газ, като например Мароко или Йордания, са по-успешни в развитието си.
"Експрет": Значи ли това, че държавите-производителки на петрол сами са си виновни?
Проф.Руф: В известен смисъл, да. В Алжир 98% от държавния бюджет се попълва с приходите от износа на нефт и газ. Четири пети от селскостопанските продукти се внасят отвън. Стимулът да се развива селското стопанство можете да си представите в тази ситуация, че е малък. Към това трябва да прибавим, че хората от върхушката на държавата се обогатяват по най-бецеремонен начин.
"Експерт": Как се проявява корупцията на елитите?
Проф. Руф: Върхушката на режимите получава много пари от предоставянето на лицензии за експорт. Малкото вносители, които са и монополисти, намаляват и оскъпяват вносните стоки и прибират допълнителни печалби. Те печелят най-вече от внос на хранителни стоки и оръжия, който се финансира предварително с кредити от чужбина. Така се стига до перверзната логика: Тези елити имат интерес от запазване на ниското ниво на развитие на съответната страна.
"Експерт": При какви условия Близкият Изток би могъл да се демократизира?
Проф.Руф: Западът трябва да промени политиката си. Досега той подкрепяше недемократични правителства, от страх, че ще загуби политичаския контрол над тях.
"Експерт": Защото биха затворили кранчето на петрола ли?
Проф.Руф: Може би, но не навсякъде, защото не всички държави изнасят нефт и газ. До края на студената война Западът се опасяваше някои страни да не преминат в лагера на Съветския съюз. Сирия, Алжир, Египет на Насър и Ирак имаха добри отношения със Съветския съюз. Тогава Западът подкрепяше ислямистите, които сега стават опасни. В много страни хората се питат- къде остана справедливостта и социалното изравняване, тъй като във всички страни освен една, ислямът е държавна религия, режимите се легитимират като се опират на исляма, а той изисква социална справедливост. Елитите обвиняват голями части от населението, че се обогатявало. Това придава на ислямистите достоверност в голяма степен.
"Експерт": Западът, като главен консуматор на този нефт и газта, носи ли своята отговорност за ниската степен на развитие на тези страни?
Проф.Руф: В известна степен, да, но той има още допълнителни интереси в този регион, например в телекомуникациите или въоръженията. Купувачите от държавите износителки на нефт са добре посрещани на Запад, защото са силно платежоспобни.
"Експерт": Каква роля играе Западът в Близкия Изток?
Проф.Руф: Западът води една двулична политика, която блокира вътрешното развитие на тези страни. Той призовава за демокрация, но когато предстои смяна на системата, не му е вече до демокрация, а до политическа стабилност, следователно за запазване на корумпираните и репресивни режими, тъй като те изглеждат предвидими и в крайна сметка са зависими от Запада. Това води неизбежно до там, че политическата опозиция, която иска промяна, се радикализира и ислямистите получават мощен прилив на подкрепа.
"Експерт": Стабилността не е ли предпоставка за мирен преход?
Проф.Руф:
Със сигурност. Но истинката стабилност се нуждае от съгласието на населението, а то се изпарява когато властимащите се обогатяват.
"Експерт": Страните от Близкия Изток не са ли жертва на глобализацията?
Проф.Руф:
Отварянето на страните и привличането им в световната икономика отдавана е факт. Натискът за политическа промяна се засилва от глобализацията на медиите като телевизиите, но преди всичко от мрежата на Интернет. Така се увеличава натискът върху правителствата. Ако тези отношения се поляризират още повече, така Западът си организира сам една бомба във времето.
"Експерт": Какво трябва да направи Западът в политически план?
Проф.Руф:
Той трябва да настоява за спазване на човешките права и демокрацията. Но би трябвало да се грижи и за това, политическата опозиция да не бъде изтласквана в нелегалност. Умерените, демократични ислямисти /те в никакъв случай не са терористи, а представят голяма част от населението/ трябва да участват във властта. Те могат да бъдат важен коректив за властващата корупция и така да помогнат на държавата за повече прозрачност и легитимност.
"Експерт": А какво трябва да прави Западът в икономически план?
Пр
оф.Руф: Помощи за развитие и кредити не трябва да се използват за фининасиране на външната търговия. Западните правителства трябва да настояват, помощите да се използват за индустриализация на страните и развитие на занаятите, макар че това противоречи на интересите на Запада в износа, защото наистина е атрактивен гешефт да продаваш хранителни стоки и оръжия.
"Експерт": Ще се успокои ли ситуацията, ако Бликоизточният конфликт бъде решен?
Про
ф.Руф: Едно е ясно: политиката на Израел за отнемане на територии и нарушаване на човешките права няма никакво бъдеще, тя провокира само протести и съпротива. Израел би трябвало да бъде заинтересован заради собствената си сигурност, защото хората там биха могли да живеят в мир, ако и хората от другата страна имат сигурност. Ключът за мира в Близкия Изток е в Запада.

Северна Африка и Близкия Изток

  Алжир Египет Саудитска Арабия Ирак Иран

население

31,7 млн 69,5 млн 17,3 млн 23,3 млн 66,1 млн
неграмотност 38,4% 48,6 % 37,2 % 42 % 27,9 %
под границата на
бедността
23 % 22,9 % няма данни няма данни 53 %
безработни 30 % 11,5 % няма данни няма данни 14 %

Интервюто взе Елена Николова, наш кореспондент в Германия от м. октомври тази година и сътрудник в редакцията от самото създаване на изданието "Експерт". Пожелаваме й успехи и утвърждаване на новите й позиции в Германия.