РЕФОРМИТЕ В МВНР НА ГЕРМАНИЯ ПРЕМИНАВАТ В НОВ ЕТАП Печат
Автор Експерт   
Петък, 01 Юни 2001 03:02
От 03 до 05 септември в Берлин се проведе Втората годишна конференция на посланиците на Германия от цял свят. От всичко 220 посланици и генерални консули се явиха 200. Почетни гости на конференцията бяха: министърът на външните работи на Полша проф. Бартошевски и координаторът на ЕС по разширяването Гюнтер Ферхойген.
Основно беше акцентирано върху темата "Бъдещето на Европейския съюз".Тук безпорен интерес от българска гледна точка представляваше докладът на Гюнтер Ферхойген.


Втората част на конференцията се занима с въпроси на дипломатическата служба и нейните партньори. Интерес представляваха докладите по "Мениджмънт на кризи от Министерството на външните работи" и "Бъдещето на транатлантическото сътрудничество".
Икономическата част на конференцията обхващаше темата "Икономически отношения с арабския свят и Азия" и се проведе съвместно с представители на немската индустрия.
Значителна част беше посветена на реформите в Министерството на външните работи.
След конференцията последва двудневно обучение по компютърна техника във връзка с пълното свързване на всички дипломатически представителства на Германия по света. Ускорен старт на реформите в Министерството на външните работи беше даден от министър Йошка Фишер преди една година. Сега се отчита, че дипломатическите представителства не са вече само свързващо звено за междуправителствени контакти. Паралелно с това силно нарастват услугите за немските граждани в съответната страна на акредитация и интензивното въздействие върху обществеността на тази страна- "Публичната дипломация" е днешната задача на всички дипломати, заяви министър Йошка Фишер.
В самата Германия други ресори, съюзи, групи с определени интереси и неправителствени организации формулират определени външнополитически интереси и в днешното време на компютаризация отдавна са свързани с цял свят. Тяхното привличане и интензивен обмен на мнения с тях, днес е ежедневна работа на Министерството на външните работи. Нещо повече, министърът потвърди, че ще продължи обмена на кадри с неправителствените организации и стопански предприятия.
Първият етап на реформите ие обезпечило навлизането на системен и целенасочен мениджмънт в кадровата политика, за да се гарантират отношенията с най-ценния ресурс на Министерството- неговите служители и служителки.
Гъвкави структури позволяват целенасочено определяне на политическите приоритети, като тези за опазване природната среда, за политика за стабилизиране на Балканите или за Правителствената конференция през 2004 година.
Чувствително преструктуриране на йерархията към по-пряки връзки пренася отговорност надолу, повишава мотивацията и концентрира време и енергия върху пряката работа. Пътищата за вземане на решения са съкратени. Въвеждането на нови инструменти в кадровата работа като обратната връзка към преките ръководители, планирането и прозрачността при вземане на решение за преместване или изпращането на задгранична работа и въвеждането на единни срокове за смени, създава вече друга атмосфера.
Въвеждането на контрола засилва икономическото мислене и действие.
Кризисният център изграден в началото на 90-те години се е превърнал в мощно централно координиращо звено за правителството.
Третият етап на реформите укрепва значително задграничните представителства: повече собствена отговорност, стъпки към организационна и финансова автономия, които стават възможни чрез пълното включване в мрежа на представителствата. Това според министър Фишер е края на упоритото делене на Централа и задгранични представителства.

Вижданията на немските колеги за реформиране на дипломатическата служба редица рационални елементи и представляват интерес в сегашния момент, когато се обсъждат проекти за Закон за дипломатическата служба