ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ХУМОР Печат
Автор Експерт   
Петък, 01 Февруари 2002 03:00
- Полски дипломат споделя за новите назначения след демократичните промени: Парламентаристите задават въпроси към нов кандидат-посланик- "Запознахте ли се с Виенската конвенция?" Той дълго мисли, мисли и накрая отговаря- "Аз няма да пътувам за Виена, а за Лондон."
Посланик Христо Халачев

- В края на 1999 год. пред кабинета на началник управление "Информация" чакаше непознат човек с обходен лист, преди заминаване зад граница като консул в една от бившите републики на Югославия. Опита се да заговори секретарката-"Дали ще мога да пътувам до съседната страна, имаме ли вече посланик там?" Секретарката отговаря-"Извънредният и пълномощен посланик г-н Х замина преди две седмици." Бъдещият дипломат, назначен по волята на политическия мобифон, възкликна- "Е, пак извънреден и пълномощен, аз Ви питам, кога най-после ще имаме редовен посланик там!"
Симеон Николов

Секретарката на началника копираше рецепти. Направих забележка, пояснявайки, че дългото стоене пред ксерокса води до заболяване от рак, съгласно някои научни изследвания. Тя отговори: Когато бях в управление "Информация", стоях непрексънато пред ксерокса заради задачи на говорителя на Министерството.
"Е, и каквно се случи? ", попитах секретарката.
"Забременях", отговори тя.
Симеон Николов

- Посланик анализира в информация до МВнР: Зам. председателя нарече бившия премиер и свой съпартиец "политически безотговорен човек". Но това не е най-важното. Няма да коментирам подробно структурата на кабинета. Премиерът е подпрян от четирима държавни министри /вицепремиери/ на основните политически партии. Създава се Съвет за финансово-икономическа коорднация. При правителството на Виктор Чорбя имаше Съвет по реформата, който вегетираше, а при правитеслството на Раду Василе съвсем изгасна.
Записал: Стилян Стилов

"Резолюцията по външната политика на конференцията на СДС стимулира мисията в Белград за още по-активна работа за популяризиране на нашата политика и защита на националните интереси в Югославия."
20.10.98 г. Белград : До МВнР