ДОКТОР КРЪСТЬО РАКОВСКИ – ДЪРЖАВНИК, ПОЛИТИК, ДИПЛОМАТ Печат
Автор Проф. Михаил Станчев   
Неделя, 01 Май 2005 03:02
На 20 април 2005 г в БАН бе представена книгата “Д-р Кръстьо Раковски- държавник, политик, дипломат” от професор Михаил Станчев.
На основата на обилен изворов материал от явни, секретни и недостъпни досега архиви и библиотеки в Русия, Украйна, България, Румъния, Швейцария, Германия, Франция, Англия и други страни, известният историк от български произход проф. д.и.н. Михаил Станчев заедно с проф. д.и.н. Георги Чернявски отпечатаха на руски език три монографии за популярния от началото на ХХ век пионер на социализма в Европа, партиен и обществен деец, държавник и дипломат, неуморим борец срещу Сталин и неговия сектански, догматичен, тоталитарен и недемократичен социализъм д-р Кръстьо Станчев Раковски.
Авторът поднася в еднотомния си труд основното и главното от живота, дейността, борбата и гибелта на този интелигентен, високо ерудиран и талантлив българин, прозрял още в началото на революцията в Русия погрешния път на строителството на социализма и дал всичките си знания, опит, сили, дори живота си за осъществяване мечтата на милиони “унижени и оскърбени” за изграждането на ново общество на земята. С личности като Кръстьо Раковски българите винаги и навсякъде могат да се гордеят.
Книгата е предназначена както за специалисти, така и за широк кръг читатели.

Предговорът е от проф. доктор Ангел Веков и е озаглавен “Закъсняло завръщане”. След дълги митарства по Европа, гонен, преследван, арестуван, осъждан и накрая разстрелян през 1941 г. от зловещото ведомство на Берия, интернационалистът Кръстьо Раковски, племенник на големия български революционер и демократ от епохата на Българското възраждане Георги Стойков Раковски, отново се “завръща” в родния си град Котел до гроба на вуйчо си.
За него навремето четири държави претендираха да бъде техен гражданин, защото Кръстьо си спечели световна слава на революционер и дипломат, на борец и носител на ценностите на европейската цивилизация.
След дълго мълчание дойде време да се заговори за Кръстьо Раковски и то с пълен глас. Той излезе от забвение, мавзолейната тишина около името му е нарушена. През 2003 г. на 01 август се навършиха 130 години от рождението му: една достолепна годишнина, която не може да не буди размисъл и упование. Завесата около неговата личност бе напълно вдигната, разкрита докрай и за това похвали и заслуги и принос има авторът на този труд Михаил Станчев, който носи истинското му фамилно име. Родът му, преселен навремето в Бесарабия, запазва традицията на българския корен и разбунва душата на един от синовете му да стане достоен биограф на своя прославен родственик. От заглавието “Д-р Кръстьо Раковски- държавник, политик, дипломат” се вижда, че това не е обикновена биография на една личност, а труд, творба за един от най-високите върхове в живота и борбата на Кръстьо Раковски като партиен и обществен деец, държавник, дипломат, непримирим противник на сталинизма. Достойни чувства събужда у всички ви, че авторът е наш сънародник. Още повече, чест за нас е, че Михаил Станчев, бивш дипломат в украинското посолство в България, сякаш символично се завръща в своята прародина, макари за кратко и под друга форма.
В знак на признателност от научните среди през 1996 г. Михаил Станчев бе избран и за президент на Международната асоциация на учените-българисти, а през 2004 г. е награден с почетен знак, “За заслуги пред БАН”.
В предварителните си бележки към книгата авторът проф. Михаил Станчев подчертава, че целта на изследването се явява не животоописанието, а дейността на Раковски от деня на преминаването му на служба в болшевисткото правителство /1918 г./ до неговата смърт в Орловския затвор /1941 г./. При това авторът съсредоточава вниманието си върху анализа на ролята на Кръстьо Раковски при формирането на съветската дипломация в началния етап на нейното развитие, като в частност се изтъква и значението и развръзката на руско-румънския конфликт и воденето на преговорите между Украйна и Русия през 1918 година. Авторът се опитва да разкрие дейността на Раковски в сферата на съветската външна политика и дипломация в контекста на международните и вътрешните условия през 20-те години, да проанализира неговото място и роля в опозицията срещу Сталин и тоталитарния режим като целя.
Историческият анализ показва, че от д-р Кръстьо Раковски се интересуват в чужбина още когато е ръководител на украинското правителство. През 30-те години, а после и през 60-те години в САЩ излязоха от печат книгите на американския журналист Л. Фишер за съветската външна политика, в които немалко място се отделя за него.
В средата на 90-те години в Украйна бяха защитени три кандидатски дисертации за ролята на Раковски в българското социалдемократическо движение през 1903-1912 г. Дисертации от подобен род за Раковски се пишат и се готвят да защитават и в Германия. През 2000 г. тук, в България, авторът защити голяма докторска дисертация по тази тема.
Авторът в своята книга черпи документални материали от разни източници, сред които най-важни се явяват архивните. Сведенията за Раковски са в много разпокъсани и написани на различни езици /украински, руски, български, румънски, немски, френски и английски/ и се пазят в съответните страни- Украйна, Русия, България, Румъния, Германия, Франция, Англия, САЩ. Редица архиви в Румъния и Русия /фонда на Й. Сталин/ са още недостъпни за изследователите.

“Д-р Кръстьо Раковски- държавник, политик, дипломат”, професор Михаил Станчев, Академично Издателство “Марин Дринов”, превод от руски Лазар Георгиев, 314 страници