ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ ДО БДД... Печат
Автор Георги Пирински   
Петък, 01 Юли 2005 03:04
ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ ДО БДД ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА СЛУЖБА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ПРЕДСЕДАТЕЛ


ДО
Г-Н ДИМИТЪР КОСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКО
ДИПЛОМАТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

Уважаеми господин Костов,

Бих желал чрез Вас най-сърдечно да поздравя всички български дипломати с Деня на българската дипломатическа служба.
Денят, който се свързва с Указа на Княз Александър от 19 юли 1879 г., с който се назначават първите български дипломатически представители, е основателен повод за професионално самочувствие. Стотици елитни професионалисти повече от век градят авторитета на българската дипломация и високото доверие в нея. В деня на празника се присъединявам към признателността на обществото ни за техния принос в изграждането на авторитета на България.
Българското дипломатическо дружество, със своята дейност за укрепване на престижа на българската дипломация и с неуморната компетентна работа на неговите членове, днес се радва на заслужено признание.
Вярвам, че Българското дипломатическо дружество ще продължи да бъде вдъхновен радетел на високи професионални идеали и на международния авторитет на българската дипломатическа общност.


19 юли 2005 г.

С най-добри пожелания,
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ