ЗАКЛЮТЕЛЕН ДОКУМЕНТ НА КРЪГЛАТА МАСА НА ПЕС Печат
Автор Експерт   
Неделя, 01 Април 2001 03:00

"ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА: СИГУРНОСТ И СТАБИЛНОСТ В ЮГОИЗНОЧНА ЕВРОПА", СОФИЯ 18-19 МАЙ 2001 Г.


1. Партиите, участвуващи в Кръглата маса на ПЕС "Предизвикателства пред социалдемокрацията: сигурност и стабилност в Югоизночна Европа", проведена в София на 18-19 май 2001 г. обсъдиха политическите, икономическите, социалните и етническите аспекти на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа и необходимостта от засилване на регионалното сътрудничество.
2. Партиите-участнички раглеждат европейския избор на странитне от региона и подготовката им за членство в Европейския съюз като важна предпоставка за тяхното модернизиране, за изграждане на ориентирани към бъдещето свободни, солидарни и социално справедливи общества, които не робуват на наследените от историята предразсъдъци.
3. Условие за реализирането на този избор е постигането на мир в района, преодоляването на етническите конфликти, прекратяване на терористичните и сепаратистки действия и гарантирането правата на малцинствата. Съществуващата политическа несигурност препятства осъществяването на икономическите и социалните реформи и отблъсква чуждестранните инвеститори. Тя е основна причина за забавяне развитието на региона.
4. Партиите-участнички потвърждават необходимостта от укрепване суверенитета и териториялната цялост на страните от Югоизточна Европа и недопускане едностранна промяна на границите. Те отхвърлят опитите етническите спорове да се решават чрез военни и терористични действия.
5. Във връзка с това партиите-участнички изразяват сериозното си безпокойство от развитието на положението в Македония и осъждат насилствените действия на албанските сепаратисти. Те приветствуват създаването на новото ширококоалиционно правителство в Македония и изразяват подкрепа на усилията му за постигане на мир в страната на основата на гарантиране на нейната териториална цялост.
6. Партиите -участнички смятат, че етническите противоречия трябва да се решават на основата на преговорите и гарантиранета на правата на националните и етнически малцинства. Те осъждат етническия монополизъм и нетолерантността. Решаването на етническите проблеми трябва да се търси в постепенното интегриране на страните от региона в европейските структури, а не в противопоставянето на отделните етноси, сепаратизма и фрагментация на тези държави.
7. Основна предпоставка за осигуряване на стабилност и сигурност в Югоизточна Европа е решаването на икономическите и социални проблеми в отделните страни и постигане на динамично и устойчиво развитие. Бедността и мизерията са един от главните изночници на несигурност и напрежение. Тяхното преодоляване следва да се постигне чрез последователно провеждане на икономическите реформи, постигане на стабилен икономически растеж, привличане на чуждестранни инвестиции и интегриране на националните пазари с пазара на Европейския съюз.
8. Партиите- участнички изразяват мнението, че са необходими още по-есергични усилия на международната общност за трайното решаване на конфликта в Република Македония.
9. Провеждането на модерна и ефективна социална политика е от изключително значение в това отношение. В съответствие със социалдемократическите си виждания партиите-участнички разглеждат социалната политика не като проста функция на икономическия растеж, а като съществен фактор за неговото ускоряване. Важна роля за икономическото и социалното развитие на страните трябва да изиграе Пактът за стабилност. Необходими са допълнителни последователни усилия за по-бързото реализиране на одобрените инфраструктурни проекти в рамките на Пакта.
10. Партиите-участнички подчертават значението на регионалното сътрудзничество за стабилизирането и ускореното развитие на региона, за подготовката на отделните страни за присъединяване към Европейския съюз, за превръщане на Югоизточна Европа в зона на сигурност и сътрудничество.

София, 19 май 2001 г.