БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС НЕ Е ПОДГОТВЕН ЗА ВЛИЗАНЕ В ЕС Печат
Автор Георги Колев   
Вторник, 01 Май 2001 13:02
Преди известно време еврокомисар, гостуващ в България, възкликна в разговор с българските си партньори: "Не дай си боже още сега да влезете в общността, та Вие не знаете, какво Ви чака..."
       А че мнозинството от нашите бизнесмени не са наясно какво ги чака с влизането в Евросъюза, показват данните и от едно изследване на Асоциацията на европейските промишлени палати. За първи път в него са включени и български фирми - 221 от поканените в анкетата . Оказва се, че към 80 на сто от предприемачите още не са правили предварителна оценка до какво ще доведе присъединяването ни към еврозоната, а 20 на сто са на мнение, че пазарите на общността ще нанесат сериозен удар върху техните позиции на вътрешния пазар. Общият извод е, че бизнесмените или подценяват проблемите, или продължават да смятат, че държавата пак трябва да им помогне.
       Тревогите на нашите бизнесмени идват преди всичко от готовността им да излязат на общия европейски пазар, от тяхната експанзия извън родните граници. Докато не по-малко тревожен за тях би следвало да бъде фактът, че европейските фирми безпрепятствено ще навлязат у нас и ако те са неподготвени да работят в конкурентна среда, ще загинат.
       Изследването показва следните неприятни симптоми на родния бизнес: липсва му пряк контакт с европейски партньори, няма достатъчно информация за законовите норми в Евросъюза, не са ясни и претенциите за качеството на продуктите, които се предлагат в Европа. Почти всички наши фирми не членуват и не познават асоциации в ЕС, без чието посредничество те са като със завързани очи.
       Един от главните изводи, посочен в изследването е, че е мит надеждата да "пробием" в Европа благодарение на евтината работа ръка у нас. По простата причина, че делът на труда в себестойността на продукта е най-много 5% в съвременните високотехнологични производства. Което ще рече, че никой няма да се втурне да ни възлага производство заради евтина работна ръка. По-съществен момент е качеството на изработката, високата квалификация на работниците. Оттук главният извод- да се полагат постоянни и комплексни усилия не само за запазване на сравнително доброто образователно равнище у нас, а да го обвържем с най-новите и съвременни технологии. Потребността от средства за допълнителни инвестиции за квалификация и преквалификация на работната сила е първостепенен фактор за утрешното ни влизане в ЕС. Само политическите заклинания за вярност към Европа вече не струват пукнат грош. До този извод стигат засега 40 на сто от анкетираните бизнесмени. Но не всички от тях могат да си го позволят.
       Основната "придобивка" за бизнеса от влизането ни в еврозоната е общоевропейската конкуренция. Статистиката сочи, че още сега 51,22% от износа ни отива в страните от ЕС. Вносът от там е 44,6% от общия ни внос. Стойността на внасяните от ЕС стоки обаче, надвишава с 400 млн родния износ. Данните сочат, че едва 17% от българските фирми са "оптимистично настроени", т.е. вярват в своите сили и очакват да се интегрират в европазара през 2004 год. Други 35,8% се надяват това да стане през 2005 год. Макар 80% да са "наясно" какво има да правят при опаковките, качеството, патентите и т.н., в действителност сега правим първите си стъпки.
       Изводът е ясен: от общи приказки и пожелания трябва да се премине към конкретно прилагане на стандартите на Европа.