ЕВРОСЪЮЗЪТ ШЕ РАЗШИРЯВА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ДОСТЪП ДО НЕЯ... Печат
Автор Експерт   
Петък, 01 Март 2002 03:00
 ЕВРОСЪЮЗЪТ ШЕ РАЗШИРЯВА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ДОСТЪП ДО НЕЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЛУЖБИ
Най-голямата полицейска информационна система в Европа не е тази на Европол, а SIS , компютърната система на бившите държави от Шенген: тя се простира от Исландия до Средиземно море и от Атлантическия океан до полската граница. В края на 2001 год. тя съхраняваше данни за почти 11 милиона случая. Контролът чрез SIS трябва да компенсира отварянето на вътрешните граници. Сега, под въздействието на терористичинет акции от 11.09.2001 год., ЕС иска значително да разшири SIS и да даде достъп до нея и на националните тайни служби.
Страните, които 1990 год. подписаха Шенгенското споразумение са Германия, Франция, държавите от БЕНЕЛЮКС, последваха ги Италия, Испания, Португалия, Гърция и Австрия. През 1999 год. с Амстердамския договор Шенгенската система беше интегрирана в ЕС. Великобритания и Ирландия запазиха контрола на националните си граници, но участват в SIS.
ЕС е решен да изгради SIS в по-голям обем и по-широк мащаб. Според информация на английската организация за граждански права "Statewatch", се предвиждат 4 нови функции: изграждане на банка данни за проявяващи насилие нарушители на реда, които в определено време на пътувания в дадени области могат да бъдат ползвани; SIS ще поддържа и банка данни за терористи и ще се въведе нова категория за "хора, които трябва да бъдат спирани при опит да напуснат Шенгенското пространство". Това са хора, които са подсъдими, затворници, освободени под гаранция, деца, заплашени от отвличане. Друга банка данни ще води всички издадени и отказани визи.
Сред предложенията за SIS II е и това за допълнителни данни за идентификация- като снимки, пръстови отпечатъци и "по възможност и други материали", с което се има предвид DNA- профили. ЕС иска да захранва SIS II и с биометрични данни, така че национални банки-данни да могат да ползват данни за разпознаване по лицето и ириса на очите, разпознаване номерата на колите или чрез пърстови отпечатъци.
Определени лица ще получат "разпознавателен знак", ако са под подозрение, че са извършили престъпление или представляват "психологическа опасност", притежават "определени предмети, които носят със себе си или ползват". Допълнително ще бъдат въведени нови категории "обекти", за да се подпомогнат операции по конфискация или наблюдение и следене и за документиране на всяко едно издирване в SIS. По този начин службите на други държави ще добиват представа, какво интересува колегите им.
Привържениците на защитата на личните данни биха се объркали обаче от следното предложение: Данните трябва да могат да бъдат свързвани едни с други: така например данни за различни лица да бъдат свързвани едни с други за да се проведе следенето на една определена група. А също така, лица могат да бъдат свързвани с "обекти". Така до преследване по цялата европейска територия остава само една крачка.
Данните на SIS II в бъдеще трябва да са на разположение и на Европол и на Евроджаст. Адвокатите от Евроджаст чрез достъп до SIS II ще получават Европейската заповед за задържане, която се съхранява там и която трябва да бъде предадена например чрез Интерпол. "Сирена" /Supplement d,Information Requies a l,Entree Nationale/ е другата електронна система в Шенгенската система, която трябва да облекчи двустранния и многостранния обмен. Тя предлага разширена информация за лица и обекти, които са регистрирани в SIS. Чрез системата "Сирена" полицията може да изиска допълнителна информация за определени лица извън очертанията на собствената страна. SIS съхранява за разлика от нея ограничена и стандартизирана информация. "Сирена" се счита за значително по-ефективна отколкото системата на Интерпол.
Европол от своя страна ще може даже да добавя данни, корегира или изстрива същите. Съответното предложение, озаглавено "Криморг 80" всъщност лежи на масата за преговори още от 1999 год. То е критикувано от Франция. Сега обаче, очевидно разногласията са преодолени. Въпросът е в това, че Европол не беше захранван с информация равностойно от всички държави. Така бяха блокирани доста анализи. И с пълен достъп до SIS Европол пак ще разполага с операционни права, които според договора за Европол досега не му се полагат. Параграф 6-ти изрично забранява свързването на банката -данни на Европол с банки-данни на други ведомства от съдебната система.
Да ползват информационната система ще имат право и ведомствата, отговарящи за чужденците, търсещи политическо убежище, както и службите, издаващи лични документи, а също така и службите за автомобилен товарен транспорт и кредитните институции в процеса на борбата срещу измамите зад граница.
Националните служби за сигурност ще бъдат в по-добри позиции да разпознават сценарии за нарастваща опасност и да разработват планове за извънредни ситуации и активни операции. Тук обаче "Statewatch" напомня предупредително, че параграф 99.3 на Шенгенското споразумение не предоставя неогреничен достъп на службите до SIS, а само до съответната банка данни- тероризъм. Данни, които касаят бежанци и чужденци, могат да "вадят" от системата само компетентните национални служби за имигранти. Всичко друго би било "незаконно".
"Statewatch" критикува, че от една страна е предвидено ведомствата да получат достъп до всички данни на SIS, но от друга страна не получават отговор два важни въпроса: "За каква цел биха могли да ползват информацията?" и "Какви гаранции ще има за защита на личните данни?". Затова е под въпрос, какъв вид информация при какви условия ще бъде "изтегляна" от банката -данни- тероризъм, за каква цел ще бъде ползвана и каква гаранция има за защита на личните данни.
Въпросът за защита на личните данни, контрола, досега не е решен задоволително. Поне в работните документи засега това не фигурира. Утежняващ факт е и това, че с интегрирането на Шенгенската система в ЕС бяха преустановени годишните доклади "Schengen Joint Supervisory Antharity". Международната служба за защита на данните съществува още, но не отговаря за целия Шенгенски комплекс. А освен това, не се очертава преработване на Шенгенското споразумение или дори на Договора за Европол.