“ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРИЯ КАТО БЪДЕЩ ЧЛЕН НА ЕС” Печат
Автор Експерт   
Неделя, 01 Октомври 2006 03:04
ПОДИУМНА ДИСКУСИЯ БЪЛГАРСКОТО ДИПЛОМАТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО В БОН, ГЕРМАНИЯ

Бон. 25 септември 2006 г.
“След влизането на България в Европейския съюз няма да бъде допуснато тя да бъде третирана като втора категория държава”. Това заяви Барбара Геслер, ръководител на Регионалното представителство на Европейската комисия в Бон по време на проведена Подиумна дискусия на тема: “Приносът на България като бъдещ член на ЕС”. Дискусията бе организирана съвместно от Българското дипломатическо дружество и авторитетното Германско дружество за външна политика в “Дома на историята” в града, един ден преди излизането на доклада на Европейската комисия за страната ни. Очаква се непосредствено след този доклад да започне процеса на ратификацията на договора на България за ЕС в Бундестага. Събитието бе уважено от голям брой немски политици и експерти. Форумът бе открит от Дитрих фон дер Планиц, председател на Германското дружество за външни отношения в Бон и ръководителят на Дипломатическото бюро на България в Бон Светлан Стоев. Журналистът от в. “Райнише меркур” Томас Гутшкер бе модератор на срещата.


Предпазните механизми на ЕС не са нищо ново и не са измислени само за България и Румъния, подчертаха германските участници в дискусията. Те обясниха, че подобни механизми са заложени в самия договор за Европейската общност и са прилагани и преди към страни-членки на съюза. Затова и са намерили приложение в договора за присъединяване на България към ЕС. Съществуването на предпазни клаузи не трябва да се възприема като някаква драма ако бъдат наложени подчертаха представители на Германското дружество за външна политика. Те увериха, че България ще бъде третирана равнопоставено като другите страни от съюза, които са влезли преди нея през 2004 г. . Предпазните мерки трябва да се разглеждат не само като форма на натиск от страна на ЕС, но и като вид помощ при отстраняването на проблеми в чувствителни области.

На България се гледа като фактор на стабилност на Балканите и тя ще има определена роля в политиката на съюза към страните от Черноморския регион, подчерта Барбара Геслер. Тя отбеляза бързата реакция и действия на българското правителството за преодоляване на изостаналостта в критикуваните области в доклада на Европейската комисия през пролетта. Според нея са се оказали неоснователни притесненията в Германия от емиграционен натиск след приемането на предишната вълна от нови държави в ЕС. Германия не очаква от посока на България някакъв по-значителен поток от имигранти, посочи още Геслер. Участниците в дискусията се обединиха и около мнението, че почва за радикален национализъм в България не съществува.

От страна на Българското дипломатическо дружество участие взеха: проф. Еньо Савов, бивш зам.министър на външните работи и посланик на България в Индия, понастоящем преподавател по международно право в СУ “Св. Климент Охридски” и ПУ “Паисий Хилендарски”, доцент д-р Чавдар Николов, декан на Икономическия факултет на Югозападния университет в Благоевград, членовете на Управителния съвет на дружеството Стефан Димитров, бивш референт за Германия в МВнР и д-р Чавдар Русев, експерт към Националното сдружение на общините в страната.

Проф. Савов посочи в изказването си пред домакините в Бон, че България е стабилизиращ фактор в Югоизточна Европа и още в началото на 90-те години на ХХ век страната ни ясно е дефинирала външнополитическите си приоритети като присъединяване към евроатлантическите институции и активна дейност за гарантиране на стабилността на региона на Балканите и в света. “Своя принос за стабилността на Югоизточна Европа България даваше и дава с участието си в Централноевропейската зона за свободна търговия, в Черноморското икономическо сътрудничество, в Пакта за стабилност и в инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа, чието начало беше поставено именно по инициатива на България чрез свикването на среща на външните министри в София през Юли 1996 г. , посочи той.

Доцент д-р Чавдар Николов, декан на Икономическия факултет на Югозападния университет в Благоевград, посочи, че голям потенциал в аспекта на бъдещото членство на страната ни в ЕС има високото образователно и културно ниво на населението, което в съчетание с модерни технологии и управленчески подходи може рязко да подобри прираста на националната икономика. Изграждането на елементи от транспортната инфраструктура в направлението на Трансевропейските транспортни коридори е основна и непосредствена задача пред България, за която има създадени всички политически и икономически условия пред потенциалните инвеститори, обясни доц. Чавдар Николов.

По време на дискусията бяха обсъдени и широк кръг въпроси на двустранните политически и икономически отношения между България и Германия, както и по-специфични теми като: перспективите за професионална реализация пред българските студенти, които учат или са завършили в Германия, начини за увеличаване на германските инвестиции в България, двустранни програми за обучение на специалисти, инфраструктурни проекти с германско участие, свободното придвижване на работна ръка от България към Германия и др.