КОСОВО И НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИИ – В ЕДИНЕН ПАКЕТ Печат
Автор Експерт   
Понеделник, 01 Май 2006 03:01
Проф. Енвер Хасани, главен политически съветник на премиера на Косово генерал Агим Чеку
- Г-н Хасани, какво е вашето мнение за преговорния процес?
- Смятам че преговорния процес протича в добър дух. И двете страни изразиха своята готовност за диалог и използване на политически средства за решаване на проблема. В момента дискутираме децентрализацията, въпросите на религиозната свобода и свободата на движение. Смятаме че вървим в правилна посока и че през следващите месеци ще стигнем до конкретни резулатати.
- Кога очаквате преговорите да приключат и с какви крайни резултати?
- Много е трудно да прогнозираме относно продължителността им, но очакваме до края на година основната част от проблемите да бъдат решени. Би било нереалистично да очакваме, че процесът ще приключи до края на тази година. Може да отнеме малко повече време.
- Колко повече?
- Не чак толкова дълго, но малко по-дълго от края на годината.
- Какви са рисковете, ако процесът се проточи?
- Основният риск е, че в един по-късен етап сърбите могат да се оттеглят от преговорите, преди постигане на съгласие за окончателния сатут, след като вече бъдат разрешени проблемите с децентализацията, с религионите свободи и свободата на движение в рамките на бъдещите сръбски общини в Косово.
- Какво би станало ако Косово получи независимост, но срещу това Сърбия поиска северната му част и по-конкретно Ксовска Митровица?
- Не мисля, че това е възможно разрешение. Сърбите никога не биха поискали подобна компенсация. Статутът на Косовска Митровица ще бъде разрешен в контекста на общото решение за статута на Косово. Косово и неговите територии със сигурност ще бъдат разглеждани в единен пакет. Смятам, че сърбите никога няма да тръгнат в подобна насока.
- Т.е. настоявате, че няма никаква възможност Косовска Митровица да бъде заменена за Южна Сърбия, където живеят основно албанци?
- Да, така е, това би бил опасен прецедент за Балканите.
- Международната общност обяви политиката на трите “не”-та: да не бъде променяна територията на Косово, областта да не се присъедиява към други държави /към Албания/ , както и други територии да не се присъединяват към провинцията /части от Македония или Сърбия/. Приемате ли тази политика?
- Да, възприемаме тази политика. Тези позиции на международната контактна група за Косово са много важни за нас. Те действат успокоително и за албанците и за сърбите. Това е една добра рамка, в която провеждаме преговорите и вярвам, че тя ще остане непроменена в контекста на процеса.
- Смятате ли, че властта в Косово може да гарантира в дългосрочен план, че никакви територии няма да бъдат присъдинявани към Косово?
- Да, нашите политици и нашите институции заявиха това още от самото начало.
- А може ли да ганатирате правата на малцинствата и съхраняването на културното наследство? Международната общност ви критикува остро за липсата на напредък в тази област.
- Вярваме, че в рзултат на получаването на независимост за Косово и с помощта на САЩ и ЕС ще сме в състояние да изпълниме стандартите по отошение на защитата на малцинствата и съхранение на културното наследство. Многократно сме заявявали, че културното наследство принадлежи на всички косовари, на цялото население и в еднаква степен е част от нашата културна памет, както и от тази на сърбите. Ние го приемаме като наше културно наслдство.
- През последните месеци бяхме свидетели на сериозни промени на политическата сцена в Косово: почина президентът Ибрахим Ругова, нови са и премиерът и председателят на парламента. Как това променя ситуацията?
- Променя я по много начини. Първо, вакумът, оставен след смъртта на Ругова постепенно се запълва от страна на новия президент, който демонстрира същото разбиране, ценности и политическа програма. Новият министър-председател, генерал Агим Чеку се основава на работата на предходното правителство, тъй като представлява същата партия – Алианс за бъдещето на Косово, но същевременно е по-динамичен. Чеку демонстрира по-независим политически курс от своя предшественик.
- Какви резултати от преговорите не бихте приели?
- Със сигурност няма да приемем никакви институционални връзки със Сърбия какъвто и да е статус, различен от пълна независимост и суверенитет. Ние можем да споделим нашия пълен суверенитет или пълна независимост с международни или определени регионални организаци. Но не със Сърбия.
- Как интерпретирате понятието “условна независимост”?
- Не е ясно какво означава и какъв е минусът на такъв тип независимост.