ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА – ЗА СИГУРНОСТ, СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА Печат
Автор Експерт   
Вторник, 01 Април 2008 03:00
Среща на министрите на отбраната от Югоизточна Европа на 11.03.2008 г. В София

Срещата на министрите на отбраната от региона се проведе на 11.март 2008 г в НДК в София. Тя бе в рамките на българското председателство на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа. Форумът се председателстваше от българският министър на отбраната Веселин Близнаков. Приветствие към участниците поднесе министър-председателят Сергей Станишев.
Темата на срещата бе "Отбранителната политика - за сигурност, сътрудничество и развитие на Югоизточна Европа". В София бяха министрите на отбраната на Босна и Херцеговина Селмо Цикотич, на Турция Вежди Гюнюл, на Албания Фатмир Медиу, на Гърция Евангелос Меймаракис, на Румъния Теодор Мелешкану и на Молдова Витали Врабие, заместник-министърът на отбраната на Македония Илиаз Халими, държавният секретар на Министерството на отбраната на Сърбия Душан Спасойевич, заместник-министърът на отбраната на Черна гора Райко Новичевич и държавният секретар на Министерството на отбраната на Хърватия Мате Работег.
В първото пленарно заседание освен премиерът Сергей Станишев и министърът на отбраната Веселин Близнаков се изказаха Ян Тружински, заместник генерален секретар на генерална дирекция "Разширяване" на ЕС, Алда Рейс, началник на сектор "Отбранителни въпроси" в генералната дирекция, и Джордж Катсирдакис, началник на сектор за отбранително сътрудничество в Дирекция по отбранителна политика и планиране на НАТО. Във второто пленарно заседание в обмяната на мнения се включиха Ерхард Бусек, специален координатор на Пакта за стабилност, Хидо Бишевич, генерален секретар на Съвета за регионално сътрудничество и представители на регионални центрове и инициативи. Министрите, заместник-министрите и държавните секретари направиха своите изказвания в третото пленарно заседание, след което се срещнаха с представителите на медиите. В българската делегация освен министърът на отбраната бяха още заместник-министърът на отбраната Соня Янкулова, директорът на дирекция "Международно сътрудничество" Йордан Божилов и секретарят на Междуведомствения съвет към МС по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната подготовка на страната генерал-майор от резерва Иван Дочев. По време на срещата участниците можеха да видят изложба с официалните военни парадни униформи на армиите от региона.
В края на срещата беше приета Съвместна деклараця от 17 точки. Тя трябваше да излъчи ясен сигнал към предстоящата среща на НАТО на върха в Букурещ за наличието на полтическа воля в регона за продължаване на интегационните процеси и преодоляване на трудностите, включително и предизвикани от ситуацията в Косово.


СЛОВО на министър-председателя на Република България Сергей Станишев при откриването на Срещата на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса на сътрудничество в ЮИЕ
Уважаеми господа мнистри,
Ваши превъзходителства,
Дами и господа,
За мен е едновременно висока чест и приятно задължение да Ви приветствам с „добре дошли” в София за участие в тази представителна, трета по рода си регионална среща на министри на отбраната.
Няма да бъде излишно и по този повод още веднъж да изтъкна високата оценка, която България дава на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа. За нас това е най-представителния форум, който излъчва автентичния глас на региона, служи като дискусионна трибуна и поле за търсене и реализиране на подходящи форми за разширяване на нашето сътрудничество, и най-важното, дава ясен политически знак затова, че страните от региона желаят и милеят да развиват регионално партньорство и цялостно сътрудничество като част от общия процес на нашия стремеж към европейска и евроатлантическа интеграция.
Аз съм убеден, че с всеки изминал ден близостта и идентичността на нашите цели стават все по-ясни. Те са намерили израз и днес, в мотото на Вашата среща: „Отбранителната политика – за сигурност, сътрудничество и развитие на Югоизточна Европа”.
Всички тук имахме възможност да погледнем великолепните и красиви национални униформи на гвардейските части, и те действително показват голямото разнообразие на региона. Това, което ни обединява все повече е общият поглед към бъдещето.
Политическата и практическа реализация на многото добри идеи, които съществуват и днес в регионалното сътрудничество в крайна сметка зависи от паралелното въздействие на няколко основни фактора:
– от изясняването на европейското бъдеще на всички страни от региона, за мнозинството от тях – в съчетание с евроатлантическия избор;
- от провеждането на дълбоки обществено-политически и икономически и военни в това число реформи, защото процесът на реформиране и модернизация на всяка една страна никога не спира. Дори при приключването на една успешна реформа винаги се появяват нови предизвикателства и трудности
- не на последно място – от ефективното използване на огромния потенциал за регионално сътрудничество.
Вашата среща е съществен акцент в програмата на българското председателство на ПСЮИЕ. Не само ние в региона, но и нашите многобройни съюзници и партньори от Европейския съюз, НАТО, неведнъж сме констатирали наличието на сериозни регионални предизвикателства в сферите на отбраната и сигурността - най-вече в така наречените Западни Балкани, но в немалка степен и в Черноморско-Кавказкия регион.
Споменах Западните Балкани като „така наречените”, защото от собствен и доста богат опит сме се убедили, че регионалната сигурност следва да се разглежда като едно неразделно цяло. Вярно е, че за да се гарантира прогрес и просперитет на една държава, тя трябва преди всичко адекватно да се самоорганизира и модернизира. Както обаче ни показва практиката, това не достатъчно условие за осезаем напредък. Без цялостна промяна на регионалния климат вътрешните промени остават недовършени и не дават резултат до пълния си ефект.
Ние имаме процес на сътрудничество в региона вече 12 години. И ако хвърлим един поглед към миналото, ще видим какъв огромен напредък е постигнал регионът, не само в политическите инициативи, но и като цялостен климат в отношенията между страните имайки предвид бурната история особено на Югоизточна Европа в 20 век.
Убеден съм, че именно в синтеза на националните и регионалните усилия в областта на отбраната е и настоящата среща и нейният основен акцент и искам да ви пожелая успешно да се справите с това нелеко предизвикателство.
Днес нашата задача, както и в следващите ни срещи в това число и на ниво премиери, е да откроим предизвикателствата за сигурност и отбрана в нашия регион, независимо дали те са от традиционен или асиметричен характер. Много важно е заедно да идентифицираме нашите общи интереси на региона, ресурсите, и да се намерят ефективните пътища за реализирането на определените цели и конкретните инициативи. Всяка от страните-участнички има ценен опит, свои институции за сигурност и отбрана, свои виждания и идеи за регионалното сътрудничество. Опасявам се дори, че се породи съвсем определено проблем с пренасищането на региона с идеи, инициативи, които действат паралелно, понякога има имитация на дейност, често се дублират различни инициативи и по същество да нямат реална добавена стойност за регионалната сигурност. необходимо е изчистване и фокусиране на идеите с практическата ни дейност, максимална концентрация на сравнително ограничените ни ресурси, за да постигнем добри резултати.
Дълбокото осъзнаване на асиметричния характер на съвременните заплахи за отбраната и непрекъснато разширяващата се взаимовръзка между военния и гражданския сектори са съвременни реалности и дори императиви, които определят обективната потребност от широко регионално сътрудничество.
За да се върна към днешните реалности съм длъжен да отбележа няколко съществени момента:
- настъпило е времето за структуроопределящи решения по въпросите на сигурността в региона, с дългосрочно влияние и качествено нов характер;
- на срещата на високо равнище на НАТО в Букурещ след броени дни ние желаем да бъдат отправени покани за пълноправно членство в Алианса на всички страни-участнички в Адриатическата харта и пожелавам успех на страните кандидатки в това усилие защото вярвам, че това ще бъде и решителна стъпка към установяването на качествено ново ниво на регионална сигурност;
- новата среда за сигурност безспорно ще улесни интеграционните процеси и за страните-участнички в програмата Партньорство за мир;
- повишаващото се ниво на сигурност ще има благоприятно отражение върху динамизирането и формализирането на отношенията между Европейския съюз и страните, кандидатстващи за членство в него и желаят да следват пътя на европейската интеграция;
- с очакваното, пак след броени дни, начало на функционирането на новия Съвет за регионална сигурност ще имаме общ изпълнителен орган. Действително важно е, всички страни да положим максимални усилия и да окажем и политическа и всяка друга подкрепа за ефективното функциониране на Съвета за регионална сигурност. вярвам, че всяка една от нашите страни вече осъзнава, че всички желания, стремежи да се интегрират в НАТО или ЕС се реализират благодарение на собствения напредък, на реализацията на конкретни реформи и изисквания стандарт и по отношение на НАТО и по отношение на Европейския съюз. Химера е да се мисли, че някои можес един скок да избяга от своя регион, да се включи в НАТО и да забрави за своите съседи. От нашия опит мога да кажа, че това е пълна илюзия. Само реална и ефективна регионална интеграция и сътрудничество са изключително важна предпоставка и за реализацията на другите цели на страните от региона.
Разполагайки с всички тези добри намерения и инициативи, а в много отношения реалности, вярвам, че ще имаме реалните възможности да погледнем с оптимизъм в бъдещето въпреки многото оставащи рискове пред регионалната сигурност. и тук действително е важно всяка една страна в моменти на изпитания и в решаването на трудни въпроси да покаже стратегическо мислене и отговорност към бъдещето както на своите граждани, така и към бъдещето на целия регион. Но аз съм убеден, че заедно, чрез диалог и сътрудничество можем много повече за всяка една от страните в региона.
Желая ползотворна работа на срещата!
Благодаря за вниманието!

Министърът на отбраната Веселин Близнаков:
Твърдо и последователно подкрепяме политиката на "отворени врати" на НАТО

Процесът на сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), започнал със Софийската декларация през 1996 г., постепенно се превърна в основен форум за дипломатически и политически диалог на сътрудничество между нашите държави във всички сфери, подчерта при откриването на срещата министърът на отбраната Веселин Близнаков. Днес, посочи той, уверено можем да заявим, че разделението вече не е основна характеристика на региона. Европейската перспектива през Югоизточна Европа е ясно изразена и реално постижима, каза още министърът. Тази среща, продължи той, се провежда в изключително важен за региона момент - закриването на Пакта за стабилност и началото на работа на Регионалиня съвет за сътрудничество. В процеса на тази трансформация от нас зависи как отбранителното сътрудничество да бъде структурирано и да продължи да се развива, отбеляза министър Близнаков.
В началото на своето изказване министърът на отбраната Веселин Близнаков насочи вниманието на участниците към наслова на срещата - "Отбранителната политика - за сигурност, сътрудничество и развитие на Югоизточна Европа". Приехме този наслов, отбеляза той, защото един от основните уроци на най-новата ни история на нашия регион е, че развитието на демокрацията, правовата държава и пазарната икономика изисква стабилност и сигурност. Именно тази взаимовръзка бе и в основата на зараждането на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, развил се в тясно взаимодействие с държавите-членки на ЕС и НАТО и на редица международни организации, подчерта министърът. Дълго време, припомни той, Балканите бяха символ на противопоставяне и разделение. И продължи - днес ние имаме волята и възможностите да градим нашето общо бъдеще на базата на споделени ценности. Ние сме обединени около разбирането за водещата роля на европейската и евроатлантическата интеграция на всички принадлежащи към региона държави, заяви министърът. Това според него е тенденцията, която трябва да подкрепяме с всички възможни средства. Новите потребности вече очертават и бъдещите функции на една нова регионална общност, като същевременно гарантират вписването й в интеграционните процеси в континентален мащаб, бе отбелязано още в изказването.
Министърът на отбраната заяви, че Република България твърдо и последователно подкрепя политиката на "отворени врати" на НАТО. Надяваме се само след три седмици алиансът да оцени по достойнство напредъка на страните от Адриатическата харта, каза той. Изрази увереност, че бъдещото им членство ще ускори трансформационните процеси в областта на отбраната и ще даде допълнителен принос за колективната сигурност, като има силен стабилизиращ ефект върху района на Югоизточна Европа.
Република България ще работи активно за продължаване на досегашната висока ангажираност на ЕС и НАТО с процесите на трансформация на сектора отбрана в региона на Югоизточна Европа, посочи още министър Близнаков. Смятаме, подчерта той, че разработването на регионални подходи на ЕС и НАТО към Югоизточна Европа с по-ясни цели, по-точно структуриране на институционалните връзки и продължаване всестранното подпомагане на процесите на трансформация ще има благотворно влияние върху регионалната, а следователно и върху общоевропейската сигурност и стабилност. Според него динамиката на процесите в Югоизточна Европа изисква от нас оперативност и гъвкавост при вземането на решения и предполага прилагането на разнообразни подходи и форми. В този смисъл е и започналата трансформация на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа, основана на принципа на "регионалната принадлежност" с по-голяма отговорност в решаването на регионалните проблеми на страните от региона. Уверен съм, че това ще даде стимул за засилване на регионалното сътрудничество, посочи министърът. В същото време той подчерта, че то не е алтернатива на европейската и евроатлантическата интеграция, а тяхна интегрална част.
В изказването си министърът на отбраната отдаде дължимата благодарност за ролята, която изигра Пактът за стабилност за по-висока степен на сигурност и стабилност в региона в сравнение с положението от средата на 90-те години на XX век. Личната ангажираност и всеотдайност на неговия специален координатор, доктор Ерхард Бусек, и на водения от него екип, бяха определени като неоценими. За илюстрация министърът посочи доброто ни взаимодействие с RACVIAC. Тази, базирана в Загреб организация, се превърна в платформа на регионалното сътрудничество по редица въпроси, включително и по въпросите на конверсията на военни имоти и реинтеграцията на освобождаваните военнослужещи. Подчертано бе, че от държавите в региона зависи поемането на ангажимент за по-активно участие при формирането на общия бюджет на RACVIAC. Изразено бе очакване новото ръководство на центъра своевременно да формира адекватна на задачите структура и да оптимизира дейността.
Отчитайки негативното влияние върху средата за сигурност на запазващото се широко разпространение на малките оръжия и лекото въоръжение в региона на ЮИЕ, министърът на отбраната смята, че следва да декларираме ясна подкрепа за дейността на Координационния център за контрол над малките оръжия и лекото въоръжение в Югоизточна Европа (SEESAC).
По отношение па Инициативата за превенция и подготовка за борба с бедствия и аварии той посочи, че въоръжените сили на страните от региона притежават значителен потенциал, който може да бъде използван. Ние би следвало да доразвием този потенциал чрез сътрудничество между армиите ни, за да осигурим ефективното му практическо използване, смята министър Близнаков.
Задълбочаването на регионалното сътрудничество, както и на европейската и евроатлантическата интеграция води до немислими доскоро позитивни промени в отношенията между нашите държави, бе констатирано в изказването. Вярвам, каза министърът на отбраната Веселин Близнаков, че ще успеем да развием регионалното отбранително сътрудничество в името на по-високата сигурност и просперитета на Югоизточна Европа.


Форумът е особено важен за евроатлантическата интеграция
Сегашният форум в София е изключително важен по отношение на сътрудничеството в европейската и евроатлантическата интеграция. Това каза пред журналисти по време на срещата на министрите на отбраната от Югоизточна Европа директорът на Регионалния център за контрол на въоръженията (RACVIAC). Този център подпомага държавите от региона за изпълнение на задълженията по Виенския документ от 1999 г., договорите, конвенциите и споразуменията в областта на контрола на въоръженията. Той е и един от най-успешните проекти на Пакта за стабилност. През 2006 г. в дейностите на центъра - курсове, семинари, заседания, участват 24 представители на българското Министерство на отбраната. През миналата година представител на МО е председател на Работна група 2 по конверсия на военни бази с отпаднала необходимост.
Представихме пред министрите на отбраната информация за нашите инициативи и за това как протича процесът на трансформация на Пакта за стабилност в Съвет за регионално сътрудничество, сподели ръководителят на Координационния център за контрол над малките оръжия и лекото въоръжение в Югоизточна Европа (SEESAC) Димиан Димов. Центърът работи под ръководството на Регионалната управленска група за малките оръжия и леките въоръжения и пребиваващия в сръбската столица Белград координатор на ООН. SEESAC влиза във връзка директно с правителствата и гражданското общество, осигурявайки технически принос, информационен обмен, координация и наблюдение на текущите и бъдещите опити и помощ по специфични проекти. Сред регионалните дейности на центъра са осведомяване на правителствата и гражданското общество по темите на малките оръжия и формулиране на национални стратегии за контрол.
В София ще създадем една структура - европейска организация на началниците на полицията, заяви директорът на Центъра за демократичен контрол на въоръжените сили (DCAF) Теодор Уинклер. Представляваната от него организация има 54-55 страни-членки, включително САЩ. Тя съдейства на правителствата при осъществяване на трансформацията в областта на сигурността. Партньори на центъра са правителства, парламенти, гражданското общество, международни организации, ангажирани с проблемите на сигурността като полиция, съдебна система, разузнавателни агенции, гранични служби, служби по сигурността и армията. Организацията се състои от няколко главни отдела - "Проучвания", "Операции" и "Специални програми". В нея работят около 100 експерти от 30 държави.
Една от целите ни е съдействие на реформите на разузнавателните служби и полицията.
Западната част на вашия регион също се е запътил към Европейския съюз, изтъкна Уинклер. По думите му изключително важно е страните да продължат по пътя на европейската и евроатлантическата интеграция. В този регион съществуват още сериозни проблеми, свързани с миналото, други, нови, сред които са трафик на наркотици и хора, леки оръжия, отбеляза Уинклер.
Бедствията, авариите, природните стихии не познават граници, трябва да сме подготвени да им противодействаме. Това заяви ръководителят на Инициативата за превенция и подготовка за борба с бедствия и аварии (DPPI) Мирослав Вуйанич. Всички правителства на страни от региона признават важността и необходимостта от нашата инициатива, допълни той. Вуйанич обясни, че на 9 април в София ще има среща на ниво министри на политиката при бедствия и аварии, за готовността и превенцията срещу различни природни и техногенни стихии. Чрез нашата инициатива, която е създадена в рамките на Пакта за стабилност, се опитваме да създадем стандарти за международно сътрудничество, изтъкна Вуйанич. DPPI обединява страните - донори, и международните правителствени и неправителствени организации, които координират дейностите и идентифицират нуждите, за да бъде подобрена ефикасността на системите за действие при бедствия и аварии на националния мениджмънт в рамките на регионалното сътрудничество. Сегашната среща беше изключително важна за сътрудничеството между цивилния и военния компонент при бедствия, заяви Вуйанич.
Водеща е реформата в отбраната
НАТО сега се съсредоточава основно върху реформата на отбранителните институции. Това изтъкна по време на форума началникът на сектора по отбранително сътрудничество в Дирекцията по отбранителна политика и планиране в НАТО Джордж Катсирдакис.
По думите му целта е алиансът да помогне на страните да развият отбранителни сектори, които са модерни, добре обучени и оборудвани в съответствие с всички изисквания за модерни въоръжени сили. През последните години поради изискванията за борба с тероризма препоръките на НАТО в областта на реформите се разшириха и достигнаха до области, различни от конкретните отбранителни системи, обясни Катсирдакис. Алиансът е решен да си сътрудничи с други организации, за да гарантира максимални ползи с минимално дублиране на усилията, допълни той. По думите му ролята на НАТО в региона е да гарантира сигурността и стабилността, а регионалното сътрудничество е област, където НАТО намира потенциал за растеж.
Катсирдакис изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Букурещ ще бъдат отправени покани за членство към още страни от региона. Той обаче посочи, че поканите се отправят на базата на политическите критерии за всяка държава.
Ян Трушчински, замествник генерален директор на ГД «Разширяване» на ЕК
Постиженията на Западните Балкани Турция, които се включиха в процеса на подготовка за присъединяване, ще зависят силно от решаването на Косовския въпрос. Албания и Черна гора имат сравнтелно дълъг път пред себле с следва да покажат още сега напредък. За Хърватия настоящата 2008 г. Е ключова. Македония би могла да отбележи също напредък, особено в съдебната и полицейска реформа, както и в борбата с корупцията. Босна и Херцеговина трябва да подпише споразумение за стабилизиране и асоциране. ЕК разчита Сърбия да покаже воля за развитието на добросъседски отношеня, за да може ЕС да съдейства за изясняване на нейната европейска перспектива. Косово трябва да се ангажира с изграждането на демократчно и мултиетническо общество. Само така ЕС б могъл да помогне със своите специфични политики и инструменти. В края на краищата обаче не външната помощ, а самите народи със своите действия определят бъдещето си.
Алда Рейс: Стабилността не се постига с обръщане на гръб
Трябва да си извадим поуките от миналото и да създадем условия за устойчив растеж и развитие в среда на сигурност, стабилността означава събиране, сближаване и интеграция на страни и народи, тя не се постига с обръщане на гръб едни на други. Това каза пред форума началникът на сектор в Генерална дирекция "Отбранителни въпроси" на Европейския съюз Алда Рейс.
Тя заяви, че регионалното сътрудничество е най-положителната черта на развитието на Западните Балкани, то е важен елемент за процеса на стабилизация и асоциация.
Осъществява се прехвърляне на отговорност от това, което някога беше национална отговорнсот и национален приоритет в регионална отговорност и регионален приоритет, обясни Рейс. През последните години развихме понятията си от това да бъдем на място в Европа и да изчакваме събитията, до това да действаме превантивно и активно, сподели тя.
ЕС до момента е обхванал целия спектър на управление на кризи от ограничени военни операции, напомни Рейс. По думите й Европейският съюз се превръща все повече в един глобален играч в областта на стабилността и сигурността.
Теодор Мелешкано, мнстър на отбраната на Румъния:
Районът на ЮИЕ се трансформира до неузнаваемост, придобива европейско лце и на базата на членството в ЕС и НАТО сам определя поддържането на регионалната сигурност, смята румънският министър. Той подкрепи позицята, че държавите от регона трябва заедно да се справят с новите реалности и да работят за обща визия и стратегия. Сътрудничеството се нуждае от ефективна дипломация, тъй като няма универсални реения и отговори за региона. Румъния подкрепя отправянето на покани до трите страни от Адратическата харта за членство в НАТО. Подкрепя разширяването на НАТО с трите страни от Партньорство за мр- Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия. Дейността на Съвета за регионално сътрудничество и ПСЮИЕ следва да се активизира в посока намаляване на разликите между нашия регион и Западна Европа, като взаимно се допълват. Усилята на всичих страни за сътрудничество в областта на сигурността се цени високо от Румъния защото е демонстрация на общ подход за решаване проблемите в региона.
Вежди Гьонюл- министър на отбраната на Турция:
Развитието на механизмите на регионално сътрудничество дават възможност за навллизане в нова фаза на взаимоотношенията в регионаАко ПСЮИЕ е като слен глас на региона, Съветът за регионално сътрудничество ще представлявна синергия на сътрудничество в региона, заяви турскят министър. Турция се обявява за отправяне на покани за членство в НАТО към Албания, Хърмватия и Македония, кото са постигнали значителен напредък, а БиХ, Черна гора и Сърбия следва да бъдат подкрепяни по пътя им за членство. По отношене на Косово мнистърът заяви, че това е кулмнация на един дълъг и уникален процес. Следва обаче да се върви съм нормализиране на ситуацията и към защита на всчки етноси малцинства в Косово.
Фатмир Медиу, мнстър на отбраната на Албания:
След обявяване независимостта на Косово на 17 феврураи сигурността следва да се запази с активно участе на мисиите на НАТО и ЕС, смята албанският министър. Евроатлантческят капацитет дава оптимзъм за бъдещето на регона. Срещата на върха на НАТО в Букурещ ще донесе добри новни- получаване на поканиза членство . Разширяването на НАТО и ЕС е стратегически важно за стабилността на Балканите. Следва да се наблегне над подготовката на общи, съвместни миси на държавите от региона под егидата на НАТО. Министърът подчерта желанието на Албания да се ползва от опита на България и Румъния по пътя към НАТО. Той заяви подкрепа за трите държави по Партньорство за мир за тяхната евроатлантическа интеграция.
Душан Спасойевич, заместник министър на отбраната на Сърбия:
Бъдещето на страните от региона е в обединена Европа. Развитието на отношенята на Сърбия с ЕС и НАТО ще завсят до голяма степен от предстоящите парламентарни избори на 11 май 2008 г. Сърбия приветства ангажираността на Европа към Западните Балкани и желанието да увеличи своето присъствие в Косово, но всяко ново международно участе в Косово трябва да е с мандат на Съвета за сигурност на ООН. Сърбия няма да използва военна сила за решаване на съществуващите предизвикателства и няма да влезе в открита конфронтация или самоизолация. Сръбските въоръжени сили ще останат партньори с КФОР, но са готови да използват всички средства за запазване на мира и стабилността в Югоизточна Сърбия в случай на ескалация на конфликта. По пътя за бъдещо членство в ЕС и НАТО ще има противоречия и страните следва да използват ПСЮИЕ и Съвета за регионално сътрудничество като форуми за постигане на взаимно договорени решения.
Регионът обединява сили в борбата срещу бедствията
Няма пречки при природни бедствия по някои от границите да се включват и съседни държави, когато това е необходимо, заяви министърът на отбраната Веселин Близнаков на заключителната пресконференция на форума. Той заяви, че е налице желание за сътрудничество и в тази област.
Участниците във форума изразиха готовността си за включване на въоръжените сили на страните в противодействието на бедствията и авариите. Те възложиха на регионалната Инициатива за превенция и подготовка за борба с бедствия и аварии (DPPI), да се развиват конкретни форми на подобно сътрудничество.
По думите на министър Близнаков въпросът за оказването на помощ при бедствия и аварии от страна на Въоръжените сили е изключително важен, защото именно Въоръжените сили притежават немалък капацитет в това отношение.
Коментирайки въпрос за дублиране на функции в борбата срещу бедствията, министър Близнаков заяви, че при такова дублиране на политики никой не печели, а губи обществото. Той заяви, че през април София ще е домакин на среща на министрите, отговарящи за борбата с бедствията и авариитеПомолен да прогнозира по-нататъшното присъствие на сили на НАТО в нашия регион, министър Близнаков напомни, че голяма част от страните от региона са членки на алианса и Европейския съюз. От своя страна тези държави подкрепят бъдещото членство на другите страни, допълни министърът. Това означава, че страните от НАТО ще продължат да изпълняват ангажиментите си в рамките на своите въоръжени сили.
Министър Близнаков изтъкна, че на форума въпросите за Косово не са разглеждани. С изключение на представителя на Сърбия, който е представил становище, други не са изразили отношение, темата не фигурира и в заключителния документ.На въпрос относно спора за името на Македония гръцкият министър на отбраната Евангелос Меймаракис заяви, че неговата страна смята, че е назрял моментът този проблем да се реши. За да може да насърчи мира, сигурността и стабилността, Гърция направи голяма крачка напред, приемайки сложното име, включващо "Македония" в него, каза гръцкият министър. По думите му остава самата Македония да направи своята насрещна крачка, за да се постигне компромисно решение по спора. Меймаракис сподели и увереността си, че ще се стигне до такова взаимно приемливо решение. Той беше категоричен, че ако все пак съгласие не бъде постигнато, другата страна ще бъде единствено отговорна за това.
Министърът напомни, че Гърция и Македония са развили много добри икономически отношения. Продължаваме да сътрудничим в мироопазващи мисии, сядаме на една маса на форуми, изтъкна гръцкият министър.
Разширяването на НАТО е нещо, което Гърция иска, всичките три държави, подали молби за приемане, са изпълнили критериите, обясни Меймаракис. Ние активно допринасяме за това страните, които са ни помолили за подкрепа на реформите, да получат положителен отговор от нас, допълни той.
Срещата завърши с обща декларация и съгласие по приоритетите
Подходът към сигурността в нашия регион е правилен, той трябва да се прилага и в други райони, подчерта пред журналисти в края на форума министърът на отбраната Веселин Близнаков
Министрите на отбраната от Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа постигнаха съгласие по приоритетите в областта на отбраната и сигурността. Това бе подчертано в края на форума, който се проведе в София. Става дума за необходимост от взаимодействие за укрепване на сигурността в региона и от все по-широко развитие на европейската и евроатлантическата перспектива, каза министърът на отбраната Веселин Близнаков, който бе домакин на срещата. Нашите стремежи да работим заедно в бъдеще, подчерта той, са изразени в общата декларация, която приехме.
Срещата, продължи министърът, констатира задълбочаване на процеса на възприемане на европейските и евроатлантическите ценности като прозрачност, откритост на отбранителната политика, демократичен контрол на въоръжените сили и др. Беше подчертано, каза още той, че сътрудничеството в региона трябва да отговори на регионалните нужди. Това е процес, който обхваща понятието "регионална принадлежност". В практически план, уточни министърът, това означава, че сътрудничеството между държавите и развитието на регионалните инициативи и организации все повече ще зависи от активността на самите държави в региона.
На форума е било заявено пълното взаимодействие на двата формата на регионалното сътрудничество - ПСЮИЕ и Срещите на министрите на отбраната от Югоизточна Европа (SEDM). Потвърдени са били решенията на управителните органи на Центъра по въпросите на конверсията на военни имоти с отпаднала необходимост и реинтеграцията на освободените от армията военнослужещи в резултат на реформите и на Координационния център за контрол над малките оръжия и лекото въоръжение в Югоизточна Европа. Министрите са декларирали готовността си за включване на въоръжените сили в борбата с бедствия и аварии. Те са възложили задача на Инициативата за превенция и подготовка за борба с бедствия и аварии да се развиват конкретни форми на такова сътрудничество.
В края на пресконференцията министър Близнаков благодари на своите колеги за готовността им за участие в този форум. Искам да благодаря, посочи той, за принципните становища, които бяха изказани от тях и за доказателството, че всички ние имаме една обща цел - да повишим степента на сигурност в нашия регион. Бяха изказани становища, каза министърът, че нашият регион трябва да стане още по-толерантен към различията, към малцинствата. Посочено е било, че регионът ни придобива все повече европейска идентичност. Подходът, който се прилага в нашия регион, е добре да започне да се прилага и към други региони като Черноморския, Кавказкия, Близкия и Средния изток, е било подчертано още на срещата. Ние, отбеляза министър Близнаков, трябва да започнем да обсъждаме сигурността и на други райони. Това, смята той, във всички случаи ще повиши сигурността в Европа и света.
Тази среща, посочи министърът на отбраната, е много важна, защото предшества форума на върха на НАТО, който ще се проведе в началото на април в Букурещ. Важността й се определя и от това, че е първата след трансформацията на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа. Изявено е било желание ПСЮИЕ и SEDM да си сътрудничат. Министърът посочи, че това са доказателства за все по-ярките европейски и евроатлантически измерения на нашия регион.