СИНЯ, А НЕ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА Печат
Автор Експерт   
Събота, 29 Ноември 2008 01:55
Издателска къща „Международни отношения” ООД е подготвила за издаване книгата „Синя , а не зелена планета” с подзаглавие „ Кое е застрашено, климатът или свободата”. Тук за първи път в България съобщаваме за предстоящото представяне на книгата. Това е втората книга на Вацлав Клаус, която излиза в България след изданието „Вацлав Клаус- икономист, политик, държавник” от 2004 година. „Синя, а не зелена планета” се появи на чешки език през май 2007 година, на немски език- през декември 2007, на холандски- през април 2008 и на английски през май 2008. В настоящия момент тя се подготвя за печат и на руски, полски и испански.

    Предстои представянето на книгата на 09 декември т.г. от 16,30 часа в хотел Шератон и лекция на Вацлав Клаус на 11.декември в УНСС.
    Най-важната задача на човечеството е да разграничи действителността от фантазията и истината от пропагандата. Глобалното затопляне стана символа на този проблем. Беше наложена една политически коректна истина  и да й се опонира не е лесно. Бъдещите поколения сигурно с лека насмешка ще се чудят, че в началото на ХХI век развитият свят е изпаднал в паника от глобалното повишаване на средната температура с няколко десети от градуса и се е замислял дали да не се върне в прединдустриалната ера.
    Темата за глобалното затопляне все повече и повече се превръща в основен идеен и политически сблъсък на нашето съвремие. Носителят натази тема- енвиронментализмът- е доминиращата алтернатива на идеологиите, отстояващи последователно и системно свободата на човека. Той се превръща в мироглед, поставящ си за цел радикална промяна в света- колкото и «трески дахвърчат»/т.е. с цената на ограничаване свободата на личността и с цената на човешкия живот/, мироглед, искащ да промени света, човека и неговото поведение, обществения ред, ценностната система. Просто всичко.
    Подходът на енвироименталистите към природата е разновидност на марксисткия подход към  икономическите закономерности, тъй като и те се мъчат да заменят  естественото развитие на света /и начовечеството/ с уж оптимално, централно или- както днес се казва – глобално планиране на световното развитие. Това не е възможно. Спонтанността на човешкия живот трябва да бъде оставена свободна- без оковите на никакви апостоли на абсолютната правда, защото в противен случай всичко ще завърши твърде лошо. Всеки опит «да се заповядва на вятъра и на дъжда», за сега се оказва твърде скъпоструващ, неефективен в дългосрочен плани, нещо повече, унищожаващ свободата на човека.
    Опитите на енвироименталистите не могат да завършат другояче. Най-добрата околна среда за човека е свободата. Единствено и именно с нея трябва да бъдат измервани възгледите на енвиронменталистите и всичките им категорични искания. Поради това днешната дискусия за глобалното затопляне по същество е дискусия за свободата.

    Издателят е извадил на корицата на книгата няколко становища:

Фред Зингер,професор по енвиронментални науки в Университета въвВирджиния:
    «Иска се голяма смелост задаизлезеш срещупреобладаващото мнение поначина,покойто товаправи ВацлавКлаус. Въввръзка с глобалното затопрляне стаден инстинкт демонстрират противниците на икономическия растеж, привържениците на контроланад живота нахората, учените, изкушавани от финансовипомощи, международните бюрократи ивсички, които се облагодетелстват от опасенията заразвитието на климата. Природата ще покаже, че те са сгрешили.»

Любош Мотл от Унеиверситета вХарвард
    «Разборът наекологичното движение изисква подход, отчитащ и кономическите, политическите, историческите, природонаучните, психологичните и идеологическите аспекти на проблема. Вацлав Клаус разсече този сложен възел чрез принципния въпрос дали в случая с глобалното затопляне честната наука, или подходът срещу свободата на човека е главната движеща сила. «

Джордж Кукла, Колумбийски университет, Ню Йорк
«Не е лесно дасе различи действителността от предположенията. Тази книга събужда сериозни размисли относно днешната истерия около “global warming”.

Карел  Щайгервалд,писател и журналист
«Екологията е и ще бъде предмет на професионални и политически спорове. В тях участват бунтари, над които се надсмиват и които вървят срещу мнението на мнозинството и срещу високопоставени лица, а те от своя страна изграждат около себе си кръг от институции и властнически позиции. Президентът Клаус  е един скпетичен бунтовник,а Бурсик, скрит зад брюкселските и нашите родни политически параграфи е само високостояща личност.