ДИНАМИЧЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ И ТРОЕН РЪСТ НА СТОКООБМЕНА Печат
Автор Експерт   
Събота, 07 Февруари 2009 21:15

Интервю с Посланика на Република България в Република Македония Михо Михов

Въпрос: Ваше Превъзходитлство, неотдавна премиерът на Република България Сергей Станишев посети Република Македония. Как  оценявате отношенията между двете страни и съответно постигнатото през 2008 г. ?

Посл. Михов: Още в самото начало на нашия разговор бих казал, че България, както и досега и в бъдеще ще следва политиката на добросъседски и приятелски отношения и на всестранно сътрудничество с Република Македония. Бих споменал няколко неща във връзка с политическия диалог. Ако се върнеммалко назад, къмкрая на 2007 година,премиерът на Република Македония Никола Груевски направи официално посещение в Република България, което ние смятаме за много успешно. Ако отидем малкопо-напред,през 2009 г, а именномесец февруари,президентът на Република Македония Бранко Цървенковски ще направиофициално посещениев Република България попокана на своя колега – нашияпрезидент Георги Първанов.
    Да видим и по-важните моменти през изминалата година. Българският президент два пъти посети Македония врамките на международни форуми. Председателят на Народното събрание Георги Пирински  съща така направи официално посещение в Република Македонияпрез 2008 г. и както Ви е известно,премиерът Сергей Станишев върна официалната визита на своя колега самопреди няколко седмици.
    Товапоказва, че България епоследователнавсвоите тнамерения и вминалото и сега, и разбира се в бъдеще.

Въпрос: Въпреки отличните отношения между двете страни всепак съществуват и някои открити въпроси между Македония и България. Къде виждате възможност за решаването им?

Посл. Михов: Аз не бих казал, че имаоткрити въпросимеждудвете държави и може би в миналото дориенямало такива фундаменталниоткрити въпроси, но бих казал с уговорката, че това е мое мнение, отношенията между Република България и Република Македония са малко по-специфични всравнение с отношенията на България с другите наши съседи. Ние имаме съюзнически отношения с Турция, Гърция, Румъния. Имаме добри отношения, както е известно- от тази година България организира година на нашата страна в Русия. Добре се развиват отношенията и в пограничната зона с бългапрското население в Сърбия и разбира се със Сърбия като цяло. Много сериозни намерения имаме да водим и политиката с Косово.
    За по-специфичните отношения с Република Македония не бих казал, че са драматични.Самият въпрос, който ми зададохте в началото, говори за един динамичен политически диалог, който се води на високо ниво, а аз мога да кажа, че и на ниво местна власт между двете страни общините развиват еднипрекрасни отношения. Бих казал, че договорно-правната основа между двете държави е изградена и функционира. Но ми се струва, че се налага усъвършенстване на договорно-правната основа, доколкото България вече е в друго качество- страна-член на НАТО и ЕС, а Македония има сериозни амбиции да следва нашия пример и да бъде наш съюзник.

Въпрос: Ваше Превъзходителство, къде виждате решението напроблемаоколо регистрацията на ОМО „Илинден”-Пирин?


Посл. Михов: ОМО „Илинден”-Пирин е формация, която съществува в съзнанието на българите и на македонските граждани, но тя трябва да се регистрира по всички изисквания на законите, към които българското правосъдие се придържа и ще се придържа и които са съгласувани с европейското законодателство. По този въпрос нашият премиерСергей Станишев даде своето мнение. Аз не смятам, че ниет рябва да водим 15 годишната дипломация с препоръки от типа на „хвърляне на обувки” или да казваме, чевсички българи са черни. Тазидипломация ебезперспективна. Според мен трябва да говорим много по-сериозно за това,какъв ток ще тече и накъде от изградения далекопровод, да говориммного по-сериозно за дипломатическатаперспектива и за съюзническото чувство; за това дали ще тръгнат автомобилите по коридор № 8 и накрая, дали е спряла негативната пропаганда. Ако чакаме новите и бъдещи поколения да поправят тези неща, ще сгрешим капитално.

Въпрос: Как оценявате икономическото сътрудничество между Македония и България?

Посл. Михов: Това е един прекрасен въпрос, тъй като в края на краищата духовността изисква и материален начин на живот и сферата на материалното производство  е тази, която репродуцира държавата, народа, репродуцира генерациите. За мандата ми от 2005 година мога да кажа, че икономическият ръст или стоковият обмен между двете страни като показател се увеличи повече от три пъти. Към края на 2005 година отбелязахме стокообмен между България и Македония от 319 милиона щатски долара. Само запървите 9 месеца на 2008 година отчитаме повечеот 700 милиона щатски долара. Когато тези дни получим най-новите анализи, най-вероятно те ще покажат близо или ако вече не е достигнат един милиард щатски долари стокообменмежду двете страни. Това е ръст, който не ни задоволява, но в  края  на краищата говори, че това е правилен курс на взаимниотношения по линия на бизнес-климата, по линия на обмен на стоки и услуги. Ще върви напред и ще тушира другите неприлични неща, които четем по вестниците и от които си правимз аключения, но не трябва да си затваряме очите пред тях.

Въпрос: Къде виждате възможностти за по-нататъшеннапредък на икономическото сътрудничество между Македония и България?


Посл.Михов: Ще си позволя да изброя само някои насоки, които ми се струва, че са важни. Първо, смятам, че с приемането на България в Европейския съюз трябва да се засили интересът на македонските фирми към нашата страна, съответно интересът да води  и към стокоообмена и разбира се – към обмен на услуги и работна сила. Второ, приятно ми е да подчертая, че все пак се забелязва едно увеличаване на интереса на местните македонски фирми за дистрибуция на готово българско производство на македонския пазар. Това също така е една перспектива, която може да ни помогне и в кризата, за която вече стана дума. На трето място  искам да подчертая специално, че ние трябва да се активизираме в  доизграждането на инфраструктурните обекти, които са от взаимен интерес. Не говоря само за  коридор№ 8, как македонската държава усвоява средства в сегашния бюджет, не говоря разбира се и без значение е това, което ще кажа за България, но за Вас е много важно, ако започне изграждане на транваен транспорт в Скопие и в него участват български фирми. Това е инфраструктурен проект, който ще се отрази много позитивно и на заетостта на македонската работна сила. Както и ако се замислим за разширяване на газопровода до Струмица, азащо не и на железопътната линия до Струмица, за да активизирамемакедонските производителииземеделците. Бих си позволил да препоръчам активизиране на проектирането по линията на трансграничното сътрудничество. Не бих казал, че туризмът е една сериозна инвестиция, но той може да помогне на бюджета на всяка страна; не бих казал, че  отварянето на граничните пунктове е без значение. Напротив, Клепало е  една сериозна перспектива. Развитие навъздушната линия и заради туризма Варна, Бургас, Скопие, Охрид и Тирана е нещо, което трябва да се активира. И накрая като препоръка ще кажа, че трябва да станат по-динамични бизнес-отношенията  и особено малкия и среден бизнес на нивото на побратимените общини между Македония и България, които са повече от 36.

Въпрос: Как оценявате докладана ЕС занапредъка на Македония с огледнатова, чеВашата страна – Република България е член на ЕС?

Посл.Михов: Не бих казал, че докладът, с който съм запознат е добър. Аз самият като посланик на България в Македония го очаквах с нетърпение и се надявах да бъде малко по-мек или по-позитивен за Македония. Но  мисля, че той е сравнително обективен, макар да е силно критичен и може да се приеме като реален. Това помага и на политиците в Република Македония и на народа, нанаселението, да обмислят какво още не е направено. Най-вероятно не само въпросните 8 критерии са пречка и най-вероятно не само проведените избори през 2008 година са някаква сериозна пречка. Но в края на краищата изборите са един сериозен тест и той ще се държи към краяна март 2009 година.

Въпрос: Българияееидн от грлавните лобисти на Македония попътя йкъм европейска и евроатлантическа интеграция. С какво още може  тя дапомогне на Македония?

Посл. Михов: Да! Мисля, че един таков въпрос, какъвто поставяте, означававсепак иреспект иотношение с позитивни знаци къмБългария. Българиядоказа ис личността на нашия премиер, който неотдавна посети Вашата страна, че ще лобира и ще помага на Македония във всички стъпки, които водят към членство в НАТО и членство в Европейския съюз.
    Европейският парламент, както е известно, е една сериозна  сктруктура и тези стотици европейски депутати по някакъв начин се вслушват  и в българските евродепутати, които са 18. Мисля, че там, когато се чуват дори неща за Република Македония, всичко това ще бъде оценено с добър знак от целия Европейски парламент. Не бих казал, че само знаците, войнишките паметници и гробища, които засягат изпълнението на Закона на Република Македония са най-честата тема там. Напротив, знам, че нашите евродепутати много често се застъпват по критични оценки, дават и съответни указания и внасят яснота в Европейския парламент.

Забележка: Интерюто е излъчено по радио Скопие и е предоставено в съкратен вариант.