ПЪРВИЯТ МАНДАТ НА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ Печат
Автор Експерт   
Неделя, 13 Март 2011 14:42

Позиции, Лекции, речи 2002–2007

Книгата „Първият мандат на Георги Първанов”, която наскоро беше официално представена и вече е на книжния пазар, съдържа някои лекции на Президента Първанов, изнесени пред нашето Дружество или на меропрятия, организирани със съдействието на БДД. Това е повод да представим тук съдържанието на книгата. По нея бяха направени доста оценки и коментари, което прави ненужно да се спираме отново на значението и ролята на този труд, на съвременното му звучене. /Вярно е, че мъдрите слова на оратори като професор Пантев, проф. Марков и др. подразниха някои. Но и латинската поговорка затова казва: „Ако мъдростта не е у теб, напразно ще слушаш мъдреците.”/ Не бе споменато само едно. А то е видно от пръв поглед. Всички заглавия на лекции, речи и изказвания съдържат послание /”Свободното слово е  отговорно слово”/, или ясна и точна позиция /”Не приемама войната в Ирак”/.  Затова Ви предоставяме само техния списък от съдържанието на книгата:

Първи раздел
БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ НОВА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА, ОТ СЪГЛАСИЕ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИРОРИТЕТИ

Изборите доказаха волята за промяна, 11.11.2001
Ще бъда президент на всички българи, 18.11.2001
Ще работя за България, обърната към бъдещето и към света, 19.01.2002
Поемама функциите на държавен глава в името на национално значимите цели и приоритети, 22.01.2002
Българските държавници се обръщат с лице към проблемите на Въоръжените сили, 25.01.2002
Да спасим малките реактори на АЕЦ „Козлодуй”, 09 04 2002
Необходимо е тотално настъпление на държавата срещу организираната престъпност, 16.04.2002
Нужни са държавна политика и стратегия за българската наука, 21 05 2002
Вярата и духовността преведоха България през морето от веконти изпитания, 23.05.2002
За задачите на Съвета за координация на борбата с престъпността, 27.08.2002
Политиката на стабилизация се ерозира от високомерието, от скандалите, 30.08.2002
Единението на българската журналистика е ясен знак към всички, които се опитват да ограничат свободата на словото, 22.10.2002
Борбата с наркотиците е борба за бъдещето, 04.11.2002
Не може да има недосегаеми, 09.11.2002
Българската армия е изпълнила основните военнотехнически изискнвания в подготовката си за НАТО, 15.11.2002
Президентската институция е и ще бъде фактор на стабилността, 23.01.2003
Недоволството на българското общество от значителните размери на корупцията налага създаване на нова структура за борба с нея, 04 04.2003
Национална политика, етническа толерантност  и европейска интеграция, 11.04.2003
Няма да се уморя да отстоявам правата на потомците на трайкийските българи, 31.05.2003
Проблемите на науката чакат своето решение, 10.10.2003
След една помрачена Коледа изразяваме свмоята почит към светлата памет на петима достойни български войни, 30.12.2003
Чака ви трудна мисия, но аз вярвам, че ще се справите както истински български мъже, 14.01.2004
Да върнем в политиката дневния ред на държавата, на обществото и на гражданина, 22.01.2004
Младежката политика да се формира от младите българи, 22.04.2004
Не мога да приема за доказана вината на българските медици, 06.05.2004
Свободното слово е отговорно слово, 10.05.2004
България заслужава да бъде сред държавите с добре развита ядрена енергетика, 02.06.2004
Не ни е нужна държава, която да следи непрекъснато гражданите си, 03 09 2004
България има амбициозни, знаещи и можещи млади хора, 04 10 2004
Здравословните проблеми на реформата не се дължат на реформата, а на начина на провеждането й, 08.11. 2004
Крайно време е миналото да бъде оставено на историците, 10.11.2004
Европейското бъдеще на българския университет, 07.12.2004
Предстоящото членство в ЕС изисква да дадем шанс на доказаните управленци, на кадърните бизнесмени, 21.01.2005
Благодаря на всички, които изпълниха понятието солидарност с реално съдържание, 01.02.2005
Моралът в българската политика, 04.04.2005
Партийните ръководства да направят стъпка назад, за да може България да направи своите крачки напред, 11.07.2005
На България й е необходимо правителство, което да ускори процеса на евроинтеграция, 13.08. 2005
Българската държава е длъжник към своите сънародници в чужбина, 18.10.2005
Промяната в пенсонната система е болезнено важен социален проблем, 25.10.2005
Важното е да осмислим автентичния български патриотизъм, 31.10.2005
Нужна е коренно различна политика по отношение на младите хора в България, 01.11.2005
Президентът е възможен и необходим посредник в решаването на проблемитге в социалния и политически живот на страната, 20.01.2006
Българскитке институции се нуждаят от новма, активна социална политика, 28.02.2006
Фотино е образец на толерантно съжителство, 15.04.2006
Младите и европейското бъдеще на България, 09.05.-2006
Досиетата не може, а и не бива да бъдат изгаряни, 23.06 2006
Президентската институция е съпричастна към проблемите на хората с увреждания, 13.12.2006
Българската държава и българското общество ще се борят докрай за освобождаването на българските медици, 19.12.2006

Втори раздел
ПЪЛНОПРАВНОТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НАТО Е СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ БЕЗ ПЕРСПЕКТИВА

Външнополитическите приоритети на България, 31.01.2002
За да бъдем уважавани като партньори, тпрябва да изпълняваме поетите външни ангажименти, 31.07.2002
Налице е политимческа воля за общи мерки срещу тероризма, 11.09.2002
Светът днес се нуждае от мъдрост и решимост, 12.09.2002
България в съвременния свят, 22.09.2002, Москва
В Прага затваряме една от последните исторически страници на несправедливост и недостиг на стратегическа визия, 21.11.2002, Прага
Дължим информация на българите, какви ангажименти са поети за членство в ЕС
Поканата за членство в НАТО поставя жалоните на бъдещото ни развитие, 05.12.2002
Да бъдем партньор, който отстоява достойнството си и своите политически, икономически и военни интереси, 05 02 2003
Не приемам войната в Ирак, 20.03.2003
Бъдещето на европейската сигурност и България, 18.04.2003
Сътрудничеството в областта на военната промишленост става наложително, 23.06.2003
Българо–американските отношения–поглед в бъдещето, 19.09.2003
Повече сигурност означава и повече задължения, 18.03.2004
Перспекктивите на България след разширяването на Европейския съюз, 21.07.2004, Мюнхен
Европейската интеграция на България–уроци и предизвикателства”, 10.11.2004
Без ефективна борба срещу международния тероризъм не може да се създаде свят на свободата и демокрацията, 15.09.2005
Обществото очаква отговор на въпроса, доколко националните стопански структури са съвместими с тези на страните–членки на ЕС, 22.01.2006
България на прага на Европейския съюз, 24.02.2006
Членството на България в ЕС е събитие без аналог в нейната нова история, 08 05.2006
Първи януари 2007 е триумф на историческата справедливост, 01 01 2007
Членството на България в ЕС е най–значимото събитие в най–новата ни история, 11.01.2007

Трети раздел
БЪЛГАРИЯ МОЖЕ И ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ ПО–ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОЦЕСИТЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Десет години по–късно, 27.02.2002
България е готова да стане домакин на Регионален координационен център по енергетика, 28.03.2003
Реализирането на европейската перспектива на държавите от Западните Балкани е в голяма степен задача на техните правителства и народи, 21.06.2003
Чрез общото културно наследство страниоте в Югоизточна Европа могат да положат основите за мирно и стабилно развитие, 29.08.2003
Времето върви напред и Балканите нямат право на изоставане, 10.09.2003
Новата роля на България в региона след приемането й в НАТО, 12.05.2004
Западните Балкани–повишена стабилност и принос към общите европейски политики, ролята на регионалното сътрудничество, 28.05.2004
Този паметник е символ на нашата снкръбпо рано прекършения полет на дванайсет български деца, 06.04.2005
България и българите няма да забравят стореното добро, 06.04.2005
Историята на Балканиоте може да създава уникални предпоставки, 10.03.2005
Със солидарнип усилия да представим автентичния образ на Югоизточна Европа, 20.05.2005
България осъзнава своя ангажимент на Балканите, 18.10.2005
Европейската перспектива на Балканите, 29.03.2006
От нас се чокава да се обърнме с лице към общите за региона и континента въпроси и да дискутираме възможните решения, 19.05.2006
Настоящето и бъдещето на Балканите, 30.08.2006

Четвърти раздел
ДА ПОМНИМ УРОЦИНЕ НА ИСТОРИЯТА, ДА СЪХРЛАНИМ ДУХОВНОСТТА, ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ

В България няма корени на антисемитизъм, 10.03.2002
На този ден коленичим пред българската храброст, 06.05.2002
Христо Ботев е част от вечността, 01.06.2002
Паисий Хилендарски събра разпиляната национална енергия, 21.06.2002
Всички сме длъжници пред заветите на Апостола, 18.07.2002
Съединението е най–безспорното събитие, 06.09.2002
Независимостта на България е акт на достойнство нап всички българи, 22.09.2002
Образите на Майстора ще бъдат с нас, докато ги има България и българското, 27.09.2002
Яворов се посвети на Бългаприя, вярно й служи, 13.01.2003
Трети март е победа на свободолюбивия дух на българина, 03.03.2003
Да прочетем отново уроците на Раковски, 15 04.2003
Илинден отново ни обединява, 02.08.2003
Петрова нива е символ на българската национална признателност, 23.08.2003
Свободният дух е ключът към свободното отечество, 20.09.2003
Помирението не е призив за забрава, 23.09.2003
От Предела до петрова нива –равносметка, 02.10 2003
Левски е най–завършеният демократ и хуманист в новата българска история, 17.02.2004
Да говорим честно за миналото за да можем да открояваме трайното и значимото, 16.04.2004
Да докажгем, че не е утопия мечтата на Ботев, 01. 06 2004
По дух и самочувствие българите винаги са били европейци, 22.07.2004
Големите уроци на Съединението са ни необходими и днес по пътя към Обединена Европа, 05.09.2004
Културно–историческотко наследство е национален ресурс, който е невъзстановим, 01.11.2004
Стефан Стамболов е забележителен строител на нова България, 03.06.2005
Вярвам, че днешните политици ще съумеят да прочетат разумно и отговорно държавнимческите уроци на Стамболов, 06.07.2005
Насилието и омразата не сна били и не могат да бъдат дмижещата сила  на автентичния български патриотизъм, 06 09 2005
Сръбско–българската война беше спечелена с таланта, с пълководческите умения на младите Български офицери, 19.11.2005
Да възродим едно хранилище на българската памет, 10.01.2006
Д–р Петър Деиртлиев е олицетворение в лидерството в политиката, 07.04.2006
Българското освобождение получи своя голям шанс, 01.05.2006

ПРИЛОЖЕНИЯ
ВЕТА ВЪРХУ ЗАКОНИ И СТАНОВИЩЕ ЗА ДЪЛЖИМИТЕ ОТ ГРАЖДАНИТЕ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ


Не може да не прави впечатление, че:
1.Заглавията, за които както казахме в началото, самите те съдържат внушения, посока, призив, макар да са  от доста отдавнашен период, важат с пълна сила и днес:
– „Необходимо е тотално настъпление на държавата срещу организираната престъпност”, 16.04.2002
– „Не ни е нужна държава, която да следи непрекъснато гражданите си”, 03 09 2004
2. Заглавия, чието съдържание поражда въпроса, а това случило ли се е и ако не, защо не е неправено досега от нито едно правителство?
– „Нужни са държавна политика и стратегия за българската наука”, 21 05.2002
– „Здравословните проблеми на българите не се дължат на реформата, а на начина на провеждането й”, 08 11 2004
3.Заглавия, които връщат към едни и същи целеви групи, почти се повтарят, например младежите, науката и др. , което показва по–голямото внимание, отделяно от  Презцидента на тези проблеми.  
– „Нужна е коренно различна политика по отношение на младите хора в България”, 01.11.2005
„Европейската интеграция на България–уроци и предизвикателства”, 10.11.2004

Горните констатации пораждат няколко всеизвестни, до болка познати въпроси:
Нуждаят ли се президентските пълномощия от разширяване?
Защо българските правителства, независимо от политическия им цвят не са се вслушвали в някои от така мъдро и пророчески поставени въпроси?
Ако бяхме се вслушали в препоръките на президента Жельо Желев и бяхме променили Конституцията, т.е. ако бяхме станали президентска или полупрезидентска република, нямаше ли всички тези проблеми, поставяни от Георги Първанов, да бяха намерили отдавна своето решение и къде щеше да бъде България сега?
Ако Президентът е бил подпомаган в изготвянето на тези лекции от секретарите си през първия му мандат, някои от които заминаха след това посланици и днес ги отзовават заради принадлежност към ДС преди 1989 г., как са могли да подготвят такива силни документи за НАТО, за ЕС, за ролята ни на Балканите, за националната сигурност, като управляващите днес ни убеждават, че нямат качества за това? А и защо е озаглавил една от лекциите си „Досиетата не може и не бива да бъдат изгаряни”?


Естествено е да очакваме втория том, който ще обхване периода 2007–2011 г.. Със сигурност тогава ще се правят сравнения, кой от двата мандата е бил по–добър, какви са разликите в посланията, позициите, поведението на Президента.