QUO VADIS, АФРИКА? Печат
Автор Делян Капитанов   
Вторник, 05 Април 2011 09:58
На 23 март в Голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство се проведе дискусия под надслов „Накъде отиваш, Африка?” с фокус върху събитията в арабските страни от Северна Африка.

Съорганизатори бяха Българското дипломатическо дружество, Студентския дипломатически клуб (СДК) при СУ, а така също и Университета за национално и световно стопанство и Студентската асоциация за изследване на международните отношения – САИМО при УНСС, които бяха любезни домакини на проявата. Дискусията бе открита с приветствени слова от посланик Димитър Костов – Председател на БДД, от Виктория Иванова – Председател на САИМО, и от Мария Трионджиева, заместник-председател на СДК.

Във въвеждащото си слово посланик Костов направи кратък анализ на значението на Резолюция 1973 на Съвета за сигурност на ООН в светлината на Устава на ООН, теорията и практиката на Съвета за сигурност. Той засега някои избрани аспекти от позициите и поведението на ключови държави и предложи кратък анализ на мотивите, стоящи зад техните позиции и действия. Посланик Костов изведе няколко дискусионни въпроса относно адекватността и своевременността на реакцията на международната общност, която би могла да се разглежда от една страна като прибързана, а от друга – като твърде закъсняла.

Задълбочено изложение на най-новата история на арабските страни от Северна Африка и Близкия изток, подплатено с анализ на социално-икономическите, политическите, културните и психологическите предпоставки за протичащите сложни и динамични процеси, направи посланик Киряк Цонев, арабист, преводач от арабски, автор на книги, посветени на арабския свят, голям познавач на Либия и дългогодишен дипломат в редица страни от региона. Компетентността на посланик Цонев и уменията му на обаятелен разказвач заплениха аудиторията и допринесоха за чудесна атмосфера.

В кратко експозе д-р Бойко Вълчев от УНСС изложи някои аспекти на миграционните процеси от региона към ЕС и разгледа въпросите на миграцията, в частност – като елемент на отношенията между Либия и ЕС.

По време на дискусията беше засегната спецификата на събитията в отделните страни.  Изразени бяха прогнози за развитието на процесите. Повдигнат беше въпросът за позицията на България  в светлината на тези очаквания. Изложени бяха разсъждения във връзка с влиянието на събитията върху енергийните пазари. Изказани бяха опасения относно готовността на страната да посрещне една евентуална миграционна вълна.