ДЕКЛАРАЦИЯ на Българско дипломатическо дружество Печат
Автор Експерт   
Понеделник, 28 Ноември 2011 12:00
Българско дипломатическо дружество приема с удовлетворение решението на Конституционния съд, с което се обявяват за противоречащи на Конституцията на Република България промените в Закона за дипломатическата служба, съдържащи дискриминационни, и на практика лустрационни разпоредби по отношение на определена категория български граждани и нарушаващи принципа на разделение на властите чрез предоставяне на нелигитимни права на министъра на външните работи в ущърб на правомощията на президента и на Министерския съвет. Решението укрепва вярата на обществото в демокрацията и върховенството на закона, от което то се нуждае в този сложен момент.

Още при обсъждането и приемането на тези противоконституционни разпоредби БДД предупреждаваше, че тяхното въвеждане е насочено срещу професионалния характер на дипломатическата служба, превръща я в  непрозрачен политизиран инструмент на партийни, корпоративни и дори лични интереси. Въвеждането на еднолично авторитарно управление на службата и принизяването на ролята на колективните органи  е от естество да внесе смут и демотивация сред българските дипломати. Посочвахме също, че тези законодателни решения и практически действия нарушават основни права на граждани и са в грубо противоречие с международни актове, по които България е страна, което неизбежно ще накърни нейния авторитет пред външния свят.

Ето защо ние разглеждаме решението на Конституционния съд като потвърждение от най-високо място на дейността на БДД, насочена към утвърждаване и развитие на ефикасна, партийно необвързана , стабилна , професионална дипломатическа служба, призвана да съдейства за осъществяването на външнополитическите цели на страната и защитата на нейните национални  интереси. БДД и в бъдеще  с готовност ще предоставя своята експертиза за укрепване на службата, както и по всички аспекти на двустранните и многостранните отношения на страната

Наред с това, ние посрещаме с огромно недоумение някои първоначални реакции на високопоставени държавни лица. Оценяваме ги като недопустимо демонстративно предизвикателство към правовия ред в държавата,  накърняващо международния престиж на България като демократична и правова държава-членка на Европейския съюз.

Ние очакваме всички държавни институции и длъжностни лица да се съобразяват с духа и буквата на решението на Конституционния съд, а непремерените изявления и действия  да останат в миналото.

                                                                           

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БДД